164494. lajstromszámú szabadalom • Ellendugattyús komperesszor

MAGYAR SZABADALMI 164494 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS ÉÉI Bejelentés napja: 1970. VII. 31. (PU—173) Nemzetközi osztályozás: F 04 b 3/00 ipp Olaszországi elsőbbsége: 1969. VIII. 01. (39.131 A/69) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI ÍHVATAL Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. X. 31. Feltaláló: Malick Manfred, Zwickau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Pumpen und Verdichter cég, Halle/Saale, Nemet Demokratikus Köztársaság Ellendugattyús kompresszor A találmány ellendugattyús kompresszor, amelynek dugattyúit közös forgattyútengely hajtja és mindkettő a forgattyútengely egyik ol­dalán van elhelyezve. 5 Ismeretesek iker- ill. ellendugattyús gépek, amelyeknél egy henger tengelyvonalában és a forgattyútengely egyik oldalán két azonos vagy különböző nagyságú, ellenkező irányban műkö­dő dugattyú van elhelyezve. A forgattyútengely- 10 tői elfordított dugattyú meghajtására elvileg két lehetőség van. Az egyik a meghajtást meghosz­szabbított hajtórudakkal, kétoldalt és a henge­ren kívül, a másik a forgattyútengelyhez köze­lebb fekvő és üregesen kialakított dugattyú al- 15 kalmazásával, a henger tengelyvonalában veszi számításba. Az első esetben a dugattyúk mindig magát az egyenes vezetést veszik át, míg a má­sodik esetben az egyik dugattyú egyúttal mint a másik keresztfeje működik. Mindkét változat 20 egyenlőtlen hajtókarhosszakat eredményez, amelyeknek ráadásul még különböző terhelése­ket kell felvenniök. Valamennyi ismert ellendu­gattyús gépnek közös jellemzője, hogy a létrejö­vő négy hatékony dugattyúfelület közül csak a 25 középenfekvők, vagy járulékosan a meghajtástól elfordított dugattyúfelület vesznek részt a mun­kateljesítmény kifejtésében, míg a forgattyúol­dali felület nem. A három hasznosított dugaty­tyúfelület közül alkalomadtán az egyiknek telje- 30 sen más feladata is lehet, így a többi dugattyú­felület által határolt égéstér öblítése vagy tölté­se, vagy képezheti például egy, a többi dugatyr tyúfelület által létrehozott kompresszor csatla­kozó expanziós részét is. A forgattyúház felé nyitott kivitel, amely merülődugattyús típusként is isimert, problémákat okoz az olajfogyasztást és kopást illetően és szabaddá teszi a szivárgó gázok számára az utat a forgattyúház belsejébe, s ennek következtében az alkalmazási terület korlátozott. Eddig az ellendugattyús gépek túl­nyomóan mint erőgépek voltak ismertek. Széles körben azonban ezek a kivitelezések sem ott, sem a dugattyús munkagépek területén nem ér­vényesültek. A találmány célja ellendugattyús kivitelben készített légkompresszor teljesítőképességének további javítása és helyszükségletének csökken­tése. A találmány feladata létrehozni egy kétfoko­zatú ellendugattyús kompresszort, mint valódi keresztfejes gépet, amelynél a dugattyúk nem vesznek át a hajtókarok ferde helyzetéből adódó normál erőket, és amely jó hozzáférhetőséget biztosít, különösen valamennyi munkaszelephez, teljesen kiküszöböli a pulzálással vibrálásra ger­jeszthető csővezetékeket és olajmentes összenyo­másra, valamint la levegőn kívül, egyéb közegek összenyomására is alkalmas. A találmány szerint a feladatot az oldja meg, 164494

Next

/
Thumbnails
Contents