165800. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyméretű zárt rendszerek tisztítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG p/r '3 fA/ ^fcJ r<UÉ*:7 ORSZÁGOS TALÁLMÁNY! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1972. VII. 07. (DA-295) A módosítás elsőbbségi napja: 1973. V. 16. 2. és 3. igénypont Közzététel napja: 1974. V. 28. Megjelent: 1976. VI. 30. 165800 Nemzetközi osztályozás: B 08 b 3/08 if -• DALMAY Gábor vegyészmérnök, FALAKY József vegyésztechnikus, Dr. LÁBODY Imre vegyészmérnök, Budapest Eljárás nagyméretű zárt rendszerek tisztítására í A találmány tárgya eljárás szerves ós szervetlen anyagokkal szennyezett nagyméretű zárt berende­zések belső felületeinek tisztítására és adott esetben passziválására. Nagyméretű zárt rendszerek tisztítására — vízkő- 5 és rozsdamentesítésére, azaz pácolására — többféle eljárás ismeretes. Kisebb, néhány 10 esetleg 100 m3 -es tartályokat oly módon lehet tisztítani, hogy a tartályokat marató oldattal töltik fel, és ezt külső szivattyú segítségével cirkuláltatják a rendszerben. 10 Nagyméretű berendezéseken, ahol a felület a tér­fogathoz képest kicsi, megoldható a pácolás oly módon is, hogy a marató oldatot hab formájában diszpergálják és így cirkuláltatják a rendszerben. Növelhető a pácoló hatás oly módon, hogy a béren- 15 dezés felső részén aktív oldatot permeteznek be, és ezzel dúsítják a felső részeken az aktív anyagban elszegényedett habot. Ezek a módszerek csak akkor alkalmazhatók, ha a berendezés szerves szennyezést csak nyomokban, vagy egyáltalán nem tartalmaz. 20 Abban az esetben, ha a szennyezések nem szer­vetlen vegyületek, tehát nem vízkő és fémoxid, hanem szerves anyag, mely utóbbi növény- vagy ásványolaj vagy annak valamilyen feldolgozási ter­méke lehet, a berendezést oldószeres öblítéssel vagy 25 mechanikai úton tisztítják. Az előbbi módszer rend­kívül drága, az utóbbi csak olyan berendezésekben használható, ahol belső terelőlapok, vagy egyéb szerkezetek nem tagolják a felületet. A találmány célja, hogy a fenti hátrányok ki- 30 küszöbölése mellett egyszerű eljárást biztosítson olyan nagyméretű zárt berendezések belső felületei­nek tisztítására és adott esetben passziválására, amelyek szerves és szervetlen anyagokkal vannak szennyezve. A kitűzött célt a találmány szerint szerves és/vagy szervetlen savat, korróziógátló anyagot, adott eset­ben rétegképződóst elősegítő anyagot és passzivá­lást gyorsító anyagot tartalmazó tisztítószerből képzett habbal való tisztítással érjük el oly módon, hogy egy 5—35% szervetlen és/vagy szerves savat, célszerűen foszforsavat, sósavat vagy kénsavat, illetve citromsavat, hangyasavat vagy borkősavat, 0,1 — 1% korróziógátló anyagot, célszerűen vala­mely alifás nitrogén-vegyületet vagy nátrium­molibdátot, emellett habképzőanyagként 0,5—15% alkil-aril-szulfonátot, zsíralkohol-szulfonátot, e ve­gyületek valamely vegyes sóját, alkil-poliglikoléter­szulfonätot vagy a felsorolt anyagok keverékét, továbbá adott esetben 0,5—5% rétegképződést elő­segítő anyagot, célszerűen nátriumnitrátot vagy nátriummolibdátot tartalmazó tisztítóoldatból va­lamely önmagában ismert habképző berendezésben 600:1 és 10:1 közötti, előnyösen 600:1 és 100:1 közötti levegő-folyadék aránnyal és 1—50 m3/perc, előnyösen 15—30 m3 /perc sebességgel habot képe­zünk, a habot a tisztítandó zárt berendezésen át­vezetjük, majd mechanikai vagy kémiai úton, cél­szerűen mechanikai úton a habot megtörjük, a ke­verékből ülepítéssel elválasztjuk a tisztító oldatot ós 165800

Next

/
Thumbnails
Contents