164879. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-[2'-(rövidszénláncú)- alkil-4'-amino- 5'-pirimidil-metil]- piridinium-származékok előállítására

SZABADALMI 164879 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ,^|á|W Nemzetközi osztály: fSf Bejelentés napja: 1970. IV. 10. (CI-977) Közzététel napja: 1973. XII. 28. C 07 d 51/42, 31/22, 57/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1975. XI. 29. Feltalálók: HUSZÁR Csaba vegyészmérnök, GARAMSZEGI Ferenc vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Budapest Eljárás l-[2'-(rövidszénláncú)-alkiM'-amino-5-­pirimidil-metil ]-piridinium-származékok előállítására 1 1 -[ 2'-(rövidszénláncú)-alkU-4'-amino-pirimidil-5'­-metÜJ-piridinium sók előállítására több eljárás ismert a kémiai irodalomban. E termékeket 2-alkil-4-amino­pirimidinnek az 5-helyzetben különféleképpen szub­sztituált származékaiból állították elő, pl. 5-halogén- 5 -metil- (149.147 sz. magyar szabadalmi leírás), 5-hidroxi-metil- (153.996 sz. magyar szabadalmi leírás) vagy 5-alkoxi-metil-származékokból (151.052 és 150.895 sz. magyar szabadalmi leírások) pridinnel vagy alkü-piridinnel. Az 5-alkoxi-metil-származékok- 10 ból kiinduló eljárás hátránya, hogy mindkét kiindulási vegyület sóját külön lépésben kell előállítani, a kvaternerezés 15 órát vesz igénybe, mimellett a visszafolyató hűtő alkalmazásával végzett melegítés során folyamatos xilol-cseréről kell gondoskodni. A 15 kapott termék amorf. A 149.147 sz. magyar szabadalmi leírásban leírt eljárás hátránya, hogy kiindulási anyaga a 2-álkil-4--amino-5-halogénmetil-pirimidin csak igen alacsony termeléssel állítható elő. Az eljárás további hátránya, 20 hogy a kiindulási anyagként felhasznált 5-halogénme­til-pirimidin-származék előállítása során korrózió­veszélyes hidrogénhalogenidek alkalmazása nagy ap­parativ ráfordítást igényel. A 149.147 sz. magyar szabadalmi leírás 5. példája szerint a kívánt, R helyén 25 n-propil-csoportot tartalmazó (I) általános képletű vegyületet alacsony, 246 °C-olvadáspontú termék alakjában kapják, kitermelési adatot nem is közölnek. Találmányunk előnye a fenti ismert módszerekkel szemben, hogy az (I) általános képletű vegyületeket 30 könnyebben és kedvezőbben előállítható kiindulási anyagokból jobb kitermeléssel, ipari körülmények között is könnyen megvalósítható, igen gyorsan lejátszódó eljárás segítségével teszi hozzáférhetővé. Jelen találmányunk tárgya eljárás (I) általános képletű l-(5'-pinmidil-rnetil)-piridinium-származékok előállítására - mely képletben R és R1 jelentése 1-4 szénatomszámú alkil-csoport és Y jelentése halogén­atom - azzal jellemezve, hogy valamely (II) általános képletű pirimidin-ecetsav-származékot szerves poláros oldószer jelenlétében valamely (III) általános képletű piridin-származékokkal reagáltatunk - mely képletek­ben R és R1 ielentése a fent megadott, R a jelentése hidrogénatom vagy 1-4 szénatomszámú alkil-csoport és Y jelentése halogénatom - és az így kapott (IV) általános képletű vegyületet - mely képletbeii R, R*, R2' és Y jelentése a fent megadott - savasán hidrolizáljuk és/vagy dekarboxilezzük. A találmányunk szerinti eljáráshoz alkalmazott vegyületek részben újak. Előállításuk úgy történhet, hogy 2-(rövidszénláncú)-alkil-4-amino-pirimidll-5--ecetsavat vagy ecetsavszármazékot halogénezünk, előnyösen klórozunk vagy brómozunk. A halogénezést előnyösen vízmentes széntetra­klorid vagy koncentrált vizes hidrogénbromidoldat jelenlétében hajtjuk végre. A kiindulási vegyületek előállíthatók oly módon is, hogy valamely 2-(rövidszénláncú)-alkil-4-amino-piri­midil-5-hidroxiecetsav vagy ecetsavszármazék hid­roxilcsoportját halogénatomra cseréljük. 164879

Next

/
Thumbnails
Contents