166805. lajstromszámú szabadalom • Amidotionofoszfonsav-észtereket tartalmazó herbicid szerek

SZABADALMI 166805 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS C|) A bejelentés napja: 1972. XII. 27. (BA—2845) Japáni elsőbbsége: 1971. XII. 27. (46-105444) Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/36 C 07 f 9/46 C 07 d 105/04 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL A közzététel napja: 1975. I. 28. Megjelent: 1976. VII. 31. « Feltalálók: Aya Masahiro kutató biológus, Kishino Shigeo kutató vegyész, Fukazawa Nobuo kutató biológus, Kume Toyohiko kutató vegyész, Tokio, Japán Tulajdonos: Bayer Aktiengesellschaft, cég, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Amidotionofoszfonsav-észtereket tartalmazó herbicid szerek í A találmány új amidotionofoszfonsavészterek elő­állítási eljárására, valamint az ezeket tartalmazó herbicid készítményekre vonatkozik. A 216 380 számú szovjet szabadalmi leírásból is­mert, hogy a VI képletű amidotionofoszfonsavészter 5 herbicid hatást mutat. Azt találtuk, hogy az I általános képletű amido­tionofoszfonsavészterek — ahol R 1—6 szénatomos alkilcsoportot vagy cikloal- 10 kilcsoportot jelent, Y hidrogénatomot, halogénatomot vagy 1—6 szénatomos alkil- vagy alkoxicsoportot kép­visel és Z jelentése nitro- vagy ciáncsoport — 15 kitűnő herbicid hatást mutatnak. Az I általános képletben R előnyösen 1—4 szén­atomos alkilcsoportot, így metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, n-butil-, izobutil-, szek-butil- vagy terc- 20 butilcsoportot, ciklopentil- vagy cilohexilcsoportot jelent és Y előnyösen hidrogénatomot, halogénato­mot, azaz fluor-, klór-, bróm-, vagy jódatomot, 1—4 szénatomos alkilcsoportot vagy 1—4 szénatomos alkoxicsoportot, így metoxi-, etoxi-, n-propoxi-, 25 izopropoxi-, n-butoxi-, izobutoxi-, szek-butoxi­vagy terc-butoxicsoportot képvisel. A találmány értelmében oly módon állítjuk elő az I általános képletű amidotionofoszfonsavésztere­ket, hogy 30 a) valamely III általános képletű fenolt adott esetben savmegkötőszer jelenlétében vagy pedig fém- vagy ammóniumsója alakjában II általános képletű klórmetántionof oszfonsavamidkloriddal rea­gáltatunk vagy b) valamely IV általános képletű klórmetántiono­foszfonilkloridot adott esetben savmegkötőszer je­lentlétébenV általános képletű aminnal hozzuk reak­cióba, ahol a képletekben R, Y és Z a fenti jelentésű. Az a) el járás változatot a csatolt rajz szerinti A) reakcióegyenlet szemlélteti, ahol a képletekben M hidrogénatomot vagy valamely alkálifématomot, előnyösen kálium- vagy nátriumatomot jelent. A II általános képletű klórmetántionofoszfonsav­amidkloridok példái az N-metil-klórmetán-tiono­foszfonsavamidklorid, N-etil-klórmetán-tionofosz­fonsavamidklorid, N-n-(vagy -izo-)propil-klórme­tán-tionofoszfonsavamidkolrid, N-n(vagy -izo- vagy -szék-) butil-klórmetán-tionofoszfonsav-amidklorid és N-ciklohexil-klórmetán-tionofoszfonsavamidklo­rid. A III általános képletű fenolok példái a 2-nitro­fenol, 2-ciánfenol, 2-nitro-4-metiHenol, 2-cián-4-metilfenol, 2-nitro-4-etilfenol, 2-nitro-4-terc-butil­fenol, 2-nitro-4-klórfenol, 2-cián-4-klórfenol és 2-nitro-4-brómfenol. A b) eljárásváltozatot a csatolt rajz szerinti B) reakcióegyenlet írja le. A IV általános képletű klórmetán-tionofoszfonil­kloridok példái az O-2-nitrofenil-klórmetán-tiofosz-166805

Next

/
Thumbnails
Contents