168137. lajstromszámú szabadalom • Vezetőelrendezés legfeljebb 1 kV-os feszültségű csupasz vezetőjű szabadvezeték létesítésére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 168137 fel Bejelentés napja: 1974. VI. 04. (VA-1436) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977.1.31. Nemzetközi osztályozás: H 02 g 7/06 ^L. *M ,^H Bejelentés napja: 1974. VI. 04. (VA-1436) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977.1.31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. VI. 04. (VA-1436) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977.1.31. ír -Feltalálók: Vártok Géza oki. villamosmérnök, Kiss-Máté János oki. gépésztechnikus, Kiss Gyula oki. gépészmérnök, Győr, Hoffmann Zoltán oki. elektrotechnikus, Budapest Tulajdonos: Északdunántúli Álamszolgáltató Vállalat, Győr Vezetőelrendezés legfeljebb 1 kV-os feszültségű csupasz vezetőjű szabadvezeték létesítésére 1 A találmány tárgya vezetőelrendezés legfeljebb 1 kV-os feszültségű csupasz vezetőjű szabadvezeték létesítésére, amely lehetővé teszi a vezetők és oszlopok szokásoshoz képest csökkentett igénybe­vételét, valamint a vezetők csökkentett fázis tá- 5 volságát anélkül, hogy összelengés, vagy felcsapódás veszélye fennállna. A növekvő villamosenergia igények kielégítéséhez egyre nagyobb mennyiségű, újonnan létesítendő legfeljebb 1 kV-os feszültségű hálózat építésére van 10 szükség. Emellett, a feszültségviszonyok javítása érdekében, a meglevő kisfeszültségű hálózatok egyre növekvő mértékű rekonstrukciója is szük­séges. A villamosenergia gazdaságos elosztása és az 15 energiaveszteségek minimális értékén való tartása szükségessé teszik a kisfeszültségű hálózatokat táp­láló transzformátor-állomásoknak a terhelési súly­pontokban történő elhelyezését. Ennek biztosítása a hagyományos kisfeszültségű szabadvezetéki ve- 20 zetőelrendezéssel a községeit belterületének nagy­fokú beépítettsége, valamint az útmenti fák miatt csak nagy költségek árán lehetséges. Műszaki szempontból megoldást jelentene ugyan a kisfeszültségű hálózatoknak légkábeles kivitelben 25 való elkészítése. Ez azonban a magas anyag- és szerelési költségek miatt csak különleges esetekben indokolt. A szakirodalom ismertet olyan középfeszültségű légkábeles hálózat-megoldást, amelynél az oszlopok 30 közötti kifeszített tartósodronyra kereszt alakban kiképzett térköztartókat függesztenek fel, és eze­ken rögzítik szokásos háromszög elrendezésben a légkábeleket. Itt egyrészt a térköztartók karjainak hosszával biztosítják a légkábelek között az előírt távolságot, másrészt a szokásos háromszög-elren­dezés biztosítja az összelengés és felcsapódás ve­szélyének elkerülését. Ezen elrendezésnek a vezetők igénybevételét csökkentő hatása kétségtelen, emel­lett azonban a légkábelek alkalmazása továbbra is lényeges munka- és anyagráfordítást tesz szük­ségessé. A fenti megoldást alapul véve, célul tűztük ki, hogy olyan vezetőelrendezést alakítunk ki, amely lehetővé teszi különböző vezetők, például három fázisvezető és nullavezető, egy vagy két köz­világítási kapcsolószál olyan elrendezését, amely egyenértékű a légkábeles hálózattal, de annál lényegesen kisebb költségráfordítást igényel mind anyag, mind szerelés tekintetében, és a hagyo­mányos csupasz vezetőjű szabadvezetéki elrende­zéshez képest sokkal kisebb fázistávolságok mellett, lényegesen olcsóbb oszlopok alkalmazásával és sokkal keskenyebb nyomvonalon tudjuk vezetni a legfeljebb 1 kV-os feszültségű vezetékünket, meg­tartva mindazon előnyöket, amelyeket a csupasz szabadvezeték a légkábelekkel szemben biztosít, és sok esetben elkerülhetővé tesszük a költséges földkábeles megoldást. 168137

Next

/
Thumbnails
Contents