168326. lajstromszámú szabadalom • Eljárás makrociklikus laktonok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168326 Nemzetközi osztályozás: 4ÉI Bejelentés napja: 1974. IX. 18. (TO-983) Japáni elsőbbsége: 1973. IX. 19. (48-104958) Közzététel napja: 1975. X. 28. Megjelent: 1977. III. 31. C 07 d 313/00 ^i^tfcli^/^^ Bejelentés napja: 1974. IX. 18. (TO-983) Japáni elsőbbsége: 1973. IX. 19. (48-104958) Közzététel napja: 1975. X. 28. Megjelent: 1977. III. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. IX. 18. (TO-983) Japáni elsőbbsége: 1973. IX. 19. (48-104958) Közzététel napja: 1975. X. 28. Megjelent: 1977. III. 31. Feltalálók: OMURA Satoshi vegyész, NAKAGAWA Akira vegyész, Tokió, Japán Tulajdonos: Toyo Jozo Kabushiki Kaisha cég, Ohito-cho, Shizuoka-ken, és The Kitasato Institute, Tokió Japán Eljárás makrociklikus laktonok előállítására A B 1 A találmány tárgya eljárás a II általános képletű új makrociklikus laktonok előállítására. Ebben a képlet­ben Rj hidrogénatomot vagy alkanoilcsoportot jelent, R2 ,R4 és R 5 egymástól függetlenül rövidszénláncú alkilcsoportokat jelentenek, R3 hidroximetil-csoportot, R9 hidroxilcsoportot jelent, vagy R'3 és R' 9 együtt —CH-O— csoportot jelentenek, OH A >CH—OR8 képletű csoportot jelent, ahol R 8 jelentése hidrogénatom vagy alkanoilcsoport, vagy karbonilcsoportot és -CH—CH- képletű vagy viniléncsoportot jelent. v 0 A makroUd csoportbeli antibiotikumok Gram­pozitív baktériumok ellen hatásosak, és csekély a toxicitásuk, ezért klinikai alkalmazásuk nagyon elter­jedt. A makrolid antibiotikumok tökéletesítése során az utóbbi időben kidolgozták a makrolid antibiotiku­mok acilezett vagy dezacilezett származékait, hogy elkerüljék a makrolid antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumtörzsek kialakulását, vagy hogy emeljék a vér alacsony antibiotikum-szintjét. Ezek az .acilezett vagy dezacilezett származékok azonban nem különböznek lényegesen az ismert makrolid anti­biotikumoktól. Kísérleteket folytattunk új félszintetikus makrolid antibiotikumok előállítására. Először a félszintetikus makrolid antibiotikumok kiindulási anyagának, egy makrociklikus laktonnak a szintézisét dolgoztuk ki. A találmány szerinti eljárással készült makro­ciklikus laktonok félszintetikus makrolid antibiotiku­mok kiindulási anyagaként használhatók. Az 1. ábrán az 1. példa szerint kapott IIA képletű diacetilvegyület ultraibolya spektruma a 2. ábrán az 1. példa szerint kapott IIA képletet-diacetil-vegyület infravörös spektruma; a 3. ábrán az 1. példa szerint kapott IIA képletű diacetil-vegyület MMR-spektruma; 10 a 4. ábrán a 2. példa szerint kapott IIB képletű vegyület ultraibolya spektruma; az 5. ábrán a 2. példa szerint kapott IIB képletű vegyület infravörös spektruma és a 6. ábrán a 2. példa szerint kapott IIB képletű vegyület MMR-spektruma látható. 15 A találmány szerint a II általános képletű makro­ciklikus laktonokat úgy állítjuk elő, hogy egy makro­ciklikus vegyület III általános képletű N-oxidját -ebben a képletben R,, R2, R4, R 5 , A és B a fenti jelentésűek, R3 formilcsoportot és R 6 és R 7 hidro-20 génatomot vagy alkanoilcsoportot jelent— iners szer­ves oldószerben 3-10 mól feleslegben savanhidriddel reagáltatjuk, majd a reakciókeverékből elkülönítjük a makrociklikus laktonokat. A találmány szerinti makrociklikus laktonok fél-25 szintetikus makrolidok antibiotikumok szintézisére alkalmas vegyületek. A III általános képletű kiindulási anyagok egy IV általános képletű vegyület oxidálásával állíthatók elő. Ezekben a képletekben RÍ , R2, R 3 , R4, R s , R 6 , R 7 , 30 A és B a fenti jelentésűek. Az oxidációt iners szerves 168326 1

Next

/
Thumbnails
Contents