162948. lajstromszámú szabadalom • Diagnosztikai szer urobilinogén-testek kimutatására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 162948 Bejelentés napja: 1972. VT. 13. (BO-1381) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. VI. 19. (P 21 30 559.9) Közzététel napja: 1972. XII. 28. Megjelent: 1975. II. 28. * Nemzetközi osztályozás: G 01 n 33/16 Bejelentés napja: 1972. VT. 13. (BO-1381) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. VI. 19. (P 21 30 559.9) Közzététel napja: 1972. XII. 28. Megjelent: 1975. II. 28. * Ol TAI B ISZAGOS *ALMANY [IVATAL I Bejelentés napja: 1972. VT. 13. (BO-1381) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. VI. 19. (P 21 30 559.9) Közzététel napja: 1972. XII. 28. Megjelent: 1975. II. 28. * Feltalálók: Tulajdonos: Dn Rittersdorf Walter vegyész, Mannheim-Waldhof, Boehringer Mannheim GmbH cég, dr. Berger Dieter vegyész, Viernheim, dr. Rey Hans-Georg gyógyszerész, Mannheim-Waldhof, dr. Rieckmann Peter gyógyszerész, Mannheim-Waldhof, Német Szövetségi Köztársaság Német Szövetségi Köztársaság Diagnosztikai szer urobilinogén-testek kimutatására 1 2 A találmány tárgya javított tulajdonságú diagnosz­tikai szer urobilinogén-testeknek a testnedvekben, elő­nyösen a vizeletben történő kimutatására. Ismeretes, hogy az urobilinogén-testek (büánok), indol, szulfamidok, porfobÜinogén, a vizeletben lévő indikán és az 5-hidroxi-indolecetsav sósavas p-dimetilaminobenzaldehid-oldattal kimutathatók. Ez a kimutatási mód az irodalomban Ehrlich-reak­ció néven ismeretes és az orvosi diagnosztikában főképpen a vizeletben feldúsult urobilinogének ki­mutatásánál nagy jelentőségre tett szert. Ámbár' a próba nem nagyon specifikus, a máj- és epebántal­mak diagnózisánál standard módszerként ismeretes. Mivel a tesztpapírok a, klinikai-kémiai diagnoszti­kában egyre nagyobb jelentőségűek, időközben az urobilinogének kimutatására is kidolgoztak teszt­-papírokat az Ehrlich-rekació alapján. Ezeknek az ismert papíroknak azonban két hátránya van: 1. A színreakció olyan lassan alakul ki, hogy a kiértékelés előtt legalább 1 percig várni kell. 2. A tesztpapírok mint maga az Ehrlich-próba természetszerűleg nem specifikusak, s így a hamis pozitív eredmények nem zárhatók ki. Régebben is történtek már utalások arra, hogy az urobilinogének diazotált szulfanilsawal sárga szi- 25 nezéket képeznek. Ezt a reakciót 1884-ben Ehrlich fedezte fel és mint un. „sárga diazoreakciót" írta le. A reakciót az elkövetkező időkben ugyan többször is vizsgálták, de a mai napig sem sikerült biztonsággal reakcióról van szó, vagy a sárga szín 30 10 15 20 képzésében esetleg más vegyületek is résztvesznek reakcióról van szó, vagy a sárga szín képzésében esetleg más vegyületek is résztvesznek [Biologie der Gallenfarbstoffe, Georg Thieme-Verlag, Stuttgart 1960, 32. és 211. oldal] Mivel ebben az esetben inkább egy kuriózumról mint a klinikai-kémiai diagnosztikában használható szerről van szó, a sárga diazoreakciónak gyakorlatilag nincs jelentő­sége és az idevágó szakkönyvek alig említik. Meglepő módon azt találtuk, hogy a stabil, adott esetben többszörösen szubsztituált benzol­diazóniumsók, amelyeknek fenilgyöke orto- vagy para-helyzetben legalább egy, többatomos elektron­donátor-csoportot tartalmaz, amely legkevesebb egy mezomériára hajlamos elektronpárral rendelkezik, igen jól alkalmazhatók azurobilinogének kimutatá­sára, ha az összes szubsztituensek Hammett féle szigma-értéke a + 0,4 értéket nem haladja meg. A fenti vegyületeknél megfelelő elektrondonátor­csoportok azok, amelyek a fenilgyökhöz közvetle­nül kapcsolódó oxigén-, kén- vagy nitrogénatomot tartalmaznak. Oxigéntartalmú csoportok például a hidroxil-, alkoxi-, aralkoxi- vagy ariloxicsoportok. Kéntartalmú csoportokként csak az alkilmerkapto­vagy arilmerkaptocsoportok alkalmazhatók, mivel a szabad merkaptocsoportok oxidációra való hajla­muk miatt általában nem használhatók. Nitrogén­tartalmú csoportokként az acilamino-, arilamino­vagy aril-alkilaminocsoportok alkalmazhatók, mig a nem szubsztituált aminocsoportok és alkilamino-162948

Next

/
Thumbnails
Contents