168133. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(4-amino-3,5-dihalogén-fenil)-2-amino-etanolok előállítására

168133 vegyületek, amelyek egyidejűleg amino- és aldehid­csoportot tartalmaznak, elsősorban bázisok jelen­létében instabilak és önkondenzációra hajlamosak. A találmány szerinti eljárást közelebbről az alábbi példák szemléltetik. A) példa 4-Amino-3,5-diklór-fenilglioxál-hidrát 1. példa l-(4-Amino-3,5-diklór-fenil)-2-terc­-butilamino-etanol 4,7 g (0,02 mól) 4-amino-3,5-diklór-fenilglioxál­-hidráthoz 50 ml metanolban hozzáadunk 8,8 g (0,12 mól) terc-butilamint. Enyhe melegedés köz­ben víztiszta oldatot kapunk, amelyből később csapadék válik ki. Egy órás keverés után hozzá­csepegtetjük 1,9 g (0,05 mól) nátriumbórhidrid 10 ml vízzel készült oldatát, mire a csapadék enyhe melegedés közben feloldódik. A reakcióke­veréket 2 óra hosszat keverjük, majd a nátriumbór­hidrid felesleg elbontására tömény sósavat csepeg­tetünk az oldathoz erősen savas reakcióig, szűrjük, és a cím szerinti vegyület leválasztására tömény ammóniaoldattal meglúgosítjuk. Kitermelés 4,8 g (86,6%). Olvadáspontja 110-118 C°. A hidroklorid olvadáspontja bomlás közben 174-175,5 C°. 2. példa 1 -(4-Amino-3,5-diklór-fenil)-2--ciklopropilamino-etanol Készül az 1. példával analóg módon 4-amino­-3,5-diklórfenilglioxál-hidrátból, ciklopropilaminból és nátriumbórhidridből. Olvadáspontja 125—127 C°. 10 40,8 g 4-amino-3,5-diklór-acetofenont részletek­ben keverés közben hozzáadjuk 22,2 g szeléndioxid 200 ml dioxánnal és 6 ml vízzel készült 60-70 C°-os oldatához. A reakciókeveréket 4 óra 15 hosszat visszafolyatás közben forraljuk, majd le­hűtjük, kevés aktívszenet adunk hozzá, szűrjük, és vízsugárvákuumban bepároljuk. A maradékot etil­acetát és benzol 1 :4 arányú elegyében feloldjuk, kezdődő zavarosodásig kevés ciklohexánt adunk 20 hozzá, szűrjük, és a cím szerinti vegyület lassú kikristályosodásáig szobahőmérsékleten 2 napig állni hagyjuk. Olvadáspontja 95—98 C°. 3. példa l-(4-Amino-3,5-diklór-fenil)-2--ciklobutilamino-etanol-hidroklorid Készül az 1. példával analóg módon 4-amino­-3,5-diklór-fenilglíoxál4iidrátból, ciklobutilaminból és nátriumbórhidridből. A hidroklorid olvadás­pontja bomlás közben 184-184,5 C°. 4. példa l-(4-Arnino-3,5-diklór-fenil)-2--ciklopentilamino-etanol-hidroklorid Készül az 1. példával analóg módon 4-amino­-3,5-diklór-fenilglioxál-hidrátból, ciklopentilaminból és nátriumbórhidridből. A hidroklorid olvadás­pontja bomlás közben 148—150 C°. Szabadalmi igénypontok: 25 1. Eljárás az I általános képletű l-(4-amino-3,5--dihalogén-fenil)-2-amino-etanolok és fiziológiailag elviselhető savaddíciós sóik előállítására — ebben a képletben 30 Hal klór- vagy brómatomot és R 3-5 szénatomos alku- vagy cikloalkil-csoportot jelent — azzal jellemezve, hogy a) egy II általános képletű vegyületet vagy 35 hidrátját — ebben a képletben Hal a fenti jelen­tésű — egy III általános képletű amin jelenlétében - ebben a képletben R a fenti jelentésű — redu­káljuk, vagy b) egy in situ előállított Ha általános képletű 40 vegyületet - ebben a képletben Hal és R a fenti jelentésűek - redukálunk, majd kívánt esetben az a) vagy b) eljárásváltozat termékét savval reagál­tatva átalakítjuk fiziológiailag elviselhető savaddí­ciós sójává. 45 2. Az 1. igénypont szerinti a) vagy b) eljárás­változat foganatosítási módja azzal jellemezve, hogy a reakciót oldószerben és 0 és 115 C° között végezzük. 50 3. Az 1. igénypont szerinti a) vagy b) eljárás­változat vagy a 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja azzal jellemezve, hogy a redukciót katalitikusan gerjesztett hidrogénnel, naszcensz hidrogénnel vagy komplex fémhidriddel 55 végezzük. 1 ábra A kiadáséit felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 764153 - Zrínyi Nyomda 2

Next

/
Thumbnails
Contents