165040. lajstromszámú szabadalom • Kapuáramkör

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja 1972. III. 3. (EE-2006) Közzététel napja 1974. I. 28. Megjelent 1976. VI. 4. 165040 Nemzetközi osztályozás: H 03 k 19/00 Feltaláló Bódy István villamosmérnök 7,5%, Kelemen Antal villamosmérnök 7,5%, Mohos Zoltán villamosmérnök 13%, Ribényi András villamosmérnök 38,5%, Szemó'k István villamosmérnök 7,5%, Vermes László villamosmérnök 26%, Budapest Tulajdonos Elektronikus Mérőkészülékek Gyára, Budapest Kapuáramkör l A találmány tárgya olyan nagysebességű kapuáramkör. ariu-K klaiove leszi igen nagyfrekvenciás jelek kapuzását. A nagyfrekvenciás jelek több forrásból választhatók elektronikus utón, míg a választott jel differenciálás után kerül kapuzásra. A feladat megoldásán kívül a kialakított áramköri rendszer 5 biztosítja azt is, hogy a nagyfrekvenciás jelek kábelen legyenek vezethetők. Az elektronikus ipar fejlődésével a kapuáram­köröknek igen sok fajtáját fejlesztették ki az utóbbi időben. Feladatuk az, hogy a bemenő jelet vagy jeleket ' 0 egy másik jel függvényében áteresszék vagy tiltsák. Ezeket a kapukat „inhibiciós kapuknak" is nevezik és felhasználásra kerülnek digitális műszerekben, beren­dezésekben. A találmány ezen utóbbi típusú kapuáramkörök- '5 kel foglalkozik és velük kapcsolatban az alábbi követelményeket támasztja: 1 Rendelkezzék az áramkör egy vagy több bemenő „„ ponttal, amely(ek)re a kapuzandó jeleket vezetjük. Rendelkezzék továbbá az áramkör olyan bemenő ponttal, amelyre a kapuzó jelet vezetjük. Biztosítsa az áramkor, hogy valamennyi bemenő pontra vezetett jelek közül a kapu bármelyiket ?c ­képes legyen átereszteni vagy tiltani a kapuzójel függvényében A bemenő jelek közül különválasztással eldönthető legyen, hogy melyiket akarjuk a kapun keresztül vezetni. A kapu igen nagyfrekvenciás tartományban is mű-J0 ködjék és még ezen tartományban se lépjen fel tran­ziens késések miatti járulékos információveszteség, b. Az egyes bemenő és kimenő pontok közölt még igen nagyfrekvenciáknál se legyen áthatás A kapuk kinyitása és zárásakor ne keletkezzék kimenő jel. 7. Az áramkor ki- és bemenő pontjai legyenek alkalmasak tápvonalhoz történő illesztésre. Az ismert megoldások közül a legegyszerűbb elrendezésű kapuáramkört az 1. ábra mutatja. Ilyen található: az Abraham I. Pressman: „Design of transistorized circuits for digital computers,, c. RIDER publikációban a 9—226. oldalon A kapu a kapuzandó jelet átereszti akkor, amikor a T2 tranzisztor lezárt. Viszont, amikor a T; tranzisztor vezet, áteresztés nincs. Hátránya ennek az ismert áramköri elrendezésnek az, hogy a 1 , tranzisztort a kapuzandó differenciált jellel kell lezárni. A szokásos tranzisztoroknál ez az él lassú felfutású és így a nagysebességű működést korlátozza. Valamivel fejlettebb ismert kapuáramkört mutat be a 2. ábra. Az előbbiekben felhívott kiadvány 9—228. oldalán 4s megtalálhatjuk. Ez a kapcsolási elrendezés valamivel előnyösebb, mint az 1. ábrán látható. A kapuzandó jel a kimenetre jut, amikor a 11 tranzisztor vezet. Nehézségeket jelent az áramkör kialakítása szempontjából az, hogy kapuzandó jel nélkül a T^ tranzisztor csak az R2 ellenálláson keresztül vezethet, míg kapuzandó jel esetében az áramnak az R! ellenállás T2 tranzisztor útján kell folyni. Ez limitálja az R2 ellenállás legkisebb 165040

Next

/
Thumbnails
Contents