168133. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(4-amino-3,5-dihalogén-fenil)-2-amino-etanolok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG <#r^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. XI. 01. (TO-987) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1973. XI. 02. (P 23 54 959.9) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977.1.31. 168133 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 95/40 Feltalálók: Dr. Keck Johannes vegyész, dr. Krüger Gerd vegyész, Biberach an der Riss, dr. Pieper Helmut vegyész, Mettenberg, dr. Noll Klaus-Reinhold vegyész, Warthausen-Oberhöfen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dr. Karl Tomae GmbH, Biberach an der Riss, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás l-(4-amino-3,5-dihalogén-fenil)-2-amino-etanolok előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás az I általános képletű l-(4-amino-3,5-dihalogén-fenil)-2-amino-eta­nolok és fiziológiailag elviselhető savaddíciós sóik előállítására. Az I általános képletben Hal klór- vagy brómatomot és 5 R j3-5 szénatomos alkil- vagy cikloalkil-cso­portot jelent. Az I általános képletű vegyületeknek és savaddí­ciós sóiknak értékes farmakológiai tulajdonságaik vannak, elsősorban a 0-receptorokra hatnak. 10 A 3 536 712 számú amerikai egyesült államok­beli szabadalmi leírás több eljárást közöl az I általános képletű vegyületek előállítására. Ezek közül a megfelelő acetofenon komplex fémhid­riddel végrehajtott redukálás adja a legjobb kitei- 15 melést, az elméleti 58,2%-át. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy az I általános képletű vegyületek lényegesen jobb, 85%-ot meg­haladó kitermeléssel állíthatók elő, ha egy II általános képletű vegyületet vagy hidrátját egy III 20 általános képletű amin jelenlétében redukáljuk -ezekben a képletekben R és Hal a fenti jelentésűek —. A jobb hozamon kívül az új eljárás előnye, hogy egyszerűbb, mert kezdetben nem kell hűteni a reakciókeveréket, és a reakcióidő rövi- 25 debb. A reakciót célszerűen oldószerben, például meta­nolban, etanolban, dioxánban, benzolban vagy toluolban vízleválasztó feltét alkalmazásával vagy az alkalmazott III általános képletű amin feleslegében 30 redukálószerrel, például katalitikusan gerjesztett hidrogénnel, amilyen a hidrogén Raney-nikkel vagy Raney-kobalt jelenlétében, naszcensz hidrogénnel, például aktivált fémalumíniummal és vízzel, nát­riumamalgámmal és etanollal, cinkkel és sósavval vagy komplex fémhidriddel, például nátriumbór­hidriddel vagy lítiumalumíniumhidriddel alkalmas oldószerben, például metanolban, etanolban, etanol és víz elegyében, éterben, tetrahidrofuránban, dioxánban vagy víz és dioxán elegyében és elő­nyösen 0 és 115 C° között, például az alkalmazott oldószer forráspontjáig terjedő hőmérsékleten vé­gezzük. A reakciót úgy is végrehajthatjuk, hogy a redukciót egy in situ képzett Ha általános képletű vegyületen - ebben a képletben Hal és R a fenti jelentésűek - hajtjuk végre. A kapott I általános képletű vegyületet kivánt esetben savval átalakíthatjuk fiziológiailag elvisel­hető savaddíciós sójává. Savként például sósavat, hidrogénbromidot, kénsavat, foszforsavat, tejsavat, citromsavat, borkősavat, maleinsavat vagy fumár­savat használhatunk. A kiindulási anyagként használt II általános képletű új vegyületeket például egy megfelelő acetofenon szeléndioxiddal végzett oxidációjával vagy egy megfelelő fenacilbromid dimetilszulf­óxiddal végzett oxidációjával állíthatjuk elő. A találmány szerinti eljárás nem volt előre látható, mivel általánosan ismert, hogy olyan 168133

Next

/
Thumbnails
Contents