164809. lajstromszámú szabadalom • Berendezés változó igénybevételek előállítására fárasztó vizsgálatokhoz, főleg gumiipari célokra

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 164809 iÉll Bejelentés napja 1971. XII. 30. (OA-486) Közzététel napia 1973. XI. 28. Megjelent 1975. VI. 18. Nemzetközi osztályozás G 01 n 3/32 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja 1971. XII. 30. (OA-486) Közzététel napia 1973. XI. 28. Megjelent 1975. VI. 18. Feltaláló Árvái Mihály oki. gépészmérnök, Gündisch Gusztáv oki. gépészmérnök, Zádor György oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Országos Gumiipari Vállalat, Budapest Berendezés változó igénybevételek előállítására fárasztó vizsgálatokhoz, főleg gumiipari célokra 1 A találmány tárgya berendezés változó igénybevételek előállítására fárasztó vizsgálatokhoz, fó'leg gumiipari célokra, mely berendezésnek hajtómű-oldali tengelye, ehhez kapcso­lódó, próbatest befogására alkalmas szervei és a hajtómű-ol­dali tengelyhez rögzített lendító'korongja van. 5 A különböző, gumiból készült használati tárgyak, műszaki gumicikkek, gumiabroncsok stb. rendeltetésszerű felhaszná­lásuk során igen sokféle igénybevételnek lehetnek kitéve. Azt, hogy a termék használat során a későbbiekben hogyan viselkedik, nagymértékben lehet befolyásolni az 10 előállításhoz használt keverékek minőségének, összetételének változtatásával, az előállítás körülményeinek megválasztásá­val. Részben az optimális feltételek megválasztása miatt, részben pedig annak megállapítására, hogy a termék megfe- 15 lel-e a vele szemben támasztott követelménvéknek, a gumi­iparban különböző mechanikai és vegyi vizsgálatokat alkal­maznak (lásd például az un. felszabadítási vizsgalatok). Ezeket a vizsgálatokat rendszerint úgy végzik, hogy próbatesteket készítenek, melyeket azután különféle igénybe- 20 vételeknek vetnek alá, vagy pedig a végleges formáját már elnyert készterméket vizsgálják. A gumicikkek vizsgálata során tehát általában különböző típusú igénybevételeknek teszik ki a vizsgált próbatestet, vagy adott esetben a készterméket, attól függően, hogy a gyakor- 25 lat, vagyis a használat során feltehetően milyen igénybevétel­nek lesz a termék kitéve. E vizsgálatok példáiként említhetők a szakítónyulás, szakítószilárdság, rugalmassági modulusz, öregedés, vegyszerállóság stb. vizsgálata. Az ilyen típusú vizsgálatok közül egyik legfontosabb mechanikai vizsgálat a 30 fárasztás, amelynek során valamely kiragadott tulajdonságot vagy tulajdonságokat számszerint ismételt igénybevételek alkalmazásával ellenőriznek. A fárasztóvizsgálatnak különösen nagy jelentősége a gya­kori alakváltozásnak kitett termékek esetében van, amelyek 35 164809 mechanikai tulajdonságai használat közben romlanak. Ez a jelenség a kifáradás. A fárasztó vizsgálatok alapelve, hogy meghatározott értékre beállított igénybevétellel nagyszámú fárasztási ciklusnak vetik alá a próbatestet, és megállapítják a törést vagy egyéb károsodást eredményező ciklusok számát. Minél nagyobb az igénybevétel, annál kevesebb ciklus után követke­zik be a törés. A fárasztó vizsgálatok jellegéből adódó állandó törekvés, hogy a vizsgálat lehetőleg minél jobban megközelítse a tényleges felhasználás körülményeit, vagyis, hogy megte­remtse azokat a tényleges igénybevételeket, amelyeknek a termék használat közben ki lesz téve. Különböző kialakítású elemek vizsgálata azonban nem egységesíthető. Forgó, mozgó alkatrészek gyakorlati alkalmazásakor ritka az állandó, egynemű, statikus jellegű terhelés, gyakrabban fordulnak elő lengő vagy lüktető jellegű igénybevételek. Egyes fárasztó eljárások - tekintettel arra, hogy a vizsgáló berendezések költségesek - egyszerűsítés miatt csak bizonyos kiragadott igénybevételek vizsgálatára szorítkoznak. A technika jelenlegi állása szerint ismeretesek például az alábbi fárasztó vizsgálatok: a) Próbatestek csavaró igénybevételre való vizsgálata A csavaró igénybevétel ismételten létrehozott rugalmas deformációval történik. Ezt általában úgy valósítják meg, hogy a próbatest egyik végét el nem mozdíthatóan rögzítik (befogják), a másik végét pedig csapágyazott tengelyhez rögzítik. Motorral hajtott, változtatható sugár- (erőkar) hosszúságú, azonos löketű forgattyú alkalmazásával a próbatest csapágyazott tengelyhez rögzített vége felöl a sugárhosszúság függvényében változó szögértékkel arányosan különböző mértékű igénybevételt hoznak létre. b) Ékszíj vizsgálat A jelenleg ismeretes berendezések teljesítmény-átvitellel működnek, ahol az alkalmazott hajtómotor a vizsgált

Next

/
Thumbnails
Contents