165079. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 8-azapurin-6-onok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 4T^> ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS Bejelentés napja: 1971. XII. 14. Nagy-Britanniai elsőbbségei: 1970. XII. 15. (59552/70, 59556/70), 1971.X. 26. (49756/71), 1971. XI. 17. (53457/71) Közzététel napja: 1974.1. 28. Megjelent: 1975. XI. 30. (MA-2296) 165079 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 57/18. Fetalálók: BROUGHTON Barbara Joyce vegyész, Croydon, Surrey, LARGE Bryan John vegyész, Upminster, Essex, MARSHALL Stuart Malcolm vegyész Stanford-le-Hope, Essex, PAIN David Lord vegyész, Upminster, Essex, WOOLDRIDGE Kenneth Rovert Harry vegyész, Brentwood, Essex Nagy-Britannia Tulajdonos: May and Baker Limited cég, Dagenham, Essex, Nagy-Britannia Eljárás szubsztituált 8-azapurin-6-onok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új szubsztituált 8-azapurin-6-onok és farmakológiailag elfogadható sóik előállítására. Ebben a képletben R naftilcsoportot vagy adott esetben egy, két vagy három szubsztituenssel, éspedig fluor-, klór- vagy brómatommal, hidroxi-, 1—4 szénatomos alkil-, fenil­(1-4 szénatomos)-alkil-, 1-10 szénatomos alkoxi-, 2-4 szénatomos alkeniloxi-, 1—4 szénatomos alkoxi­(1-4 szénatomos)- alkoxi-, fenoxi-, 1—4 szénatomos alkoxi-fenoxi-, 1—4 szénatomos alkiltio-, fenil-(l-4 szénatomos)- alkoxi-, nitro-, 1--4 szénatomos alkán­szulfonil-, amino-, di-[l-4 szénatomos-alkil]- amino-, trifluormetil- vagy metiléndioxi-csoporttal szubszti­tuált fenilcsoportot, 5-7 szénatomos cikloalkilcso­portot, 2-6 szénatomos, egyenes vagy elágazó szénláncú állatcsoportot vagy egy vagy két fenil-, 5-7 szénatomos cikloalkil- vagy 1-4 szénatomos alkoxi­csoporttal szubsztituált 1-4 szénatomos alkilcsopor­tot jelent. A találmány szerinti eljárással előállítható új ve­gyületekhez kémiai szerkezet tekintetében legköze­lebb álló általunk ismert vegyületek a BSM 7398 számú francia gyógyszerszabadalmi leírásban ismerte­tett triazolotetrazolopiridinek. Az ismert vegyületek bakteriosztatikus hatásúak, és a húgyutak baktériu­mos fertőzésének megszüntetésére használhatók. A szakértő előtt nyilvánvaló, hogy az I általános képletű vegyületek tautomer alakokban fordulhatnak elő, úgyhogy az I általános képletben az 1- és 9-helyzetű nitrogénatomokon ábrázolt hidrogénato­mok az 1-, 3-, 7-, 8- és 9-helyzetű nitrogénatomok bármelyikén vagy a 6-helyzetű szénatomhoz kap­csolódó oxigénatomon is lehetnek, és az itt leírt összes alakok kisebb vagy nagyobb arányban jelen 5 vannak egymással dinamikus egyensúlyi állapotban. Ezenkívül bizonyos esetekben az R szubsztituens optikai és/vagy sztereo izoméria okozója lehet. Ez a találmány az összes ilyen alakokra vonatkozik. A találmány I általános képletű vegyületek far-10 makológiailag elfogadható bázisokkal képzett far­makológiailag elfogadható sóit is magában foglalja. A „farmakológiailag elfogadható sók" kifejezés olyan sókra vonatkozik, amelyek kationjai terápiás mennyi­ségben beadva az állati szervezetre viszonylag ártal-15 matlanok, úgyhogy az ilyen kationok okozta mellék­hatások nem rontják az I általános képletű vegyületek kedvező farmakológiai tulajdonságait. Az alkalmas sók között vannak az alkálifémek, például a nátrium és kálium, valamint az ammónium sói, a szakértők 20 által farmakológiailag elfogadhatóknak ismert ami­nők, például az etiléndiamin, kaloin, dietanolamin, trietanolamin, oktadecilamin, dietilamin, trietilamin, 2-amino-2-(hidroximetil)-propán-l,3-diol és l-(3,4-di­hidroxifenil)-2-izopropilaminoetanol sói. 25 A farmakológiailag elfogadható sókat úgy állíthat­juk elő, hogy egy I általános képletű vegyületet és egy alkalmas bázist, vagyis az itt leírt bázisok egyikét sztöchiometrikus mennyiségben, például magasabb hőmérsékleten, alkalmas oldószerben vagy anélkül 30 reagáltatjuk, majd előnyösen alkalmas oldószerből, 165079 1

Next

/
Thumbnails
Contents