162964. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formatestek előállítására duzzasztott perlitből

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. VII. 14. (El—347) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1975. I, 31. 162964 Nemzetközi osztályozás: C 04 b 15/00; 21/02 Feltalálók: Csapai Sándor 18%, Jászi Sándor Í0%, Jeckel János 18%, Papp Géza 18%, Réthy Jenő 18%, Szentivánszky Gábor Budapest Tulajdonos: Építéstudományi Intézet, Budapest 18%, Eljárás formatestek előállítására duzzasztott perlitből A találmány eljárás duzzasztott perlit forma­testek előállítására, különféle kötőanyaggal. Ismeretes, hogy a duzzasztott perlitet kis faj­súlya — könnyűsége — és kiváló hőszigetelő 5 tulajdonsága miatt nagymértékben használják könnyűbeton adalékanyagául, vagy kötőanyag­gal kötve perlittestek, például burkolólapok ké­szítésére. Kötőanyagként többnyire bitument, vagy hidegen keményedő műgyantát, vagy víz- 10 üveget használnak. Általánosan követett eljárások szerint a bá­nyáiból kikerülő zúzott és osztályozott perlit kőzetet külön telepített, vízszintes vagy ferde 15 kemencében 1000 C° fölött duzzasztják. A ke­mencében az őrölt perlit a hő hatására eredeti térfogatának 6—14-szeresére duzzad. Duzzasz­tás után a finom porrészektől nedves üzemű, vagy elektrosztatikus porleválasztókban meg- 20 tisztítják, vagy ciklonok segítségével osztályoz­zák. Tisztítás vagy osztályozás után többé-ke­vésbé légmentesen csomagolva — általában zsá­kokban — a felhasználási helyére szállítják. A zsákokat többnyire nyitott színekben tárol- 25 ják. A perlit testek készítésekor a perlitet a kötőanyaggal mechanikus keverőkben össze­keverik, végül formázzak, préselik. Az ismert, szokásos eljárásoknak több hát­rányuk van. 30 2 A duzzasztott perlitből a por leválasztását nedves vagy elektrosztatikus porleválasztókkal végzik. Ezek létesítése, üzemeltetése nagyon költséges. (Nagy mennyiségű mosóvíz, drága, kényes berendezések szükségesek.) Osztályozás közben a perlit törik, porlad. A zsákolt perlit szállítás közben ugyancsak törik, porlad. Kis térfogatsúlya miatt a szállí­tási költségek nagyok és a csomagolóanyag sé­rülése miatt a szóródási veszteség jelentős. A csomagolóanyag sérülésein keresztül a per­lit a levegő nedvességtartalmából vizet vesz fel. Az átnedvesedett perlit a kötőanyaggal rosszul, egyenlőtlenül keveredik, ahhoz rosszul tapad, mindez a végtermék minőségét rontja. A fel­hevített bitumen összekeverése az átnedvesedett perlittel balesetveszélyes gőzképződéssel járhat. Ezek elkerülésére vagy a perlitet kell előmele­gíteni, ami a szokásos eljárásokkal, üzemsze­rűen nehezen megvalósítható, vagy a kötőanya­got szokás a szükségesnél nagyobb hőfokra he­víteni, ami bitumen esetében már nemegyszer öngyulladást, tüzet okozott. A perlitnek a kötő­anyagba keverésére használt mechanikus keve­rőgépek a perlitszemcséket törik, ezáltal a ter­mék minősége romlik. A kézzel, vagy nyitott készülékekben adagolt porlódó perlit szilikózis­veszélyes. 162964

Next

/
Thumbnails
Contents