162808. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 14-anhidrobufalin előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. X. 29. (HO—1429) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. X. 30. (P 20 53 310.2) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. 162808 Nemzetközi osztályozás C 07 c 173/04 Feltalálók: Dr. Haede Werner vegyész, Hofheim/Taunus, Dr. Fritsch Werner vegyész, Neunhain/Taunus, Dr. Radscheit Kurt vegyész, Kelkheim/Taunus, Dr. Stäche Ulrich vegyész, Hofheim/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG., vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 14-anhidrobufalin előállítására Ismeretes az, hogy az (I) képletű 14-anhidro­bufaln(3ß-hidroxi-14,20,22-bufa1xienolid) 20 lé­péses reakciósorozatban 14a-hidroxi-kortexolon­ból szintetizálható {J. Amer. Cham, Soc. 91, 1228) 1969)]. Az anhidrobuf alin digitoxigeniin- 5 bői is [Chem. Commun. 2, 93 (1970)] előállít­ható. Mindkét esetben a hozam 1% a minden­kori kiindulóamyagra számítva. A Chem. Pharm. Bull. 17, 1711 (1969) közlemény a megfelelő epoxiszármazékból kiinduló eljárást imerteti, 10 kitermelése 67,7%. Azt találtuk,hogy az (I) képletű anhidrobufa­lin jó hozammal előállítható, ha <II) képletű 3-keto-21-hidroxüJ4' 1/! > M -kolatriénsav-21-laktont 15 katalikus úton palládiummal valamely szervet­len vagy gyenge szerves bázis jelenlétében ala­csony hőmérsékleten hidrogénezünk, a kapott (III) képletű 3-keto-21-hidroxi-5£-kola-14,20-diénsav-21-laktont elemi kén segítségével vala- 20 mely inert, magas forráspontú oldószerben de­hidrogénezünk és a kapott (IV) képletű 14-an­hidrogénklorid mint katalizátor jelenlétében trimetilfoszfittal (I) képletű 14-anhidro-bufalin_ ná redukáljuk. 25 A reakció lefolyását az A reakcióvázlaton szemléltetjük. A kiindulóanyagot 3-etoxi-21,21-dimétoxi-20--oxo-/d3 -5 > 14 -pregnatriénből állítjuk elő a 3. pék dában leírt módszerrel. A (II) képletű vegyület 30 katalitikus hidrogénezését palládiummal vala­mely alkalikus anyag, pl. nátrium- vágy ká­liumhidroxid jelenlétében végezzük. Előnyösen azonban szerves bázisokkal, mint piridin jelen­létében kalciumkarbonátra kicsapott palládium­katalizátorral dolgozunk. A hidrogénezést ala­csony, 0 és 30 C° közötti hőmérsékleten elő­nyösén pedig szobahőmérsékleten végezzük. Piridin helyett felhasználhatók más szerves bá­zisok is, mint a terc-alifás aminők, pl. a tri­etilamin. A laktongyűrűvé történő dehídrogénezés ele­mi kén segítségével egy. magas forráspontú ol­dószerben előnyösen p-cimolban vagy difenil­éterben megy végbe 170 és 210 C° közötti hő­mérsékleten. Az így kapott (IV) képletű vegyület 3-keto­csoportját Henbest (Proc. Che. Soc. 1964, 361) ismert módszerével 3i/?-hidroxil-csoporttá redu­káljuk. A redukciót izopropanolos közegben trimetilfoszfittal végezzük, iridium-IV-hidrogén­klorid mint katalizátor jelenlétében. A találmány szerinti eljárás végbemenetele előnyös és egyben meglepő. így pl. nem volt előrelátható az, hogy a (II) képletű vegyület 4-helyzetében levő kettős kötés katalitikus hid­rogénezése a másik kettős kötés, főként az enol­-lakton kettős kötés egyidejű hidrogénezése nél­kül lefolytatható, továbbá, hogy ez a katali­tikus hidrogénezés igen jó hozammal a kívánt 162808

Next

/
Thumbnails
Contents