168153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új 4-(alkil-amino)-uracil- származékok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VI. 07. (WU-16) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1973. VI. 08. (P 23 29 399.4) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977.1.31. 168153 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 51/36 . .•:• - -"**». Feltalálók: Dr. Hartleben York okleveles vegyész, dr. Göring Joachim okleveles vegyész, dr. Tauscher Manfred okleveles vegyész, dr. Rohte Oskar állatorvos, Leine, dr. Brenner Günter biokémikus, Erkraht-Unterbach, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonét}: Johann À. Wulfing cég, Neuss, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás új 4-(alkil-amino)-uracil-származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új 4-(alkil-amino)­-uracil-származékok előállítására. Közelebbről a ta­lálmány az I általános képletű új 4-(alkil-amino)­-uracil-származékok - ahol 5 R1 és R 2 azonos jelentéssel egyenes vagy elágazó szénláncú, legfeljebb 6 szénatomot tar­talmazó alkilcsoportot jelentenek, R3 jelentése hidrogénatom vagy amino­csoport, továbbá 10 amennyiben R1 és R 2 n-butil-csoportot vagy propil-csoportot jelent és R3 jelentése a fenti, akkor az -NR4 R 5 csoport jelentése egy -NH-(rö­vidszénláncú)-alkilcsoport, ahol az alkilcsoport egy hidroxilcsoporttal, adott esetben egy rövidszénláncú 15 alkilcsoporttal szubsztituált fenilszulfonilcsoporttal van helyettesítve és egyenes vagy elágazó szénláncú lehet, vagy pedig az -NR4 R 5 csoport piperazinil­csoportot jelent, ahol a piperazinilcsoport tetsző­leges szénatomján adott esetben egy rövidszénláncú 20 alkilcsoporttal és a másik nitrogénatomján adott esetben rövidszénláncú alkilcsoporttal, legfeljebb négy szénatomot tartalmazó hidroxialkilcsoporttal, legfeljebb négy szénatomot tartalmazó aminoalkil­csoporttal, adott esetben a-helyzetben fenilcso- 25 porttal és a fenilgyűrűn egy halogénatommal szubsztituált fenil-(rövidszénláncú)-alkilcsoporttal, rövidszénláncú alkilkarbonilcsoporttal, piridil­csoporttal vágy adott esetben egy halogénatommal, rövidszénláncú alkoxicsoporttal vagy rövidszénláncú 30 alkilkarbonilcsoporttal szubsztituált fenilcsoporttal helyettesített -, valamint gyógyászatilag elfogadható szervetlen vagy szerves savakkal alkotott savaddíciós sóik előállí­tására vonatkozik. A Journal of Medicinal Chemistry, 11/4, 639-644 (1968) és ugyanitt, 14/9, 812-816 (1971) irodalmi helyekről ismertek olyan 4-(alkil­-amino)-uracil-származékok, amelyek a 4-helyzetű nitrogénatomhoz kapcsoló alkilcsoportként ciklo­hexil-, metil-, n-butil- vagy n-pentilcsoportot hor­doznak. Ezek a vegyületek 6-klór-uracil és a megfelelő amin reagáltatása útján állíthatók elő és irreverzibilis enziminhibitorként hatnak, különösen a nyúlmáj -foszforilázra. A 66 06 909 számú holland közzétett szabadalmi bejelentésből ismertté vált az izoteofillin előállí­tásának egy olyan módszere, amelynek során köztitermékként 4-helyzetben helyettesített 1,3-di­metil-4,5-diamino-uracil-származékokat is hasz­nálnak, éspedig e vegyületek gyűrüzáródás közben végbemenő kondenzációs reakciónak vetik alá. Ugyancsak ismertté váltak ezek a vegyületek az 1110 734 számú nagy-britanniai szabadalmi leírás­ból is, amelynek tárgya szintén izoteofillinek előállítása. Az 1- és/vagy 3-helyzetben helyettesített 4-ami­no-uracil-származékok előállítása és diuretikus ha­tása a Journal of Organic Chemistry, 10, 168153

Next

/
Thumbnails
Contents