165849. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált imidokarbonil-2(1H)-piridonok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972.1. 29. Amerikai egyesült államokbeli elsőbbsége: 1971. V. 28. (148 208) Közzététel napja: 1974. VI. 28. Megjelent: 1976. VII. 31. (SU-714) 165849 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 29/42 C 07 c 119/00 Feltalálók: PARKER William Lawrence vegyész, North Brunswick NEIDLEMAN Saul Lewis vegyész, Trenton New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R Squibb and Sons, Inc. cég, Princeton, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás szubsztituált imidokarbonil-2(lH)-piridonok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új szubsztituált imidokarbonil-2(lH)-piridonok előállítá­sára. Ebben a képletben Q 5 vagy 6 gyűrűtagú, nitrogéntartalmú, adott esetben további heteroatom­ként egy oxigénatomot is tartalmazó telített hetero- 5 ciklusos csoportot jelent. A találmány szerinti új vegyületek elnyelik az ultraibolya sugarakat, és a napsugárzás ultraibolya részének kiszűrése által megakadályozzák a napsugár­zásnak kitett bőr pirosságát, eritémáját, úgyhogy 10 felhasználhatók a napsugaraknak kitett bőrfelületre annak leégése ellen a szokásos módon alkalmazott krémek, kenőcsök, emulziók hatékony alkotórésze­ként. Az új vegyületeket tartalmazó napsugárzás ellen 15 védő készítmények hatását állatok szőrtelenített bőrfelületén próbáltuk ki, és vizuálisan észleltük. A hatást napozó embereken végzett ellenőrző próbák is megerősítették. Az új vegyületek előállítására a II képletű 2-oxo-l- 20 (2H)-piridinkarbonitrilt egy 5 vagy 6 tagú, nitrogén­tartalmú, adott esetben egy további heteroatomként oxigénatomot is tartalmazó telített heterociklusos vegyülettel reagáltatunk. Azt találtunk, hogy a II képletű vegyületet a 25 heterociklusos vegyülettel reagáltatva az a II képletű vegyület cianocsopor*jához kapcsolódik, tehát a kar­bonitrilcsoporthoz való. addíció megy végbe. A II képletű vegyületnek a heterociklusos vegyülettel való reagáltatását könnyen illó iners oldószerben, tehát 30 atmoszférikus nyomáson legfeljebb 100 C°-on forró oldószerben végezzük. Az oldószer megválasztása lényegében a reagáló anyagok oldhatóságától függ. A reakció 0 C°-on és az oldószer forráspontja közötti hőmérsékleten mehet végbe. Alkalmas oldószerek az éterek, például etiléter vagy dioxán, aromás oldósze­rek, például benzol, toluol vagy xilol, alifás oldósze­rek, például hexán vagy heptán, halogénezett oldó­szerek, például kloroform vagy metilénklorid, keto­nok, például aceton vagy metiletilketon stb. Ä reakciókeveréket néhány percig vagy egy óránál is hosszabb ideig keverjük, előnyös a 1/2—2 óra reakcióidő. Ezután az oldószert csökkentett nyomá­son eltávolítjuk, és a terméket elválasztjuk, előnyösen szilikagélen végzett vékonyréteges kromatografálással. Az ultraibolya elnyelést mutató sávot elválasztjuk, és kimossuk a szilikagélből. Az oldatot bepárolva az I általános képletű vegyületet kapjuk. A nitrilek reakcióit a Houben—Weyl: „Methoden der organischen Chemie" című kézikönyv 8. kötete ismerteti. A II képletű 2-oxo-l(2H)-piridinkarbonitril a IV képletű acetoacetamidopiridennek savas közegben, előnyösen 2—4 pH-nál egy nitrittel való reagáltatá­sával állítható elő. A nitrit vízben oldható alkálifém­vagy alkáliföldfém-nitrit lehet. A reakció vizes közeg­ben előnyösen 10 °C alatt, optimálisan 0°C körül zajlik le. A II képletű reakcióterméket a vizes közegből egy vízzel nem elegyedő szerves oldószerrel, például észterrel, előnyösen etilacetáttal, egy éterrel, 165849 1

Next

/
Thumbnails
Contents