165057. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új 7-(alfa-hidroxialkil)- 1,4-benzodiazepin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEi IC Jm m Bejelentés napja: 1971. XII. 21. (HO-1440) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1970. XII. 23. (Száma: 101 183 és 101 184) Közzététel napja: 1973. XII. 28. Megjelent: 1975. XI. 30. Nemzetközi osztályozás: C07d 53/06 Feltalálók: NING Robert Ye-Fong vegyész, West Caldwell, N. J., STERNBACH Leo Henryk, vegyész, Upper Montclair, N. Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche Et Co. Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Eljárás új 7-(a-hidroxialkil)-l,4-benzodiazepin-származékok előállítására 1 Találmányunk tárgya eljárás (I) általános képletű új 7-(a-hidroxialkil)-l,4-benzodiazepin-származékok és gyógyászati szempontból megfelelő savaddíciós sóik előállítására (mely képletben B jelentése metilén- vagy karbonil-csoport, Bx, R2 és R 3 jelentése hidrogénatom vagy kis szén­atomszámú alkilcsoport^ Rs jelentése hidrogénatom vagy halogénatom, R6 és R 7 jelentése külön-külön hidrogénatom vagy együtt további vegyértékkötést képeznek). A leírásban használt „kis szénatomszámú alkil-cso­port" kifejezésen egyenes- vagy elágazólláncú, 1—6 szénatomos, előnyösen 1—4 szénatomot tartalmazó szénhidrogén-csoportok értendők (pl. metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, pentil-, hexÜ-csoport stb). A „halogénatom" kifejezés mind a négy halogénatomot — azaz fluor-, klór-, bróm- és jódatomot — magában foglalja feltéve, hogy mást nem közlünk. Előnyösek azok a vegyületek, melyekben Rs jelentése halogénatom, előnyösen fluor- vagy klór­atom, különösen előnyösen fluoratom. Amennyiben R5 jelentése hidrogénatomtól eltérő csoport a T-helyzethez kapcsolódik. A kis szénatomszámú alkil­csoport előnyösen metil-csoport. Igen előnyösek te­hát azok az (I) általános képletű vegyületek, melyek­ben Rt, R 2 és R 3 jelentése hidrogénatom vagy metil-csoport, R5 jelentése hidrogénatom vagy fluor­atom. Különösen előnyösek azok az (I) általános képletű vegyületek, melyekben Rt jelentése hidrogén-2 atom, R2 jelentése metil-csoport, R 3 jelentése hidro­génatom vagy metil-csoport és Rs jelentése fluor­atom. Bjelentése előnyösen karbonilcsoport. Valamely (I) általános képletű vegyület és 5 gyógyászati szempontból alkalmas sói a találmányunk tárgyát képező eljárás szerint oly módon állíthatók elő, hogy a) Rj helyén hidrogénatomot tartalmazó (í) általános 10 képletű vegyületek előállítása esetén (mely képlet­ben R2 R 3 , R s , R 6 , R 7 és B jelentése fent megadott) valamely (II) általános képletű vegyüle­tet redukálunk (mely képletben B, R2, R 3 , R s , R6 , és R 7 jelentése fent megadott), vagy 15 b) Rj helyén kis szénatomszámú alkü-csoportot tar­talmazó (I) általános képletű vegyületek előállítása esetén (ahol R 2, R 3 , R s , R6 , R 7 és B fent megadott, mimellett amennyiben B jelentése kar­bonil-csoport, R3 hidrogénatomot képvisel) vala-20 mely (II) általános képletű vegyületet (mely kép­letben B, R2, R 3 , R s , R 6 és R 7 jelentése fent megadott azzal a feltétellel, hogy amennyiben B jelentése karbonil-csoport, R3 hidrogénatomot képvisel) kis szénatomszámú alkü-lítium-vegyület-25 tel reagáltatunk, vagy c) olyan (I) általános képletű vegyületek előállításit esetén, melyekben B jelentése karbonil-csoport. R6 és R 7 együtt vegyéríékkötést képeznek és R,, R2 , R 3 és R s jelentése a fent megadott, valamely 30 (III) általános képletű vegyületet ciklizárunk (mely 165057

Next

/
Thumbnails
Contents