166378. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színenergetikus fájdalomcsillapító hatású gyógyászati készítmény előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADAL LEÍRÁS M1 166378 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ^||f||||k Bejelentés napja: 1972. december 19. Nemzetközi osztályozás: A 61 k 27/00 C 07 d 43/32 57/20 , Közzététel napja: 1974. október 28. N, ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1976. április 30. 1 • ' Feltalálók: Dr. Knoll József Orvos 40% Dr. Fürst Zsuzsanna orvos 10% Dr. Mészáros Zoltán vegyészmérnök 8,5° Dr. Szentmiklósi Péter gyógyszerész Dr. Dávid Ágoston gyógyszerész Hcrmecz István vegyészmérnök Mándi Attila vegyészmérnök Budapest 8,5% 2,5% 2,5% 3,0% Dr. Bognár Rezső vegyészmérnök 7,5% Dr. Makiéit Sándor vegyész 7,5% Debrecen Valovics Gyula vegyészmérnök 3,4% Szlávik László vegyész 3,3% Nagy Sándor vegyész 3,3% Tiszavasvári Szabadalmas: Chinoin Gyógyszer-Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest es Eljárás szinergetikus fájdalomcsillapító hatású gyógyászati készítmény előállítására 1 Találmányunk szinergetikus hatású fájdalomcsillapító készítmény előállítására vonatkozik. Bizonyos műtéti fájdalmak és előrehaladottabb stá­diumban levő rákos megbetegedések esetében a gyakor­latban elterjedt és csaknem egyedül hatékonyan alkal- 5 mázható fájdalomcsillapító szer a morfin és származékai. Ismeretes azonban, hogy a morfinnal kezelt betegek ese­tében már viszonylag rövidebb kezelési idő alatt is káros mellékhatások, pl. légzésdepresszió, továbbá tolerancia és dependencia alakul ki. A beteg hozzászokik a mor- 10 finhoz és az ekvianalgetikus hatás eléréséhez rohamosan emelkedő morfindózisra van szükség és a betegnél gyógy­szeréhség (tolerancia), gyógyszerfüggőség (dependencia) lép fel, s ennek következtében állandóan kívánja a mor­fin euforizáló hatását. A morfin további hátránya, hogy 15 orálisan gyakorlatilag nem alkalmazható, csak parente­rálisan. Minden ismert fájdalomcsillapító, amely az elviselhe­tetlen (pl. rákos, műtét utáni, infarktusos, kőelzáródá- 20 sos, stb.) fájdalom csillapítására alkalmas, tartós alkal­mazás során veszít hatékonyságából (tolerancia) és elvo­nása során súlyos, sőt esetleg végzetes pszichés, illetve somatikus tünetek (pszichés, illetve fizikális dependen­cia) váltódnak ki. Elfogadott az a felfogás (Martin, 1967, 25 Pharm. Rev. 19, 463), hogy a morfin típusú analgetikus receptoron való hatás szükségszerű velejárója e két hatás megjelenése. A morfin helyettesítésére alkalmasnak tűnik az azido­morfin (ó-dezoxi-6-azido-dihidro-izomorfm), melyet 30 Bognár és Makiéit (Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 58. 203, 1968) állítottak elő. A találmány tárgya eljárás szinergetikus hatású fájda­lomcsillapító gyógyászati készítmény előállítására oly módon, hogy az (I) képletű azidomorfint vagy egy gyó­gyászatilag alkalmas, előnyösen vízoldható sóját 1 súly­rész azidomorfinra számítva 100—5000 súlyrész (II) általános képletű vegyülettel (mely képletben R1 és R 2 jelentése metil- vagy etil-csoport; R3 jelentése kis szén­atomszámú alkil-csoport; X~ jelentése metilszulfát­vagy halogenid-anion) és iners, nem-toxikus, szilárd vagy folyékony hígító- vagy hordozóanyagokkal összekeve­rünk és a gyógyszergyártás önmagukban ismert mód­szereivel a gyógyászatban parenterálisan felhasználható formában kikészítünk, vagy -•- porampullák előállítása esetén —• az azidomorfin-komponenst oldószerben, elő­nyösen desztillált vízben oldjuk és az ily módon elkészí­tett oldószerampulla tartalmában a (II) általános kép­letű homopirimidazol-komponenst felhasználás előtt feloldjuk. Találmányunk alapja az a felismerés, hogy a (II) álta­lános képletű ismert vegyületek (1,209.946 sz. brit sza­badalmi leírás és 158.085 1. sz. magyar szabadalmi le­írás) az (I) képletű azido-vegyület fájdalomcsillapító hatását igen kedvezően poteneírozzák és ily módon je­lentős poteneírozó jellegű szinergizmust észlelünk, amely a komponensek önmagukban kifejtett, illetve additív hatását jóval felülmúlja. A találmány szerinti eljárással előállítható készítmé-166378 1

Next

/
Thumbnails
Contents