166332. lajstromszámú szabadalom • Érintkezőberendezés kapcsolókészülékekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. VI. 02. (VI—876) Közzététel napja: 1974. IX. 28. Megjelent: 1976. III. 31. 166332 Nemzetközi osztályozás: H 01 h 1/04 Feltalálók: dr. Mocsáry József oki. villamosmérnök (15%), dr. Néveri István oki. villamosmérnök (40%), Polgár Tibor oki. villamosmérnök (40%), Dobis Ferenc oki. felsőfokú technikus (5%), Budapest. Tulajdonos: Villamosipari Kutató Intézet, Budapest Érintkezőelrendezés kapcsolókészülékekhez i A találmány tárgya érintkezőelrendezés kapcsolóké­szülékekhez. Kapcsolókészülékek érintkezőelrendezésén egymással együtt dolgozó, legalább egy álló és egy moz­gó érintkezőt tartalmazó szerkezetet értünk, amely áramkör kapcsolását végzi. 5 Az érintkezőkkel működő kapcsolókészülékek, mint például relék, kontaktorok, megszakítók stb. villamos élettartama elsősorban a bennük alkalmazásra kerülő érintkező pogácsáknak a kapcsolásoknál fellépő villa­mos ív eróziós hatásával szemben tanúsított ellenálló- 10 képességétől függ. Mivel korszerű készülékek megkívánt villamos élettartama a 10 milliós nagyságrendet is eléri, ezért rendkívül fontos, hogy a magas követelményeket viszonylag kis beépített érintkezőanyag tömeggel, a le­hető legolcsóbban lehessen biztosítani. 15 Az ilyen kapcsolókészülékek szokásos érintkező el­rendezéseinél az együtt dolgozó álló- és mozgó érintkező pogácsák általában azonos anyagú színfémből, vagy azonos összetételű fémötvözetből, illetve fémkompozí­cióból készülnek. Az ilyen érintkező elrendezések álló- 20 és mozgó érintkező pogácsáinak villamos élettartama — azonos érintkező tömeg alkalmazása esetén — gya­korlatilag megegyezik. Hátrányuk, hogy a korszerű kö­vetelményeket kielégítő nagy villamos élettartam bizto­sítása céljából viszonylag drága nemesfém alapú ötvö- 25 zeteket, illetve fémkompozíciókat kell alkalmazni az álló- és mozgó érintkező pogácsáknál egyaránt. Ismeretes, hogy egyenáramú kapcsolókészülékeknél, főleg az úgynevezett rövid ívvel megszakító egyenáramú relék érintkezőinél, fellép az anódról a katódra történő 30 finom fémátvitel, illetve az anódról a katódra irányuló durva fémátvitel jelensége. Az ilyen jellegű fémátvitel hátráltatására, illetve irányítására általában különböző összetételű, de azonos gyártástechnológiával előállított színfémből, vagy fémötvözetből készített álló- és moz­gó érintkező pogácsákat párosítanak. Ismert megoldás az is, hogy a fémek megfelelő rétegezésével és az anyag célszerű párosításával biztosítható az anyagátvitel cik­likus cseréje az anód- és a katódérintkezők között. Ez a megoldás azonban rendkívül drága az alkalmazásra szóba jöhető alap- és ötvözőanyagok (Pt, Pa, Au stb.) miatt. A ciklikus felcserélődés váltakozó áramú készü­lékeknél önként adódik, mivel periódusonként változik az érintkezők anód, illetve katód jellege. Erősáramú készülékekben az előző bekezdés szerinti anyagvándorlások hatása elhanyagolható az ív eróziója következtében létrejövő érintkezőanyag párolgáshoz és a megolvadt fémszemcsék szétfreccsenéséhez képest. Ilyen esetben az ismert eljárásokkal arra törekednek, hogy a villamos ívben felszabaduló energia csökkenté­sével korlátozzák az ív eróziós hatását és ezzel az érint­kezők anyagfogyását. Erre különféle konstrukciós meg­oldások, újszerű ívoltó-szerkezet kialakítások és olyan igen drága érintkező anyagfajták felhasználása ismere­tes, amelyek az ív eróziós hatásának jól ellenállnak (AgW, CuW, AgCdO stb.). A találmány igen egyszerű és gazdaságos módon biz­tosítja az érintkezők élettartamának növekedését, konst­rukciós változtatás, vagy árnövekedés szüksége nélkül, 166332 1

Next

/
Thumbnails
Contents