164688. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés konténerrakodó targonca hidraulikus járó- és emelőhajtásához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. XII. 29. (ScHE-371) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. XII. 31. (WP 81 e/152 349) Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. 164688 Nemzetközi osztályozás: B 65 j 1/16 Feltalálók: Degenhardt Ottó mérnök, Leipzig, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Schwermashinenbau Verlade- und Transportanlagen Leipzig, Leipzig, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolási elrendezés konténerrakodó targonca hidraulikus járó- és emelőhajtásához 1 2 A találmány tárgya kapcsolási elrendezés kon­ténerrakodó targonca hidraulikus járó- és emelő­hajtásához. Ismeretes, hogy olyan hidraulikus hajtásoknál, amelyeknél a generátor zárt olajáramkörbe van 5 beiktatva, a vezérléshez és szabályozáshoz szük­séges elemeknél és az egyes fogyasztóknál elkerülhetetlenül jelentkező szivárgási veszteségek következtében a munkaközeg folyamatos kiegé­szítése ill. utántáplálása szükséges. A fenti jellegű 10 hidraulikus berendezések általában változtatható szállító-teljesítményű generátorokkal vannak el­látva, ami azt jelenti, hogy a generátor időegység alatt szállított olajmennyisége 0 - Omax ill. + Qmax - Q Omax határok között változtat- 15 ható. A generátor. ehhez szükséges vezérlése általában hidraulikus vezérlődugattyúkkal történik, amelyek a munkaáramkör generátorával egybe­épített alacsony nyomású generátorral vannak szervoszelepek útján összekötve, s olajellátásuk ily 20 módon biztosított. Tekintettel arra, hogy ezen alacsony nyomású vezérlőgenerátor szállított olajmennyisége a ve­zérléshez szükséges mennyiséget a gyakorlatban 25 legtöbbször meghaladja, továbbá akkor is ren­delkezésre áll, amikor nem szükséges vezérlő beavatkozás, így a felesleges, ül. az utóbbi esetben a teljes olajáramot a munkaáramkör olajutánpótlására használják fel. E célból az olajat 30 a vezérlőnyomást a szükséges betáplálónyomásra lecsökkentő reduktoron keresztül a zárt olaj­áramkör mindenkori visszafolyó-szívó-ágába táp­lálják be. Tekintettel arra, hogy zárt hidraulikus áram­köröknél különösen magas üzemi nyomások és szállított olajmennyiségek esetében a munkaközeg nagymérvű felmelegedésével kell számolni, a megengedett üzemi hőmérséklet betartásának és a munkaközeg megfelelő mértékű hűtésének rend­kívüli jelentősége van. Ezt oly módon biztosítják, hogy a keringetett olajmennyiség meghatározott hányadát üzemközben az olajáramkör mindenkori visszafolyóágából öblítőtolattyún keresztül folya­matosan elvonják és az olajtartályba továbbítják, ahol az lehűl és az olajba került levegő eltávozik. Természetszerűleg szükségessé teszi a fenti kö­rülmény ugyanakkor azonos mennyiségű friss­olajnak a visszafolyó-szívóágba történő betáp­lálását. Tekintettel arra, hogy a fentiekben említett vezérlőgenerátor által szállított olaj­mennyiség különösen nagy szállított olajmennyiség igénye esetén általában nem fedezi a kielégítő öblítéshez szükséges mennyiséget, így külön járulékos tápszivattyú rendszeresítése válik szük­ségessé. Különösen nagyobb méretű és teljesít­ményű berendezések járóhajtásainál azonban ezen járulékos tápszivattyú elrendezése általában hely­igénye miatt, valamint vezérléstechnikai okokból 164688

Next

/
Thumbnails
Contents