164524. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4H-s-triazolo[4,3-a] - [1,4] benzodiazepin-származékok és N-oxidjaik előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164624 Bejelentés napja: 1971. XII. 11. (TA-1154) Japáni elsőbbsége: 1970. XII. 11. (110716/70) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. IX. 30. Nemzetközi osztályozás: C 07 d 57/02 LÍ**»*+ Bejelentés napja: 1971. XII. 11. (TA-1154) Japáni elsőbbsége: 1970. XII. 11. (110716/70) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. IX. 30. 1 ORSZÁGI rALÁLMÁ H1VATA 38 Bejelentés napja: 1971. XII. 11. (TA-1154) Japáni elsőbbsége: 1970. XII. 11. (110716/70) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. IX. 30. '"• - - '' Feltalálók: Meguro Kanji vegyész, Takaiazuka, Kuvvada Yutaka vegyész, Ashiya, Japán Tulajdonos: Takeda Chemical Industries, Ltd., cég, Osaka, Japán Eljárás 4H-s-triazolo[4,3-a][l,4]benzodiazepin-származékok és N-oxidjaik előállítására 1 2 A találmány új, előnyös farmakológiai tulajdon­ságokkal rendelkező benzodiazepin-származékok előállítására vonatkozik. Közelebbről megjelölve, a találmány eljárás a csatolt rajz szerinti (I) általános képletű 4H-s-triazolo[4,3-a][l,4]benzodia­zepin-származékok és N-oxidjaik - e képletben Rí és R2 hidrogénatomot vagy pedig helyettesítet­len vagy hidroxilcsoporttal helyettesített 10 rövidszénláncú alkil- vagy 3—6 szén­atomos cikloalkil-csoportot képviselnek, az alkilcsoportok a szomszédos nitrogén­atommal együtt 6 tagú telített, adott esetben még egy nitrogén- vagy oxigén- 15 atomot a gyűrűben tartalmazó egy-gyű­rűs aminocsoportot is képezhetnek, amely adott esetben rövidszénláncú alku­vágy hidroxi-(rövidszénláncú alkil)­csoporttal helyettesítve is lehet, az 20 A és B gyűrűk helyettesítenének vagy pedig az A gyűrű a 8-helyzetben halogénatommal, nitro-, trifiuormetil­vagy rövidszénláncú alkilcsoporttal, a B gyűrű a 2- vagy 4-helyzetben halogén- 25 atommal vagy rövidszénláncú alkoxicso­porttal helyettesítve is lehet — valamint gyógyszerészeti szempontból elfogadható savaddiciós sóik előállítására. 30 Eddig már számos különféle 1,4-benzediazepin­-származékot állítottak elő és e vegyületek némelyike gyakorlati alkalmazásra is került, nyug­tató és trankvilláns hatású gyógyszerként. így a 335136 sz. svéd szabadalmi leírásban az (I) általános képletűekhez hasonló, de az 1-helyzet­ben helyettesítetlen 4H-s-trazolo[4,3-a][l,4]benzo­diazepin-származékok is le voltak írva. Az eddig ismert 1,4-benzodiazepin-származékok legtöbbje egyúttal izomrelaxáns hatással is rendelkezik, a kívánt trankvilláns és nyugtatóhatás mellett, számos esetben azonban ez az izomrelaxáns hatás nem kívánatos mellékhatásként jelentkezik. Ezért régóta állt fenn a szükséglet olyan benzodiazepin­-típusú hatóanyagok iránt, amelyek igen jó trankvilláns és nyugtatóhatás mellett az említett izomrelaxáns hatással egyáltalán nem, vagy csak csökkentett mértékben rendelkeznek. A jelen találmány feltalálói széleskörű vizsgála­tokat folytattak oly hatásos benzodiazepin-szárma­zékok előállítása iránt, amelyek ezzel a nem kívánt izomrelaxáns hatástól mentesek. E vizsgálatok eredményeképpen állítottuk elő az (I) általános képletnek megfelelő új 4H-s-tria­zolo[4,3-a][l,4]benzodiazepin-származékokat, amelyek a fent említett követelményt jól kielégí­tik. Az izomrelaxáns hatásnak a messzemenő csök­kentését sikerült elérni, a kívánatos nyugtató, 164524

Next

/
Thumbnails
Contents