164592. lajstromszámú szabadalom • Dugattyú, különösen belsőégésű diesel-motorokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 16459; JßjjjfL Nemzetközi osztályozás: 1©1 Bejelentés napja: 1971. II. 17. (EE-1892) F 16 j 1/08 *J5* Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970: II. 21. (P 20 08 140.7) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. X. 31. Feltalálók: Eisbett Ludwig okleveles gépészmérnök, Eisbett Günter okleveles gépészmérnök, Hilpoltstein, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. 8500. Nürnberg, Katzwanger Strasse 101. Német Szövetségi Köztársaság Dugattyú, különösen belsőégésű Diesel-motorokhoz 1 2 A találmány tárgya dugyttyú, különösen bel­sőégésű Diesel-motorokhoz, amelynek tömítő­köpenyén előirányzott dugattyú-gyűrűje és lega­lább egy sugárirányban előfeszített olyan olajhúzó gyűrűje van, amelynek legalább egy, az egyik hengerfalon csúszó lehúzó éle és több sugárirányú olajátvezető nyílása van, amelyek közül mindegyik az olajlehúzó gyűrű előtti teret a mögötte levő térrel összeköti. A motor-gyártásban és különösen a Diesel­motorok ghártásában ismeretes, hogy valamely hengerben mozgó dugattyú számára kis kopású csúszóvezetés létesítése végett a henger falait olajfilmmel kenik és ezt az olajfilmet az égéstől óvják. Az olajfilmnek ez a megóvása úgy történik, hogy a dugattyúfejen elhelyezett olaj­lehúzó gyűrű segítségével ezt a filmet a hengerfalról az égési ütem befejeztével a du­gattyúfej lecsúszása közben lehúzzák. Annak érdekében, hogy az olajfilmet eközben a henger­falról le lehessen húzni, az olajlehúzó gyűrű a dugattyúfejen sugárirányban elő van feszítve, s ezt a sugárirányú előfeszítést szokásosan olyan csavar­rugó révén keltjük, amely az olajlehúzó gyűrű lehúzó síkja mögötti térben van. Minthogy a csavarrugót sérülésektől ugyancsak óvni, azaz kenni kell, az olajlehúzó gyűrű megfelelő számú sugárirányú furattal van ellátva, amelyeken keresztül a lehúzott olajréteg egy része a lehúzó síkról a gyűrű rugók ágyazási helyére juthat. A lehúzott olajnak ez a részmennyisége a dugattyú köpenyén kialakított megfelelő fura­tokon át annak üreges terébe juthat. Az olajfilm másik részét az olajlehúzó gyűrű a dugattyú 5 lefelé haladási ütemében magával viszi. A henger üreges terének, illetve a dugattyúnak a hűtése esetében — ami nagy teljesítményű motoroknál szokásos — ilyen kialakítású olajátvezető nyílások esetén elkerülhetetlen, hogy a dugattyú üreges 10 terébe befecskendezett hűtőolaj a lehúzott olaj visszavezető nyílásaiba ne jusson és ott annak visszaáramlását akadályozza. Ezáltal az olajfilm a héngerfalon rosszul húzódik le, ami miatt elégés következtében nagyobb olajfelhasználás áll be. A 15 technika vonatkozó állása megtalálható U. Schwab: Maschinenelementkolben, Motorrundschau 3/1969 (134 és 135 oldalak) című művében. A találmány célja a dugattyúnak az olaj­lehúzógyűrű tartományában való olyan kialakítása, 20 hogy a lehúzott olaj lefolyását a hűtőolaj semmilyen formában ne akadályozza. Ezt a feladatot a találmány értelmében az előbb leírt kialakítású dugattyú esetében akként oldjuk meg, hogy az olajlehúzógyűrű mögötti tér 25 legalább egy, az olajlehúzó gyűrűn kívül fekvő és a hengerfalhoz vezető visszavezetés révén a hengerfallal szomszédos és a henger belsejétől elválasztott csőközzel van összekötve. A találmány szerinti rendszabályok következ-30 tében egyszerű eszközökkel lehetségessé válik 164592

Next

/
Thumbnails
Contents