166480. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új alfa-aminooxikarbonsavak és savaddiciós sóik előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. VIIÍ. 12. (Rí—525) Közzététel napja: 1974. VIII. 28. Megjelent: 1976. VI. 30. 166480 Nemzetközi osztályozás ; C 07 c 59/00 65/00 TN Feltalálók: Dr. Kisfaludy Lajos vegyészmérnök 35% Dancsi Lajos vegyész 32% Patthy Andrásné gyógyszerész 27% Klumpp Egon vegyész 6% Budapest Tulajdonos: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest Eljárás új «-aminooxikarbonsavak és savaddicios sóik előállítására i A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű, új a-aminooxikarbonsavak és optikailag aktív izomer­jeik, valamint ezek savaddicios sói előállítására. Az a-aminooxikarbonsavak értékes vegyületek. Is­meretes a szabad savak bakteriosztatikus hatása [C. B. 5 Favour: J. bakteriol 55, 1 (1948); D. McHale és mtsai: J. Chem. Soc. 1960, 225], a y-aminovajsav-ketoglutár­sav transzamináz enzimre kifejtett gátló hatása [L. Schumann és mtsai: J. Med. Pharm. Chem. 55, 464 (1962); 971 164 számú angol szabadalmi leírás], herbi- 10 cid hatása [3 162 525 számú egyesült államokbeli sza­badalmi leírás szerint], valamint tömény fehérje olda­tokat prezerváló hatása [2 464 197 számú egyesült álla­mokbeli szabadalmi leírás]. A találmány szerint előállított (I) általános képletű 15 vegyületek hatásos tuberkulosztatikumok. Az ismert eljárások megegyeznek abban, hogy vala­mely N-en védett hidroxilamin-származékot, mint pél­dául acetoximot, benzhidroxámsavat, hidroxiuretánt 20 reagáltatnak a-halogénkarbonsavakkal vagy ezek észte­reivel és a kapott terméket erőteljes savas kezelésnek vetik alá [Org. Synt. 27, 15 (1947); M. S. Newmann és mtsai: J. Am. Chem. Soc. 78, 2469 (1956); D. McHale és mtsai: loc. cit.; L. Schumann és mtsai: 25 loc. cit.; E. Testa és mtsai: Helv. Chim. Acta 46, 766 (1963); K. Undheim és mtsai: Acta Chem. Scand. 19, 317(1965)]. Optikailag aktív oc-aminooxikarbonsavat kétfélekép­pen állítanak elő: 30 a) Optikailag aktív a-brómkarbonsavakból indulnak ki [E. Testa (loc. cit.)]. b) Az aminooxi-csoport karbonsavláncba történt be­építése után rezolválnak [M 1316 számú francia sza­badalmi leírás és K. Undheim (loc. cit.)]. A találmány eljárás az (I) általános képletű új a-ami­nooxikarbonsavak és optikailag aktív izomerjeik, vala­mint ezek savaddicios sói — e képletben R R'Z- csoporttal helyettesített fenil-(l—3 szénato­mos)-alkil vagy 1—6 szénatomos alkilcsopor­tot jelent, ahol Z kén-, vagy oxigénatomot vagy imino-, oxi­karbonil-, vagy oxikarbonilamino-csoportot, R' hidrogénatomot, 1— 3 szénatomos alkil-, vagy fenil-(l—3 szénatomos)-alkilcsoportot jelent, azzal a megszorítással, hogy ha R' 1—3 szén­atomos alkilcsoport, akkor Z csak kénatomot jelenthet — előállítására. A találmány értelmében az (I) általános képletű ve­gyületeket úgy állítjuk elő, hogy valamely (II) általá­nos képletű nitrogénen védett hidroxilamin származé­kot — e képletben X jelentése benzil-, p-klórbenzil-, vagy terc-butilcso­port — és valamely (III) általános képletű a-halogén-karbon­savat vagy ennek optikailag aktív izomerjét — e kép­letben R jelentése megegyezik a fenti meghatározás szerinti­vel 166480 1

Next

/
Thumbnails
Contents