165411. lajstromszámú szabadalom • Reteszelőszerkezet szállítótartályok, főleg ISO-konténerek levehető tetejéhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1971. VII. 27. (MI—457) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. VII. 27. (WP 81 e/149 099) Közzététel napja: 1972. V. 28. Megjelent: 1976. X. 30. 165411 Nemzetközi osztályozás: B 65 j 1/02 Feltalálók: DONATH Hans, mérnök, Zwickau, BEIER Hans-Peter, mérnök, Wilkau-Hasslau, DTTO Gottfried, mérnök, Cainsdorf, FRANKE Erich, mérnök, Zwickau, ECORNETZKY Günter, mérnök, Berlin, DIETZ Eberhard, mérnök, Niederlungwitz, WENZEL Klaus, mérnök, Zwickau, kernet Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Reteszelőszerkezet szállítótartályok, főleg ISO-konténerek levehető tetejéhez A találmány reteszelőszerkezetre vonatkozik szállítótartályok, főleg ISO-konténerek levehető ;etejéhez, amely konténerek különösen nehéz íruknak daruk segítségével való be- és kiraká­iához alkalmasak. Ismert az, hogy a levehető fedelet kívül az )ídalf alakon, vagy a tető üregeiben könyökeme­[Ők vagy hasonló zárszerkezetek útján többszö­rösen reteszelik. Ezek a reteszelőszerkezetek imellett legtöbbször süllyesztett elrendezésűek és rámbiztosításokkal is fel vannak szerelve. Egy másik ismert megoldásnál reteszelésként i konténérfalbán elrendezett torziós tengelyt íasználnak, amely térközönként elhelyezett rög­lítőhorgokat hordoz, és a homlokfali ajtó nyi­;ott helyzetében belülről működtethető. Míg a ;orziós tengely az oldalfal felső hossztartójában /ah elrendezve, a megfelelő rögzítőszervek a le­tehető tető keretén találhatók. Ismeretesek még ;zén kívül olyan nyitható konténertetők, ame­yek csapó- vagy tolótetőként vannak kialakít­/a. Az előzőekben említett reteszelés a többszörö­sen elrendezett könyökemelős reteszek útján a sető kimunkálásaiba, azzal a hátránnyal rendel­kezik, hogy kezeléskor a tetőre fel kell mászni, »s különösen téli időben az eljegesedés miatt je­lentős nehézségek lépnek fel a kinyitásnál. A re­teszeknek az oldalfal külső kimunkálásaiban /aló elrendezése ugyanazzal az előnnyel jár, hogy ezeket segédeszköz nélkül lehet működtetni, azonban az illetéktelenek behatolásaival szem­ben., vámbiztosítékkal, illetve zárakkal egyenként kell azokat biztosítani. 5. A reteszeléseknek a konténer belsejében való elhelyezése az azokhoz való hozzáférést csak a homlokfalajtó felnyitása után teszi lehetővé, úgyT. hogy a külön vámbiztosítás ez esetben elhagy­ható. Ez az úgynevezett központi réteszelés, 10 amelynél a tetőretesz egyes elemeinek retesze­lését i az ajtónyitás teszi lehetővé, nagy pontos­ságot kíván meg a beépített működtető készü­lékeknél, valamint azok körültekintő kezelését teszi szükségessé. Amellett, hogy a működtető-15 emelő befordul a rakodótérbe, a homlokfalajtó síkjában az ismert megoldás még más hátrá­nyokat is felmutat. így például a torziós ten­gely működtetésekor belső 30°-os elfordulás lép fel, ehhez még összegeződnek az egyes rögzítő-20, helyek beépítésbeli eltérései, úgyhogy a hátsó reteszelőelemek biztos záródása kétséges. A találmány célja egy olyan levehető tetejű szállítótartály, elsősorban ISO-konténer létreho­zása, amely lehetővé teszi a daruval való be- és kirakást, s amelynél a levehető tető a szállítan­dó árut tengeri használat, azaz tengeri szállítás esetében is biztosan megvédi az időjárás ártal­maitól, végül melynek masszív reteszelése egy-30 szerű kezelést és jó működőképességet biztosít 25 165411

Next

/
Thumbnails
Contents