166900. lajstromszámú szabadalom • Berendezés áramló nyomólevegő, különösen dugattyús kompresszorokkal szállított nyomólevegő olaj- és nedvességmentesítésére

MAGYAR NCPKÖZXARSA SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 166900 Bejelentés napja: 1973. I. 16. (OO—188) Közzététel napja: 1975. I. 28. I Megjelent: 1976. V. 31. Nemzetközi osztályozás: B 01 d 53/00 WMWKmWr Bejelentés napja: 1973. I. 16. (OO—188) Közzététel napja: 1975. I. 28. I Megjelent: 1976. V. 31. 1 ORSZÁGOS ALÄLMANY HIVATAL Bejelentés napja: 1973. I. 16. (OO—188) Közzététel napja: 1975. I. 28. I Megjelent: 1976. V. 31. Feltalálók: Kiss Ferenc oki. gépészmérnök, Budapest, Csepregi Lajos oki. üzemmérnök, Budapest, Sződy Péter oki. gépészmérnök, Szentmártonkáta Tulajdonos: Öntödei Vállalat, Budapest Berendezés áramló nyomólevegő, különösen dugattyús kompresszorokkal szállított nyomólevegő olaj- és nedvesség mentesítésére A találmány tárgya berendezés áramló nyo­mólevegő, különösen dugattyús -kompresszorok­kal szállított nyomólevegő olaj- és nedvesség­mentesítésére, amely egymással sorbakapcsolt olajleválasztóból, energiatároló légtartályból, a nedvességtartalom megkötésére alkalmas töltet­tel ellátott adszorbertotronyból és nyomáscsök­kentőegységből, továbbá a fenti egységeket rendszerbe foglaló csővezetékeikbe beiktatott ve­zérlőelemekből áll. Ismeretes, hogy a gyakorlatban számos he­lyen és egyre növekvő mértékben jelentkezik annak igénye, hogy ia különböző berendezések, műszerek üzemeltetéséhez a lehető legnagyobb tisztaságú, különösen olaj- és nedvességtarta­lomtól mentes nyomóievegő álljon rendelkezés­re. A különböző 'pneumatikus iműszerek, auto­matika- 'és vezérlőelemek, a gyógyszergyári fer­mentorok steril szűrőinek, valamint az aszep­tikus tárolóberendezések mikrobiológiai levegő­szűrőinek stb. üzemzavarait leggyakrabban a dugattyús kompresszorok által szállított nyomó­levegőben levő olajköd és a lecsapódó ned­vesség okozza. Ezen üzemzavarok jelentős üzem­kiesést és ezzel jelentős anyagi veszteségeket okoznak. Ügy az olaj- mint a nedvességtartalom kel­lően hatékony leválasztására egyidejűleg alkal­mas fenti jellegű berendezések alig ismerete­sek. A pneumatikus automatika területén az 10 15 20 25 30 egyre bővülő alkalmazási terület igényét ki­elégítendő ismeretessé váltak kombinált szűrő-és nyomáscsök'kentőegységek, amelyek ciklon­elven működő szűrőegységei a szállított nyomó­levegőben tartalmazott cseppfolyós halmazálla­potú olaj, ill. nedvesség leválasztására alkalma­saik. Ezek hátránya és hiányossága azonban, hogy egyrészt az olajködök és páratartalom kiszűrését nem biztosítják, másrészt a levá­lasztott olaj-víz elegy a nyomólevegővel átjárt térben jelenlevő állandó párafortrást képez. Különösen a vegyipar számos területén ön­magukban ismeretesek továbbá a nedvesség­tartalom megkötésére alkalmas berendezések, így tetszőleges anyagú, de higroszkópos tulaj­donságokkal rendelkező töltettel ellátott ad­szorberek, amelyeket általában szakaszos üzem­ben üzemeltetnek oly módon, hogy bizonyos, a helyi adottságoktól függő időközönként a tölte­tet regeneráljuls, azaz az adszorbeált nedves­ségtartalmat elpárologtatják. Energiaszolgáltató telepek szerves részegysé­gét képező olyan komplex berendezések, ame­lyek a nyomólevegőt előállító és szállító főleg dugattyús kompresszoregységek után beiktatva kimenetükön a legszélesebb felhasználói igé­nyeket is kielégítő, alacsony hőmérsékleteken is gyakorlatilag teljes mértékben olaj- és nedves­ségmentes .nyomólevegő előállítására alkalma­sak, ez idő szerint nem ismeretesek. 166900

Next

/
Thumbnails
Contents