165290. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidrofil, stabil vizes szuszpenziívá átalakítható furazolidon-koncentrátum előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972.1. 5. (AA-693) Elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság, 1971. VI. 18. (WPC07dl55 877) Közzététel napja: 1974. III. 28. Megjelent: 1977. IX. 22. 165290 Nemzetközi osztályozás: A 61 k 27/10 C 07 d 99/04 Feltaláló: Prof. dr. Kühnert Manfred állatorvos, Lipcse, Höhle Werner kereskedő, Drezda, Knoll Ursula oki. vegyész, Lipcse, Német Demokratikus Köztársaság. Tulajdonos: VEB AGRARIA cég, Drezda, mint az Agraria Kurt Rosenlöcher KG. cég, Drezda, Német Demokratikus Köztársaság jogutóda Eljárás hidrofil, stabil vizes szuszpenzióvá átalakítható furazolidon-koncentrátum előállítására l A találmány tárgya eljárás hidrofil, stabil vizes szuszpenzióvá átalakítható furazolidon- koncent­rátum előállítására. Az állatgyógyászatban, pl. a házi szárnyasok és szarvasmarhák tenyésztése során feltétlenül szükség van furazolidon-alapú nitrofurán-tartalmú szerek alkalmazására. Minthogy a furazolidon maga vízben nem oldódik (vízben való oldhatósága csupán 1 :40.000), szilárd takarmányokban való beadása pedig gyakran nehézségekkel jár, előnyösebb, ha az Ilyen szereket a házi szárnyasoknak az ivóvízzel adjuk be, szarvasmarháknak pedig nagyobb koncentrációjú stabil szuszpenziók alakjában. üyen folyékony alakban történő beadás céljaira ismeretes már egy furazolidon-dimetüszulfoxid kom­bináció alkalmazása. E készítmény esetében a dimetil­szulfoxid oldásközvetítő hatása folytán azonban a gyomor-béltraktusban eredetileg szándékolt koncent­rációt a készítmény felszívódóképességének megnö­vekedése hátrányosan csökkenti. Egyéb hasonló jellegű eljárások ül. az azokkal előállított készítmények is ismertek már különböző szabadalmi leírásokból. így az 1 129 057 számú nagy­britanniai szabadalmi leírás szilárd szárnyastakar­mány-adalékra vonatkozik, vagyis olyan készít­ményre, melyet szilárd formában adagolnak a szokvá­nyos kész takarmányhoz. Az ilyen jellegű tápok hátránya azonban, hogy nem alkalmasak beteg állatok táplálására, alkalmazásuk esetén pontos adagolás gyakorlatilag nem érhető el és ugyanakkor elkészíté- .JQ sével kapcsolatban is sokkal nagyobb költségek jelent-10 15 20 25 kéznek mint a tápnak folyékony állapotban való elkészítésénél. Ismert már az 1 197 100 számú nagy-britanniai szabadalmi leírásból az az eljárás, melynek során finom szemcseméretű részecskéket zselatinnal vonnak be. Ezzel az eljárással biztosítható a vízben való diszpergálás, viszont a nitrofurán-származék oldható­sága nem érhető el. Hátránya ennek az ismert megoldásnak, hogy a szuszpenzió stabilitása csak korlátozott és a zselatinburkolat következtében erő­sen korlátozottá válik ill. elhúzódik a nitrofurán­származék terápiás hatása. Megállapítható továbbá, hogy a hivatkozott szabadalmi leírásban ismertetett anyagösszetétel gazdasági szempontból rendkívül ked­vezőtlen, az anyag előállításahoz pedig különleges technológiára, ül. ennek megfelelően bonyolult beren­dezésre van szükség. Minden esetben szükséges ezen kívül segédanyagok használata is, hogy a szuszpenziós hatás biztosítható legyen, erre a célra egyebek között vízben oldható cukrot vagy fémion-ketál-képzőt hasz­nálnak. A 23 799 számú izraeli szabadalmi leírásból, ül. az annak megfelelő 1 079 265 számú nagy-britanniai szabadalmi leírásból ismertté vált vízben diszpergál­ható szuszpenzió elérése céljából nedvesítő szer alkal­mazása. A hivatkozott szabadalmi leírás szerinti meg­oldásnál hacsak igen kis százalékos mennyiségben is, nedvesítőszeren kívül tragantot is használnak, ennek mennyisége azonban a 4%-ot nem haladja meg. Hátrányos ennél az ismert megoldásnál, hogy egyéb nedvesítő szereket is használni kell. A készítmény 165290

Next

/
Thumbnails
Contents