166089. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés adagolható komlókészítmények előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 166089 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL A bejelentés napja: 1970. XII. 30. (FO—603) A bejelentés elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság: 1969. XII. 30. (WP 6 a/144 740 sz.) Közzététel napja: 1971. XII. 27. Megjelent: 1976. június 30. Nemzetközi osztályozás: C 12/c 3/00 " ^ -:rr^J Feltalálók: WILDING Klaus, oki. vegyész, Berlin, FLEMMING Wilhelm, oki. vegyész, Woltersdorf, Prof. Dr. DICKSHEIT Rudolf, oki. mérnök, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie, Enzymologie und technische Mikrobiologie, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és berendezés adagolható komlókészítmények előállítására A találmány tárgya eljárás és berendezés ada­golható komlókészítmények előállítására. Ismeretes, hogy a komlókivonatok és komló­készítmények alkalmazása a sörgyártásban az utóbbi években nagy jelentőségre tett szert. A 5 komlókivonatok és -készítmények használatánál hátrányos azok rossz oldhatósága vízben, illet­ve sörcefrében és szirupszerű minőségűek, ami a kesernyés anyagok előnytelen kihasználására vezet. 10 Javasolták már, hogy a komlókivonatokat al­koholban oldják, vagy a kivonatokat emulgá­torokkal, így pl. polioxietilénétérrel vagy szor­bitanhidridek részleges olajsavésztereinek keve­rékeivel alkalmazzák. Ilyenkor azonban az emui- 15 ziót stabilizáló anyagokra, így pl. gumiarábi­kumra, nátriumlaurilszulfátra, nátriumdioktil­szulfoborostyánkősavra is szükség van. Ezek az adalékanyagok a sörben lejátszódó mellékreak­ciók miatt annak hamarosan kellemetlen ízt ad- 20 nak. Ilyen ízrontó idegen anyagoknak az italok­hoz való hozzáadása nem előnyös. Ismeretes továbbá, hogy a komlókivonatokat és -készítményeket propilénglikolban vagy glice­rinben diszpergálják, illetve oldják. Ezeknek a 25 diszperzióknak, illetve oldatoknak azonban az a hátránya, hogy pH-értékük igen alacsony és az oldott, illetve diszpergált anyagok a vízzel, cefrével vagy sörrel történő hígításnál gumiszerű termékek alakjában kiválnak. 30 Ugyancsak ismeretes, hogy a komlókivonato­kat a csomagolásból való könnyebb kiszedés és az adagolhatóság javítása céljából forró vízben vagy cefrében oldják, illetve előre főzik. Az utóbbi eljárás azonban némely komlókivonatnál és -készítménynél nem alkalmazható, mivel ezek a berendezésben (szivattyúban), valamint hígí­táskor és lehűtéskor összecsomósodnak. A találmány célja eljárás kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a komlókivonatokat és -ké­szítményeket a cefrében, illetve a sörben az íz romlása nélkül finoman eloszlassuk és így a komlókivonat, illetve -készítmény keserű anya­gának a lehető legtökéletesebb kihasználását ér­jük el. A találmány célja továbbá, hogy a komlóki­vonatokat és -készítményeket olyan alakra hoz­zuk, amely a pontos adagolást, a cefrében és sörben történő finom eloszlást és ezzel az em­lített termékeknek a sörgyártásban, főképpen a folytonos gyártásban való technológia alkalma­zását megkönnyíti. A találmány feladata a komlókivonatokat, il­letve -készítményeket megfelelő oldószerek al­kalmazásával és az oldat stabilizálásával finom­eloszlású, adagolható, stabil formában előállítani. A találmány szerint ezt a feladatot úgy old­juk meg, hogy a hagyományos, izomerizált vagy komlóolajmentes komlókivonatot például alka­nollal, más vízzel elegyedő oldószerrel, cefrével 166089

Next

/
Thumbnails
Contents