162796. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új azepinszármazékok előállítására

MAGTÁR SZABADALMI 162796 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS J*l Bejelentés napja: 1969. XI. 26. (GE—857) Nemzetközi osztályozás: C 07 d 41/08 *9c Svájci elsőbbsége: 1968. XII. 19. (18 946/68) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. ,<. Feltalálók: Blattner Hans technikus, Riehen/BS, Dr. Schindler Walter vegyész, Riehen/BS, Svájc Tulajdonos: CIBA—GEIGY A.G. cég, Basel, Svájc Eljárás új azepin-származékok előállítására A találmány új azepin-származékok előállí­tására szolgáló eljárásra vonatkozik. Az i(I) általános képletű azepin-származékok — e képletben 5 Rí hidrogénatomot, metil-, etil- vagy propü­csoportot vagy egy hidrogénatommal kicse­rélhető gyököt képvisel — valamint szerves vagy szervetlen savakkal al- 10 kotott addíciós sói eddig még nem voltak is­meretesek. Ezek a vegyületek új közbeeső termékek, amelyek a (II) általános képletű vegyületek — e képletben '15 Rí hidrogénatomot metil-, etil- vagy propil­csoportot, R2 hidrogénatomot, egyenesláncú, 1—4 szénato­mos alkil-csoportot, izopropil- vagy allil- 20 csoportot képvisel — előállításánál kiinduló vegyületekként szolgál­nak. Azt tapasztaltuk, hogy ilyen i(II) általános 25 képletű vegyületek, különösen azok, amelyek R2 helyén rövidszénláncú alkilcsoportot tartal­maznak, valamint e vegyületek addiciós sói értékes gyógyászati tulajdonságokkal rendelkez­nek és széles terápiás indexet mutatnak. Az 30 említett vegyületek és addíciós sóik orális, rek­tális vagy parenterális beadás esetén a köz­ponti idegrendszerre tompító hatásúak, így pl. csökkentik a motilitást', fokozzák az altatósze­rek hatását, antagonizálják az amfetamin ha­tását, az un. „test de traction" során hatnak, antiemetikusak és szerotonán-antagonista hatá­suk van a patkány lábára, az ún. nyújtási próbában analgetikus hatásúak és csökkentik a test hőmérsékletét. Emellett antihisztamin ha­tásuk is van. E tulajdonságaik alapján, amelyek a megfelelően megválasztott standard-kísérle­tekkel — vö. R. Domenjoz és W. Theobald, Arch. Int. Pharmacodyn. 120, 450 (1959); és W. Theobald és R. Domenjoz, Arzneimittelforsch. 8, 18 (1958) — mutathatók ki, e szerek jól al­kalmazhatók feszültségi és izgalmi állapotok gyógykezelésére. Az (I) általános képletű vegyületek előállí­tása a találmány értelmében oly módon törté­nik, hogy valamely (III) általános képletű ve? gyületet — e képletben Rí' hidrogénatom kivételével az Rí fent mag­határozott jelentésének felel meg vagy egy hidrogénatomra kicserélhető gyököt képvisel — egy brómozó reagenssel kezelünk. Ilyen rea­gensekként túlnyomórészt N-brómimidek jön­nek tekintetbe, így az N-brómszukdnimid, N-162799

Next

/
Thumbnails
Contents