166554. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a hatóanyagként szolgáló 1-(4',6'-diklór-S-triazin-2'-ilkarbamoil)- 2-metoxikarbonilamino- benzimidazol előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IV. 9. Svájci elsőbbsége: 1972. IV. 10. (5209/72) Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. (Cl—1364) 166554 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/20 C 07 d 49/38 55/18 55/48 Feltaláló: Dr. Hubele Adolf vegyész, Magden, Svájc Tulajdonos: Ciba-Geigy AG., Basel, Svájc Kártevőirtószer és eljárás a hatóanyagként szolgáló l-(4',6, -diklór-s-triazin-2 , -ilkarbamoil)-2-metoxikarbonilamino­-benzimidazol előállítására i A találmány l-(4', 6'-diklór-s-triazin-2'-ilkarba­moil) -2-metoxikarbonilamino-benzimidazolt ható­anyagként tartalmazó kártevőirtószerekre és e ha­tóanyag előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. A hatóanyag az (I) képletnek felel meg és elő­nyösen oly módon állíthatjuk elő, hogy (II) képletű benzimidazolkarbaminsavésztert (III) képletű izo­cianáttal reagáltatunk. A reakciót előnyösen oldószerek jelenlétében vi­telezzűk ki. Erre a célra közömbös oldószerek, így folyékony szénhidrogének (alkánok, benzol, xilol, toluol), ecetsavészterek, dioxán, tetrahidrofurán, klórbenzolok, nitrobenzol, cimol és hasonló oldó­szerek jönnek számításba. A (II) és (III) képletű kiinduló anyagok ismert vegyületek és önmagában ismert módszerek, példá­ul a 742.452 számú belga szabadalmi leírásban vagy a J. org. Chem. 27, 3742 (1962) folyóiratban leírt eljárások útján állíthatók elő. Az (I) képletű vegyület széles biocid hatással ren­delkezik és a legkülönbözőbb növényi, valamint ál­lati kártevők irtására alkalmazható. E vegyületet tartalmazó szerek baktériumok és gombák irtására alkalmasak. E vegyület különösen fungicid tulajdonságokat mutat a legkülönbözőbb haszonnövényeken, így a gabonán, kukoricán, ri­zsen, zöldségféléken, dísznövényeken, gyümölcsfá­kon, szőlőn, mezei terményeken tenyésző fitopato­gén gombák ellen. 10 15 20 25 30 Ezzel a hatóanyaggal a növényeken vagy a nö­vényrészeken (gyümölcsön, virágon, lombozaton, szárakon, gumókon és gyökereken) levő gombák szaporodása megakadályozható vagy e gombák el is pusztíthatok, mimellett azután a később növekvő növényrészeket sem támadják meg az ilyen gombák. Az (I) képletű hatóanyag mindenek előtt a követke­ző osztályokhoz tartozó fitopatogén gombák ellen hatásosak: Ascomycetes, Basidiomycetes, Phycomy­cetes vagy Fungi imperfecti, így Piricularia spp., Fu­sarium oxysporum vagy Fusarium nivale. Az (I) képletű hatóanyagot tartalmazó szerek to­vábbá vetőmagvak, termések, gumók stb., kezelésé­re, továbbá gombás fertőzések, például minden faj­ta üszöggomba által okozott károsodás ellen hasz­nálhatók. Ilyen gombák például az Ustilaginales. Az (I) képletű hatóanyag más fungicid, bakteri­ad hatású anyagokkal, fungisztatikumokkal vagy bakteriosztatikumokkal különböző mólarányokban keverve formázható, mimellett részben szinergeti­kusan megnövelt hatás is elérhető ilymódon. Az (I) képletű vegyület ezenkívül jó nematocid tulajdonságokkal rendelkezik és növényparazita vagy endoparazita nematódák irtására alkalmazha­tó. Az endoparazita fajtákhoz sorolhatók például az ascaridák, trichostrongilidák, ancilostomatidák és strongilidák. E vegyület előnye abban mutatkozik, hogy cse­kély a melegvérűekkel szembeni toxicitása és kis adagokban is hatásos. A házi- és haszonállatok, így 166554 1

Next

/
Thumbnails
Contents