162904. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-acil-5-nitrotiazolok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VI. 22. (SchE—400) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. I. 27. (P 22 04 364.7) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XII. 31. 162904 Nemzetközi osztály. C 07 d 91/32. Feltalálók: Dr. STREHLKE Peter vegyész, Nyugat-Berlin Dr. SCHRÖDER Eberhard vegyész, Nyugat-Berlin Dr. KESSLER Hans-Joachim mikrobiológus Nyugat-Berlin Tulajdonos: Schering AG. cég Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat Berlin Eljárás 2-acil-5-nitrotiazolok előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű új 2-acil-5-nitrotiazolok előállítására, ahol A adott esetben egy vagy több 1—7 szénatomos alkil-csoporttal vagy fenil-csoporttal szubszti­tuált furán-, tioféon- vagy pirrol-csoport vagy egy (II) általános képletű csoport, ahol Rí hidrogén- vagy halogénatom, 1—7 szén­atomos alikiíl-csopart, hidroxil-csoport, 1—7 szén­atomos alkoxi-csoport, fenoxi-csoport, 1—7 szén­atomos alkilmerkapto-esoport, fenil-inerkapto-, fenil- vagy fenilalkil-csoport és R2 hidrogén- vagy halogénatom, 1—7 szén­atomos alkil-csoport, hidroxil-csoport vagy 1—7 szénatomos alkoxi-csoport. A találmány szerinti vegyületeket úgy állít­juk elő, hogy egy A—H általános képletű vegyü­letet, ahol A a fenti jelentésű, Friede!—Crafts katalizátor jelenlétében az 5^nitrotiazol-2-kar­bonsav egy aktivált származékával reagáltatunk, és olyan (I) általános képletű vegyületek, ahol A jelentése olyan (II) általános képletű csoport, melyben Rt a fenti jelentésű és R 2 hidroxil­csoport, előállítására egy (III) általános képle­tű vegyületet, ahol Rí a fenti jelentésű és R'2 hidroxil-csoport, az 5-nitrotiazol-2-karbonsav egy aktivált származékával fenolészterré rea­gáltatunk, és a kapott vegyületet Friede!—Crafts katalizátor jelenlétében az (I) általános képletű vegyületté alakítjuk. Az először említett eljárás szerinti reakciót oldószer nélkül vagy oldószerben, pl. széndiszul­fidbam, metilénkloridban, 1,2-diklóretánban, ben­zolban, klórbenzolban vagy nitrobenzolban is 5 végrehajthatjuk 0 és 100 C° közötti hőmérsék­leten. Az 5-4nitrotiazoi-2 Jkarbonsav aktivált szár­mazékaként pl. savhalogenidek vagy amhidrid, előnyösen azonban savklorid jön számításba. Al­kalmas Frjedel—Crafts katalizátorok például az 10 aluminiumkiorid vagy -bromid, titántetraklorid, cinktetraklorid, vízmentes cinkklorid, bórtrifluo­rid-éterát, fluorhidrogén, vas (Ill)-klorid, anti­mon(V)-klorid stb. 15 A második eljárás szerinti fenolészitereket a (III) képletű fenolból és az 5-nitrotiazol-2-kar­bonsav aktivált származékából, előnyösen sav­kloridjából a szokásos módon állítjuk elő. A fe­nolészter átrendeződése oldósizer nélkül vagy 20 annak jelenlétében, pl. nitrobenzolban, széndi­szulfidban vagy klórbenzolban, is bekövetkezik. Friedel—Crafts katalitázorként bórtrifluorid vagy fluorhidrogén mellett előnyösen alumini­umkloridot használunk. Az átrendeződés o és 25 200 C° közötti hőmérsékleten játszódik le. Az 5-nitrotiazol-2-karbonsavklorid előállítá­sára (J. Med. Chem. 12, 3o3, 1969) 5 g 2-ciano-5-nitrotiazolt 50 ml tömény sósavval Í0 percig forralunk, a kristályokat leszivatjuk, azokat 24 30 ml tömény feénssavban szuszpendáljuk, majd jég-162904

Next

/
Thumbnails
Contents