166134. lajstromszámú szabadalom • Eljárás közvetlenül motorbenzinbe adagolható lerakódásmódosító adalék-kompozíció előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 166134 (|) Bejelentés napja: 1972. XII. 13. (NA—943) Nemzetközi osztályozás: C 10 1 1/26 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1974. VIII. 28. Megjelent: 1976. V. 31. ' H Feltalálók: BlaskioviAs Aladár vegyészmiérnlölí, 28%, Jakab Károly vegyészmérnök, 12%, Mámdy Tamás vegyészmérnak, 8%, Musfeovits József vegyészmérnök, 26%, Pap Géza vegyészmérnök, 26%, Budapest Tulajdonos: Nagynyomású Kísérteti Intézet, Budapest Eljárás közvetlenül motorbenzinbe adagolható lerakódásmódosító adalék-kompozíció előállítására A találmány tárgya eljárás közvetlenül ben­zin-üzemanyagba adagolható lerakodásmódosító adalék-kompozíció előállítására. Közelebbről a találmány tárgya eljárás mo­torbenzinek közvetlen adalékolására szolgáló, foszforsav-, tiofoszforsav-, illetve foszforossav­észtert, nagy aromás komponens-tartalmú szén­hidrogén-elegyet vagy tiszta aromás vegyületet, továbbá szerves bázist tartalmazó kompozíciók előállítására. E kompozíciók előállítása során az észterezési folyamatot adott esetben az aromás­tartalmú szénhidrogénbe vagy tiszta aromás vegyületbe adagolt ólomalkil-vegyületekkel ka­talizáljuk. Motorbenzinek oktánszámának növelésére az egész világon legelterjedtebben ólomalkileket használnak. Az ólomalkilek a hengerekben le­zajló égés folyamán a beszívott levegő oxigén­jével, továbbá az ólomalkilek stabilitásának nö­velése érdekében adalékolt halogénvegyüle­tekkel reagálva ólomoxidokká, ólomhalogeni­dekké, ólomoxihalogenidekké alakulnak át. Ta­pasztalat szerint a fenti vegyületek mellett ólomszulfát is képződik a motorok hengerében. Newby és Dumont (Ind. Eng. Chem. 45, 1953. június) vizsgálataik során 12 különféle ólomve­gyületet mutattak ki a szelepeken, gyertyákon, hengerfejeken és a robbanótér falán. A keletke­ző ólomvegyületek a motor működésében kis mennyiségük ellenére is zavart okozhatnak. 10 15 20 25 30 Ezekét a zavarokat két főcsoportra oszthatjuk: a) a gyújtórendszer meghibásodásai, és b) felületi gyújtás. A gyújtórendszer meghibásodásai a gyertya zárlatára vezethetők vissza, ugyanis a gyújtó­gyertyákra lerakódott ólomhalogenidek, ólom­szulfát és egyéb vegyületek már 100—200 C° körüli hőmérsékleten jó vezetőkké válnak, így a szikraképződésben rendellenességet okoznak. A robbanótér falára és a dugattyú felületére lerakódott ólomvegyületek „felizzási" hőmér­séglete alacsony: így, különösen nagy terhelés­nél, megnövekszik 'a zavaró felületi gyújtások száma, ami káros hatással van a motor szerke­zeti elemeire, de a teljesítményre is. Az e módon bekövetkező kontrollálatlan gyújtások is hozzá­járulnak ahhoz, hogy a használt motor oktán­számigénye jelentősen megnő a tiszta, lerakó­dásmentes motoréhoz viszonyítva. Ölmozott benzinek használata esetén az előb­bi zavarok megszüntetésére foszfortartalmú ve­gyületek adagolhatok. Ezen vegyületekkel ugyan nem távolíthatók el a lerakódott ólomvegyüle­tek, de az égés során keletkező ólom-foszfor ve­gyületek magasabb hőmérsékleten is jelentős elektromos ellenállással rendelkeznek, emellett „felizzási" hőmérsékletük is magas. A foszfor­tartalmú vegyületek fenti kedvező tulajdonságát egyértelműen igazolni lehetett (E. M. Coodger: Autumobile Eng. 1969. március, 98. oldal; 166134

Next

/
Thumbnails
Contents