168225. lajstromszámú szabadalom • Egy támasztókerettel rendelkező világító ablak

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168225 MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG Bejelentés napja: 1974. IV. 19. (GO-1266) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1973. IV. 21. (P 23 20 401.5), 1974. III. 14. (P 24 12 154.8) Közzététel napja: 1975. X. 28. Megjelent: 1977.1.31. mrm^mm Bejelentés napja: 1974. IV. 19. (GO-1266) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1973. IV. 21. (P 23 20 401.5), 1974. III. 14. (P 24 12 154.8) Közzététel napja: 1975. X. 28. Megjelent: 1977.1.31. Nemzetközi osztályozás: ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. IV. 19. (GO-1266) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1973. IV. 21. (P 23 20 401.5), 1974. III. 14. (P 24 12 154.8) Közzététel napja: 1975. X. 28. Megjelent: 1977.1.31. E 04 B 7/18, E 05 D 13/00, E 06 B 3/46 Göbel Klaus építészmérnök, Trier-Irsch, Am Forst, Német Szövetségi Köztársaság Egy támasztókerettel rendelkező világító ablak 1 A találmány tartó-koszorún elhelyezett, nyit­ható, boltozatos tstőablakra vonatkozik. Ismertek már felcsapható kivitelben készült boltozatos tető­ablakok, melyek füstelvezetőként vagy friss levegő bevezetőként szolgálhatnak. Mint ahogy a tapasz- 5 tálat ezt megmutatta, a boltozatos tetőablak ki­nyitása révén csak egy viszonylag kis légáramlás érhető el, mivel a tetőablakok nem teljesen felcsaphatók, illetve átfordíthatók, hanem csak egy kis rés nyitását teszik lehetővé. 10 A találmány feladata oly módon kialakított boltozatos tetőablak kialakítása, mely nyitott ál­lapotban lehetőség szerint nagyobb levegőáramlást képes biztosítani és melynél a nyitószerkezet könnyen kezelhető, valamint a meghibásodás lehe- 15 tősége kicsi. Ezen túlmenően szükséges, hogy a boltozatos tetőablakot kívülről ne lehessen ki­nyitni. Ezt a feladatot a fenti típusba tartozó tető­ablaknál úgy oldjuk meg, hogy a tetőablak alsó 20 koszorúján egymással párhuzamosan két sínt he­lyezünk el, melyek a koszorún szilárdan rögzített vezetékben vízszintes irányban eltolhatók. A kialakításnak megfelelően a tetőablak oldal­irányban oly módon tolható el, hogy a tetőnek az 25 ablak által zárt helyzetben elfedett nyílása a levegőátvezetés számára szabaddá válik. Előnyösen a sínek vízszintes helyzetű forgás­csapok segítségével egyik oldalukkal vannak a tetőablakhoz rögzítve. 30 Egy továbbfejlesztett kiviteli alaknál a sínek szabad végén futógörgő van felszerelve, amely a hozzárendelt vezeték vízszintes karimái között mozog. Minden vezetőhöz egy görgő tartozik, amelyen a hozzá tartozó sín vízszintes karimája csúszik. A sínek szabad végei mellett egy rugó egyik vége van rögzítve, míg a rugó másik vége a vezetékben a görgőhöz közel illeszkedik, A találmány egy másik előnyös kiviteli alakjánál a tetőablak alsó peremén, a sínek szabad végeinél levő részen egy zárószerkezet van elhelyezve, amely egy a tartókoszorún elhelyezett gáttal működik együtt. A tartókoszorúra egy függőleges síkban eltolható és vízszintes forgáscsap körül elforgatható zárókilincs van felszerelve, melybe az ablak zárt helyzete esetén a zárószerkezet zárnyelve illesz­kedik, míg a zárószerkezeten a vezeték vége mögé illeszkedő zárószerv van, mely a tetőablak felnyi­tásakor szabaddá válik. A zárószerven egy görgő van, amely a vezeték végén levő ferde felülettel működik együtt. Egy még további előnyös kiviteli alak esetén a zárókilincs egy üreges test végén helyezkedik el, amelyben előfeszíthető rugó van, és ezt a rugót előfeszített helyzetben egy forgathatóan ágyazott retesz tart. A rugó előnyösen lég- vagy nyomó­rugóként van kiképezve, melynek a zárókilincstől távolabb eső vége egy beállítható csavarra támasz­kodik. 168225

Next

/
Thumbnails
Contents