166159. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szabad, vagy N-szubsztituált 7-amino-CEF-3-EM-4-karbonsav-vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. II. 25. (TA-1Í75) Japán elsőbbségei: 1971. II. 26. (10137/1971) (10063/1971) 1971. VIII. 17.(62417/1971) Közzététel napja: 1974. VIII. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. 166159 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/24 • * B J Feltalálók: Horíi Satoshi vegyész, Mizokami Nariakira vegyész, Osaka, Fujíno Masahiko vegyész, Hyogo, Shinagawa Susumu vegyész, Ochiai Michihiko vegyész, Okutaní Tetsuya vegyész, Osaka. Japán Tulajdonos: Takeda Chemical Industries, Ltd, Osaka, Japán Eljárás szabad, vagy N-szubsztituált 7-amino-cef-3-em-4-karbonsav-vegyűletek előállítására A találmány tárgya új eljárás 7-amino-cef-3-em­-4-karbonsav, vagy e vegyület 7-helyzetben 5-(N­-izoborniloxikarbonil-amino )-adipoilcsoporttal aci­lezett aminocsoportot tartalmazó származéka, azaz cefalosporin C, illetve N-izoborniloxikarbonil-cefa- 5 losporin C előállítására, illetve 7-(5-amino-adipoil)­amino-cef-3-em-4-karbonsav kinyerésére cefalospo­rin C-tartalmú vizes oldatból, mely adott esetben fermentlé, zsírtalanított fermentlé, vagy szennye­zett cefalosporin-C vizes oldata lehet. Az N-izobor- 10 niloxikarbonil-cefalosporin C önmagában is anti­biotikus hatású, ezenkívül, mivel az izoborniloxi­karbonilcsoport könnyen lehasítható, közbenső termékként is alkalmazható az ugyancsak értékes cefalosporin C antibiotikum, illetve a szintetikus 15 cefalosporinok előállítása során kiindulási anyag­ként használt 7-amino-cefalosporánsav előállítása során. Az 1 205 226 sz. nagy-britanniai szabadalmi le­írás N-(2,4,6-trinitrofenil)-cefalosporin C előállítását 20 ismerteti, mely vegyület felhasználható a cefalospo­rin C kinyerésére is cefalosporin C-tartalmú fer­mentlevekből. Azt találtuk, hogy ha cefalosporin C vizes olda­tát izoborniloxikarbonilkloriddal vagy 1-izobornil- 25 oxikarbonilpiridinium-kloriddal reagáltatjuk, N­-izoborniloxikarbonil-cefalosporin C keletkezik, to­vábbá, hogy az N-izoborniloxikarbonil-cefalosporin C igen magas kitermeléssel keletkezik, és hogy a vé­dőcsoport, OiZlOiZá GuZt izoborniloxikarbonilcsoport 30 könnyen lehasítható a molekuláról úgy, hogy az N-izoborniloxikarbonil-cefalosporin C-t savval ke­zeljük, amikor a cefalosporin C visszanyerhető. Továbbá úgy találtuk, hogy az N-izoborniloxi­karbonil-cefalosporin C nemcsak intermedierként használható a cefalosporin C és más cefalosporánsav­származékok előállításakor, hanem antibakteriális hatású szerként is. Ha a cefalosporin C-t tartalmazó vizes oldatot izoborniloxikarbonilklorid helyett 1-izoborniloxi­karbonil-piridiniumkloriddal reagáltatjuk, a reak­ció enyhébb reakciókörülmények között megy vég­be, és a kitermelés is magasabb. A találmány szerin­ti eljárást a fenti megfigyelések alapján kivitelez­zük. A cefalosporin C vizes oldatából, például cefalos­porin C-t termelő mikroorganizmusok tenyésztő­táptalajából nyert vizes oldatából elkülöníthető. A fent hivatkozott eljárás szerint a vízben oldott cefalosporin C-t 2,4,6-trinitrobenzolszulfonsav-nát­riumsóval reagáltatják, a keletkező 2,4,6-trinitro­fenilcefalösporin C-t extrahálják. A trinitrofenil­csoport azonban mellékreakciók nélkül, azaz a43 ­-cefém-gyűrű bomlása nélkül nem hasítható le a molekuláról. A találmány alapja az a felismerés, hogy a talál­mány szerinti eljárással egy új vegyület, az N-izo­borniloxikarbonil-cefalosporin C állítható elő. A találmány szerinti eljárás a fenti vegyület ipari méretű előállítására is alkalmas. 166159 1

Next

/
Thumbnails
Contents