165020. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új (+)-béta-amino-béta-(3,4-dimetoxi-fenil)- propionsav előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napia 1971. IV. 9. (CI-1099) Elsőbbsége S vájc, l91Q yjj 16 _ 10819/70 _ 1971. III. 9.-3415/71 Közzététel napja 1973. XII. 28. Megjelent 1976. V. 15. 165020 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 101/30,101/28 Feltaláló dr. Eichenberger Kurt vegyes Thi-rwill/BI .Ír I ifli fTirwtun vegyész, Magden/AC, Svájc Tulajdonos Ciba-Geigy AG., Basel, Svájc. Eljárás új (+)-/3-amino-j3^3,4-dimetoxi-fenil)-propionsav előállítására 1 (I) képletű új propionsav és sói A találmány tárgya eljárás az (+)-j3-amino-ß- (3,4-dimetoxi-fenil)­előállítására. A ß- amino-j3- (3,4-dimetoxi-fenil)- propionsav racemátját — gyógyászati hatásra való utalás nélkül más ismertették. (Posner, Annalen, 289, 64). A (*) -j3-amino/3- (3,4-dimetoxi-Tenil)- propionsav értékes gyógyászati tulajdonságokkal, így például különösen vérnyomáscsökkentő hatással rendelkezik, ami állatkísérletben például renálisan hipertóniás pat­kányok és kutyák esetében perorális vagy szubkután, körülbelül 30 mg/kg-tól 300 mg/kg-ig terjedő dózis­ban kimutatható. A (+)-$- aminop1 - (3,4- dimetoxi­-fenil)- propionsav tehát elsősorban vérnyomás­csökkentőszerként használható fel, A (+) ß- amino- fr(3,4-dtrrietoxi-fenil)' propionsav ismert módszerekkel állítható elő. Az egyik előállításmód azzal jellemezhető, hogy vala­mely (Ha) általános képletű, a (+) -ő-amino-/s-(3,4-dime­toxi-íeiül)- propionsavval azonos abszolút konfigurá­ciójú vegyületben vagy ennek valamely sójában — ahol R, szubsztituens valamely, hidrolízissel karboxil­-csoporttá átalakítható csoport, például egy rövid­szénláncú alkoxikarbonil-csoport — az Rj szubszti­tuenst hidrolízissel karboxil-csoporttá átalakítjuk. Ennek megfelelően előnyösen úgy járhatunk el, hogy valamely (IIb) általános képletű vegyületben -ahol R, szubsztituens hidrolízissel karboxil-csoporttá átalakítható csoport, például egy rövidszénláncú alkoxikarbonil-csoport - az R, szubsztituenst hidrolízissel karboxil-csoporttá alakítjuk át. 10 15 20 25 30 Hidrolízissel karboxil-csoporttá átalakítható csoport például egy funkciós módon átalakított karboxil-csoport lehet. Funkciósán átalakított karboxil-csoport lehet például a cián-csoport, vagy egy oxo- vagy tioxo­csoportot tartalmazó funkciósán átalakított karboxil­csoport. A cián- csoport hidrolízise szokásos módon törté­nik például egy erős savval, mint ásványi savval, például sósavval, adott esetben egy oxidálószer, mint salétromossav hozzáadása közben. Egy oxo- vagy tioxo-csoportot tartalmazó funk­ciósán átalakított karboxil-csoport például egy észte­rezett vagy amidált karboxil-csoport, továbbá egy savhalogenid-, mint savklorid-csoport, savanhidrid­(példáwl ketén-esoportot is beleértve), savazid- vagy íioarnid-csoport, amelyek vízzel történő kezeléssel például a karboxil-csoporttá átalakíthatók. Az átalakí­tás szokásos módon történhet, kívánt esetben egy savmegkötőanyag, mint szerves vagy szervetlen bázis, vagy adott esetben katalizátorok és/vagy oxidáló­szerek jelenlétében, adott esetben savas vagy semleges közegben. Megfelelő tioamid-csoportnak bizonyult például a morfolino-tiokarbonil- csoport. A (+)- /3-amino- ß- (3,4-dimetoxi-fenil)-propionsav előállításának második változata azzal jellemezhető, hogy a DL-/3-amino- /3{3,4- dimetoxi-fenil)- propion­savból vagy ennek valamely sójából a (+)-módosulatot elkülönítjük. A (+V módosulat elkülönítése a racemátoknál szokásos módszerekkel történhet. 165020

Next

/
Thumbnails
Contents