166483. lajstromszámú szabadalom • Eljárás indolo (2,3-A) kinolizin-származékok előállítására

MAGYAR SZABADALMI 166483 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS IP"* A IP"* A löt A bejelentés napja: 1973. VII. 30. RO—741 Nemzetközi osztályozás: C 07 o 57/04 Franciaországi elsőbbsége: 1972. VII. 31. (72—27501) A közzététel napja: 1974. X. 28. ORSZÁGOS ' \. TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1976. VI. 30. Feltalálók: Dr. Martel Jacques mérnök, Bondy, Buendia Jean kutatómérnök, Nogent-sur-Marne, Costerousse Germain kutatómérnök, Vernouillet, Franciaország Tulajdonos: Roussel Uclaf S. A., Párizs, Franciaország Eljárás indolo[2,3-a]kinolizin-származékok előállítására i A találmány tárgya új eljárás II általános képletű indolo [2,3-a]kinolizin-származékok — ahol R jelentése 1—4 szénatomot tartalmazó alkil-csoport — előállí­tására. A találmány szerint egy II általános képletű indolo- 5 [2,3-a]kinolizin-származékot úgy állítunk elő, hogy vala­mely III általános képletű 2-alkoxi-3-hidroxi-tetrahid­ropiránt — ahol R' jelentése 1—4 szénatomot tartal­mazó alkil-csoport — oxidálószerrel reagáltatunk, majd a kapott IV általános képletű 2-alkoxi-3-oxo-tetra- 10 hidropiránt — ahol R' jelentése a fenti — valamilyen bázikus anyag jelenlétében valamilyen foszforszárma­zékkal, célszerűen valamely V általános képletű dialkil­-karbalkoximetil-foszfonáttal — ahol Rt és R 1—4 szénatomot tartalmazó alkil-csoportot jelentenek, és 15 jelentésük azonos vagy eltérő lehet — reagáltatjuk, az így kapott VI általános képletű tetrahidropirán-szárma­zékot — ahol R és R' 1—4 szénatomot tartalmazó alkil-csoportot jelentenek, és jelentésük azonos vagy eltérő lehet — savas közegben hidrolizáljuk, és a kapott 20 VII általános képletű vegyületet — ahol R jelentése a fenti — triptaminnal kondenzáljuk, majd a kapott VIII általános képletű indol-származékot — ahol R jelentése a fenti — savas közegben gyűrűzárásnak vetjük alá, és az így kapott I általános képletű l,2,3,4-tetrahidro-9H- 25 -pirido[3,4-6]indolt — ahol R jelentése a fenti — cikli­zálószerrel kezeljük, és így egy II általános képletű ve­gyületet kapunk (lásd az A reakcióvázlatot). A találmány szerinti eljárással a II általános képletű vegyületek előnyös módon néhány műveleti lépésben 30 állíthatók elő. A VII általános képletű vegyületek szer­kezetük következtében igen reakcióképesek, és a trip­taminnal gyorsan reakcióba lépnek, amikor is VIII álta­lános képletű vegyületek képződnek. Az utóbbi vegyü­letek szerkezete már igen közel áll az eburnamonin­típusú alkaloidák szerkezetéhez, és két ciklizálási mű­veletben II általános képletű vegyületekké alakíthatók. AII általános képletű vegyületek eburnamoninná való átalakítását a későbbiekben ismertetjük. A fentiekben ismertetett eljárás során a transz-2-alkoxi-3-hidroxi-tet­rahidropiránnak 2-alkoxi-3-oxo-tetrahidropiránná való átalakításához különböző oxidálószerek használhatók. Kiválóan alkalmazható a piridines krómsavanhidrid, de megfelel a célnak például a kálium-permanganát, a krómsavanhidrid vagy a kálium-bikromát is. A bázis, amelynek jelenlétében a IV általános képletű 2-alkoxi-3-oxo-tetrahidropiránt például egy V általános képletű dialkil-karbalkoximetil-foszfonáttal — ahol Rx és R 1—4 szénatomot tartalmazó alkil-csoportot jelen­tenek, és jelentésük azonos vagy eltérő lehet — kezeljük, célszerűen lehet alkáli-amid, például nátrium-amid, de ugyanúgy használható valamilyen szerves tercier bázis, például trietilamin, valamint alkálialkoholátok, mint például nátrium-metilát, nátrium-terc-butilát, nátrium­-terc-amilát, végül lehet alkáli-hidrid, például nátrium­-hidrid is. Az a reakció, melynek folyamán egy IV általános kép­letű vegyületből egy VI általános képletű vegyület kelet­kezik, nem más, mint a Wittig-reakció. Ez a reakció ismert módon bázikus közegben szerves foszfor-szár-166483 I

Next

/
Thumbnails
Contents