168004. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa-béta-tellítetlen alkoholok előállítására

MAGYAR SZABADALMI 168004 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: á) Bejelentés napja: 1974. IV. 9. (BU-713) C 07 c 33/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1976. november 30. ''"'--'­­--'•-— "•~: --"' Feltalálók: DR. PETRÓ József egyetemi docens 40%, DR. MÁTHÉ Tibor oki. vegyészmérnök 35%, DR. TUNGLER Antal oki. vegyészmérnök 25%, Budapest Tulajdonos: Budapesti Műszaki Egyetem, 75%, Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat, 25%, Eljárás a,0-telítetlen alkoholok előállítására A találmány tárgya ^ R, - C = C - CHOH-R4 R2 R3 általános képletű, a,j3-telítetlen alkoholok előállítására a megfelelő oxo-vegyületek szelektív.-•• hidrogénezé­sével. A képletben Rt jelent hidrogénatomot vagy C1-C4 alkilcsoportot vagy fenilcsoportot vagy szubsztituált fenilcsoportot és R2 , R 3 és R 4 egy­mástól függetlenül jelent hidrogénatomot és Ci -C4 alkilcsoportot, azzal a feltétellel, hogy Rt , R 2 , R 3 , és R4 közül legalább az egyik hidrogénatomtól eltérő jelentésű. Ismeretes, hogy az elterjedten használt hidrogé­nező katalizátorok, mint pl. a Raney-fém és a nemesfém-katalizátorok nagyobb sebességgel hidrogé­nezik a szén-szén kettős kötést, mint a karbonilcso­portot. Tehát ezekkel nem lehet szelektíven hidrogé­nezni az a,j3-telítetlen aldehideket, ill. ketonokat a megfelelő alkoholokká. Ezért ezeket a telítetlen alkoholokat vagy más úton állítják elő (pl. a fahéjal­koholt fahéjacetáton keresztül), vagy pedig szelektí­ven mérgezett katalizátorokkal kísérlik meg a telítet­len aldehidek, ill. ketonok telítetlen alkohollá történő szelektív hidrogénezését. Ez utóbbi csoportba tartozó eljárások közül ismertetünk néhányat. Pt-kormot vaskloriddal és cinkacetáttal mérgeztek és ezzel a katalizátorral oldott fahéjaldehidet hidrogé­/ nézve, fahéjalkoholt nyertek (TULEY, W., ADAMS. L.: J. Am. Chem. Soc. 47. 3061 (1925)). Az eljárás hátránya, hogy hidrofahéjalkohol is képződik, továb­bá költséges Pt katalizátort igényel. 5 Japán kutatók 50 s% alumíniumot és 50 s% rezet tartalmazó ötvözetből készítettek katalizátort. Az ötvözet súlyára számítva 4-5 s% Cd (N03) 2 -ot tartalmazó, 30 s%-os NaOH-dal kezelték az ötvözetet. Ezzel a katalizátorral krotonaldehidet hidrogéneztek 10 200 C°-on, ami 81,6% krotil-alkoholt eredményezett (610/'64) sz. japán szabadalom (1962)). Szilikagél hordozóra felvitt 8 s% rezet, 2 s% Mg-ot és 10 s% Cd-ot tartalmazó katalizátorral 150-300 Cc -on, 15—20 atm. nyomáson, gőzfázisban redukál-15 ták a telítetlen aldehideket a megfelelő alkoholokká. 88%-os vizes krotonaldehidből 15 g-ot és 1500 1 hidrogént adagolva egy liter katalizátorra 15 atm. nyomáson és 200 C°-on a reakcióelegy 86% krotil­alkoholt, 9% butilalkoholt, 0,5% butiraldehidet és 4% 20 krotonaldehidet tartalmazott (1 230 012 sz. NSZK szabadalom (196-5)). Az eljárás hátrányai: a katalizá­tor készítése nehézkes és hosszadalmas művelet; jelentős mértékben képződnek melléktermékek; a katalizátor aktivitása és így az eljárás termelékenysége 25 csekély. A találmány célja olyan eljárás biztosítása, amely jó termeléssel és szelektivitással teszi lehetővé a^-telí­tetlen alkoholok előállítását a megfelelő aldehidekből, iü. ketonokból. 30 A találmány alapja az a felismerés, hogy az 168004 1

Next

/
Thumbnails
Contents