164347. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kiegyensúlyozógépekhez a kiegyensúlyozatlansággal arányos jelek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164347 Bejelentés napja: 1969. XII. 10. (TU-151) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. XII. 11. (WP 42 k/136 597) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VIII. 30. Nemzetközi osztályozás: G 06 g 7/16, #1 Bejelentés napja: 1969. XII. 10. (TU-151) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. XII. 11. (WP 42 k/136 597) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VIII. 30. G 01 m 1/08 Ol TAI H SSZAG4 -ALMA IVATA NYI L Bejelentés napja: 1969. XII. 10. (TU-151) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. XII. 11. (WP 42 k/136 597) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VIII. 30. Feltaláló: Gartlein Helmut okleveles mérnök, Sonneberg/Thüringen, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Thüringer Industriewerk Rauenstein cég, Rauenstein/Thüringen, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés kiegyensúlyozógépekhez a kiegyensúlyozatlansággal arányos jelek előállítására 1 2 A találmány tárgya berendezés, különösen kiegyensúlyozógépekhez, a kiegyensúlyozatlansággal arányos jelek előállítására. A frekvencia-szelektív, fordulatszámtól független működésű kiegyensúlyozatlanságot-mérő béren- 5 dezéseknél - mint ismeretes - a kiegyensúlyozat­lansággal arányos villamos értéket a forgó kiegyensúlyozandó testtel szinkronban változó színuszalakú vagy négyszögalakú villamos segéd­értékkel szorozzák meg. Ezáltal a vizsgálandó test 10 forgása alkalmával fellépő, mechanikus zavaró jeleket majdnem teljes egészében kiküszöbölhetjük. Két, fázisban eltolt harmonikus jelnek egy f0 frekvenciával alkotott szorzata (amikor a kiegyen­súlyozandó test fordulatszáma 1/mp) természet- 15 szerűen az adott fázistól függő egyenérték, amelyre 2f0 frekvenciájú váltakozó érték van szuperponálva. Ez a fázistól függő irányérték a mérendő kiegyensúlyozatlanság helyére és helyzetére jellem- 20 ző. A szorzatban levő váltakozó 2f0 frekvenciájú jelek megfelelő elektromos és mechanikus beren­dezések segítségével úgy vannak csillapítva, hogy a mérési eredményt nem befolyásolhatják. Az ismert csillapítóberendezések, például szű- 25 rők, kis fordulatszám esetén hátrányosak, mivel a mérés ideje arányosan nő a fordulatszám csökken­tésével, vagyis a csillapítóberendezés időállandói­nak a 2f0 frekvencia végett a mérőfrekvencia csökkenésével növekedni kell (mimellett a ki- 30 egyensúlyozáshoz szükséges fordulatszám 1/mp) -avégből, hogy a kijelzőműszer mutatóira szuper­ponált 2f0 lengések kiküszöbölhetőek legyenek. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az előre megszabott mérési időtartam alatt a fordulat­számot sem csökkentjük. Ilyen szerkezeteket ismertetnek a 71 884 és 57 356 lajstromszámú, az NDK-ban bejelentett és megadott szabadalmak. Az ezen megoldások szerinti csillapítóberendezések hátrányai azonban változatlanul fennállanak. A találmány szerinti megoldás révén azt a célt kívánjuk elérni, hogy az említett csillapító berendezések hátrányait kiküszöböljük, olyannyira, hogy a kiegyensúlyozáshoz szükséges legkisebb fordulatszám mellett a mérés ideje frekvencia­-szelektív és fordulatszámtól független berendezé­sek esetén is a lehető legrövidebb legyen. A találmány szerinti megoldással azt a felada­tot kell megoldani, hogy kiegyensúlyozó beren­dezésekhez egy olyan berendezést konstruáljunk, melynek segítségével a kiegyensúlyozatlansággal arányos jeleket lehessen előállítani. A találmány szerinti megoldásnak megfelelően ezt a feladatot úgy oldottuk meg, hogy egy multiplikátort szerkesztettünk, mely több beren­dezés kombinációjából van kialakítva. A kiegyensúlyozatlansággal arányos villamos értékeket létrehozó berendezést egy olyan szer­kezettel kombináltuk, mely egymáshoz viszonyítva 164347

Next

/
Thumbnails
Contents