164781. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2,3,5-triszubsztituált oxazolok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja 1972. XII. 29. > (LE-673) Elsőbbsége Olaszország, 1972. VIII. 7; (27958 A/72) Közzététel napja 1973. XI. 28. Megjelent 1975. VI. 14. 164781 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 85/44, C 07 d 99/02 Feltaláló: Tarzia Giorgio vegyész, Róma, Olaszország, Tulajdonos: Gruppo Lepetit S.p.A. Milano, Olaszország Eljárás 2,4,5-triszubsztituált oxazolok előállítására i A találmány tárgyát új, gyógyászatilag hatásos vegyületek előállúására vonatkozó eljárás képezi. Közelebbről meghatá­rozva a találmány I általános képletű 2,4,5-triszubsztituált oxazolokra vonatkozik, ahol A ciklohexil-, tienü- vagy la általános képletű gyök, mely utóbbiban R egy vagy több hidrogén-atomot, 1^-4 szénatom­számú alkiigyököt, klór-vagy fluoratomot jelent egy­mástól függetlenül, Az R, és R3 gyököt közül az egyik 1-4 szénatomszámú alkiigyököt, a másik pedig valamely Ib általános képletű gyököt jelent, ahol R3 hidrogén-atom, R4 hidrogén-atom, 1^-4 szénatomszámú alkil-, vagy cikloalkilgyök. ' Az 1-4 szénatomszámú alkil-gyökök egyenes vagy elága­zó láncúak lehetnek. A találmány szerinti vegyületek ciklo­alkil-része rendszerint 5-8 tagú gyűrű. > Eló'nyben részesítjük a vegyületek azon csoportját, ame­lyekben A ciklohexil-, tienil-vagy la általános képletű gyök, mely utóbbiban R jelentése hidrogén-atom vagy metilgyök­bó'l, klór- vagy fluoratomból választott 1-3 szubsztituens. Nyilvánvaló, hogy ha csak egy szubsztituens van, az a fenilgyűrű orto-, méta- vagy para-helyzetében lehet; ha egynél több a szubsztituensek száma, azoknak minden lehetséges kölcsönös helyzete számí'.ásba jön. Az I általános képlettel jellemezett vegyületcsoport előnyben részesített tagjai azok, amelyekben R3 hjdrogéantomot, R 4 pedig hidrogén-atomot vagy 1-4 szénatomszámú alkiigyököt jelent. > E vegyületek további előnyben részesített csoportjában az Rj vagy R2 szubsztituensek kisszénatomszámú (C,-C,) alkilgyököknek felelnek meg. ' A találmányban leírt vegyületcsoport figyelemreméltó gyulladásgátló hatást mutat és egyes esetekben fájdalomcsilla­pító tulajdonságokkal is rendelkezik. > Ezen új vegyületek általános előállr.ási módszerében II. általános képletű vegyület - ahol A a fentiekben megadott jelentésű, az Rs és R 4 szubsztituensek közül az egyik 1-4 szénatomszámú alkügyöknek, a másik pedig III általános képletű gyöknek felel meg, mely utóbbiban az R7 szubsztitu­ens jelentése halogén-atom vagy 1 -4 szénatomszámú alkoxi­gyök -, IV általános képletű aminnal reagáltatjuk, ahol R, és R4 a fentiekben megadott jelentésű, i Oldószer jelenléte nem feltétlenül szükséges. Ha kiindulási anyagként II általános képletű oxazolt alkalmazunk, ahol R, vagy R6 III általános képletű gyököt jelent, melyben R 7 halogén-atomnak felel meg, tercier szerves bázis vagy a IV általános képletű amin feleslege szükséges a reakció folyamán képződő hidrogénhalogenid megkötésére. Ai találmány elő­nyös megvalósítása mégis oldószer használatával jár együtt. Így például ha a III általános képletű gyök R, szubsztituense 1-4 szénatomszámú alkoxigyököt jelent, az. eló'nyben részesí­tett oldószerek kisszénatomszámú alkanolok, vagy a IV általános képletű amin feles mennyisége. Másrészről, ha az R7 szubsztituens jelentése halogén-atom, a kiválasztott oldószer általában közömbös szerves oldószer, mint például benzol, toluol, klórozott szénhidrogének, dioxán és tetrahidrofurán. A reakció kivitelezésének hőmérséklete nem kritikus és általában beleesik a szobahőmérséklet és az oldószer forrás­pontja közötti tartományba, i A legtöbb esetben a találmány szerinti vegyületek általá­ban oldhatók szerves oldószerekben, mint például ecetsav, dioxán, dimetilformamid, dimetilszulfoxid. A vegyületek, melyekben R, és R4 szubsztituensek hidrogén-atomot jelen­tenek, jól -oldódnak kisszénatomszámú alkanolokban és klo-30 roformban, és. általában igen kis mértékben oldhatók vízben. E termékek kristályosítására alkalmas oldószerek víz-dimetil-10 15 20 25 164781

Next

/
Thumbnails
Contents