165385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egyenes szénláncú paraffin-szénhidrogének elkülönítésére szénhidrogén-elegyekből

MAGYAR N ÉPKÖZT ARS AS AG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 26. (LE—498) Német Demokratikus Köztársaság^beli elsőbbsége: 1966. III. 27. Közzététel napja: I960. I. 25. Megjelent: 1976. VI. 30. 165385 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 7/12 Feltalálók: Dr. WEHNER Klaus vegyész, Dr. KAUFMANN Hermann vegyész, Dr. HÄHNEL Rüdiger vegyész, Dr. SEIDEL Gunter vegyész, Leuna FRIEDRICH Günter oki. vegyész, Berlin-Adlershof. Dr. WOLF Friedrich vegyész prof., Lipcse, Dr. FÜRTIG Helmut vegyész, Jessnditz, WEBER Manfred oki. vegyész, Wolfen. Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Német Demokratikus Köztársaság Leuna, Eljárás egyenes szénláncú paraffin-szénhidrogének elkülönítésére szénhidrogén-elegyekből 1 A találmány tárgya eljárás egyenes láncú pa­raffin-szénhidrogének elkülönítésére szénhidro­gén-elegyekből gázfázisban 5iA-típusú molekula­szitákon végzett adszorpció segítségével. Ismeretes a szénhidrogén-elegyek paraffin- 5 mentesítésének jelentősége a kémiai eljárások­ban, pl. benzinek oktánszámának javításánál a n-paraffinok eltávolításával vagy n-paraffinok kinyerésével szénhidrogén-elegyekből. Ismeretes, hogy különböző forrponttartomá- 10 nyú n-par affin jellegű szénhidrogén-elegyek nyerhetők ásványolaj-frakciókból adduktképzők vagy szelektív adszorbensek alkalmazásával. Így a n-paraffinok adott esetben tisztító előke­zelésnek alávetett ásványolaj-frakciókból karba- 15 mid hozzáadása útján távolíthatók el. Ezt az el­járást eddig előnyösnek találták fagyálló Die­sel-olajok előállítására. Az ugyanakkor keletke­ző n-paraffinok csak megfelelő utókezelés útján nyerhetők ki, mert a karbamidaddukció során 20 egyenes láncú szénhidrogének mellett elágazó láncú, különösen kevés elágazást tartalmazó pa­raffinok és hosszú egyenes oldalláncú gyűrűs vegyületek keletkeznek. Ismeretes továbbá, hogy a n-paraffinok mole- 25 kulasziták segítségével elkülöníthetők a szénhid­rogén-elegyekből. Ezek a molekulasziták, mint ismeretes, természetes és szintetikus zeoli­tok, melyeknek kristályos szerkezete nagyszá­mú egyformán kialakított pórust tartalmaz. 30 Ezeknek a pórusoknak az átmérője a különbö­ző molekulaszitákban 4 A és 15 A között válto­zik. Egyenes láncú szénhidrogének elkülönítésé­re ciklusos és/vagy elágazott láncú szénhidro­génekből 5 A átmérőjű molekulaszitát kell al­kalmazni. Ennek a típusnak az összetétele a [CaO . AI2O3 • (SiO2 ) 2 ] 0 ,7 • [Na2 0 . A1 2 0 3 . (Si0 2 ) 2 ] n . 3 képlettel jellemezhető. Ilyen molekulaszita segítségével a szénhidro­gén-elegyek túlnyomó részben egyenes láncú szénhidrogéneket tartalmazó termékekre és na­gyon kevés n-paraffint tartalmazó részekre bont­hatók. Ezek az eljárások folyadék- vagy gázfá­zisban valósíthatók meg 400 "C hőmérsékletig és 1—50 at nyomáson, és magukban foglalják az adszorpció egymást követő fázisait közbeiktatott öblítőfázissal vagy nélkül. Ezek a részfolyama­tok végbemehetnek azonos vagy eltérő nyomá­son és azonos középhőmérsékleten. Általában két vagy több adszorbert használnak szilárdan elrendezett molekulaszitákkal. Az egyenes láncú szénhidrogének adszorpciója az alkalmazott szénhidrogén-elegyekből inert gáz jelenlétében megy végbe és nem okoz nehézségeket. Az adszorbeált n-paraffinok deszorpció ja az eljárások egy további irányadó szakasza. Eddig négy különböző lehetőséget ismertek: 1. Deszorpció a hőmérséklet 600°C-ig történő emelése útján („hőmérséklet-swing"). 1Ö53&5

Next

/
Thumbnails
Contents