162789. lajstromszámú szabadalom • Eljárás újszülöttkori entero-toxémiák ellen felhasználható gyógyászati készítmény előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. X. 22, (FE—835) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. XI. 30. 162789 Nemzetközi osztályozás: A 61 k 27/02; 17/00 \ Feltalálók: Dr. Kocsár László orvos, Dr. Bertók Lóránd állatorvos, Dr. Várterész Vilmos orvos, Dr. Bereznay Tibor állatorvos, Dr. Mészáros János állatorvos, Budapest Tulajdonos: Országos „Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészség­ügyi Kutató Intézet, Budapest, 50%-. PHYLAXIA Oltóanyag-és Tápszértermelő Vállalat, 50%, Budapest __^_ Eljárás újszülöttkori entero-toxémiák ellen felhasználható gyógyászati készítmény előállítására A találmány emberi újszülöttek és házi em­lős állatok ún. entero-toxémiában (coli dispep­sia stb.) megnyilvánuló megbetegdései ellen fel­használható gyógyászati készítmény előállítá­sára vonatkozik. Az újszülött emlős állatok, különösen a bor­jak és malacok igen nagy számban betegednek meg és hullanak el az előbbi megbetegedésben. Az elhullás nagy mértékben rontja az állatte­nyésztés rentabilitását. A fiatal korú állatok elhullásának jelentős részét az Escherichia coli ún. kórokozó törzsei által kiváltott gyomor- és bélgyulladás (enteno­toxémia) okozza. Borjak vonatkozásában az el­hullás 60—80%ra, szopós malacok esetében 50%-ia az előbbi megbetegedésből éried. Az en­tero-toxémiák kivédésére, illetve gyógyítására számos kísérletet végeztek. Az immunológiai vagy gyógyszeres beavatkozással főként antibio­tikumok mint neomicin és aureomicin felhasz­nálásával nem sikerült az újszülött állatok entero-itoxémiáját megelőzni, vagyis a technika jelenlegi állása szerint nem alakultak ki olyan eljárások, amelyek gyakorlatban kellő ered­ményt biztosítanának. A találmány célkitűzése az újszülöttkori en­tero-toxémiák megelőzésére alkalmas gyógyá­szati készítmények előállítása. A gyógyászati készítmény előállítása, azzal jellemezhető, hogy epesavat, epesavas sókat vagy szárított és porított vágóhídi epét ionizáló sugárforrásban 0,2—3 Mrad sugárdózisban be-5 sugárzunk. A besugárzásnál célszerűen sterile­zett szubsztrátumot alkalmazunk. A besugár­zott szubsztrátumot előnyösen egy vízoldható és jól felszívódó monoszacbarid vagy diszacha­irid oldatban feloldjuk. Ilyen célra glukózt, sza-10 harózt, galakitózt stb. használunk. Gyógyászati készítmény vivőanyagaként felhasználható a keményítő vagy glicerin is, illetve minden egyéb szilárd vagy folyékony, gyógyászati ké­szítmények előállításánál szokásos vivőanyag. 15 A besugárzott készítmény bármely más gyó­gyászati készítménybe kiegészítésképpen beke­verhető. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy ha az újszülöttek gyomor-, béltraktusábi 20 születés után azonnal, az első szopás előtt a találmány szerinti gyógyászati készítményt megfelelő módon beadjuk, akkor ennek hatá­sára fiziko-kémiai úton megváltoztatja és detoxifikalja a környezetből születés után né-25 hány órán belül a bélcsőbe került és ott el­szaporodott baktériumokbó,! felszabaduló en­dotoxinokát, esetleg más fertőző hatású anya­gokat, illetve ezek származékait. A készítmény előállítása azért vált lehetővé, 30 mert sikerült behatóbban megismerni az en-162789

Next

/
Thumbnails
Contents