162779. lajstromszámú szabadalom • Eljárás D(+)-, L(-)- és DL- treo- 1-(4-etilxantogenáto-fenil)-2-acetamino-1,3-propándiol előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. VII. 23. (EE—1929) 162779 Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. X. 31. Nemzetközi osztályozás: C 07 c 103/38 Feltalálók: Lónyai Péter vegyész, 30%, Kiss Csaba vegyészmérnök, 25%, Vajda András vegyészmérnök, 25%, Krasznai Istvánné vegyésztechnikus, 10%, Darvas Ferenc vegyészmérnök, 10%, Budapest Tulajdonos: EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest Eljárás D(+)-, L(—)- és DL-treo-l-(4-etilxantogenátó-fenil)-2-acetamino-l,3--propándiol előállítására A találmány tárgya eljárás D( + )-. L(—)-, illetve DL-treo-l-(4-etilxantogenáto-fenil)-2-acet­amino-l,3-propándiiol gazdaságos és üzemi mé­retű előállítására. A vegyület a D( + )-treo^l-i(4--metilsziutfoiMl-fenil)-2-diklólracetamino-l,3-pax)­pándiol előállításának fontos közbenső terméke. Utóbbi vegyületet tiamfenikol néven széles­spektrumú antibiotikumként alkalmazzák. A D(+)-, L(—)- és DL-treo-T-(4-etilxantogé­niáto-fenil)-2-aoetamino-l,3-propándiol egyik is­mert előállítása a kereskedelmi forgalomban kapható D(—)-, L( + )-, illetve DL-treo-l-i(4-nitro­-fenil)-2-amino-l,3-propándiolból történik. Az1 — optáikaiiag akitíiv vagy imiakitíiv — „tireo" módo­sulatú l-(4-hitró-fenil)-2-amino-l,3-propándioíl N-acilezésével 1 -(4-nitro-f enil)-2-acetamino-l ,3--propándiolt állítanak elő, majd ezt nitrogéne­zéssel redukálják. A kapott l-(4-amino-fenil)-2--iacetamino-l,3-propándiolt sósavas közegben nétriumnitrittel diazotálják, a keletkezett l-(4--diazóniunvfenil)-2-acetamino-l,3-propándiol­-kloridot lúgos közegben oldott kálium-etilxanr togenáttal reagáltatják, s így — a konfiguráció megtartásával — l-i(4-j etiÍxantogenáto-fenil)-2--ace*amino-l,3-propándiolt készítenek [2 721214 sz. USA-szabadalom. Annali di Chimico 53, 812 (1963)]. Az eljárás előnyösebb a tiamfenikol egyéb ismert előállítási eljárásainál, mivel segítségével kevesebb lépésben, jobb hozammal állítható elő a végtermék. Ezen eljárások, köztük az ismer­tetett, legjobbnak tartott eddigi eljárás hátrá­nya azonban az, hogy nagyipari méretben nem 5 alkalmazhatók megfelelően. A nagyipari megvalósítás legnagyobb akadá­lya a D(—)-, L( + )- és DL-treo-l-(4-diazónium­-fenil)-2-acetamino-l,3-propándiol-kloríd bomlé­kony volta. Ez. a termék savas közegben, szoba-10 hőmóréskletnél alacsonyabb hőfokon is csak rövid ideig stabilis, lúgos közegben, illetőleg már szobahőmérsékleten rendkívül gyorsan bom­lik és D(—)-, L( + )-, illetve DL-treo-l-fenil-2--acetamino-l,3-propándiollá, D(—)-, L( + )-, illet-15 ve DL-treo-l-(4-hidroxi-fenil)-2-acetamino-l,3--propándiollá vagy azovegyületekké alakul át. Az említett módosulatú l-(4-diazónium-fenil)­~2-aceteninc~l,3-prapándiol bomlása a nagyipar-20 ban szokásos 200-—3000 literes reakciótérfogatok alkalmazása esetén • két ok miatt idéz elő erős termelésromlást. Az egyik az, hogy a kálium­-etilxantogenáttal végzett kapcsolás csak szaba­hőméréskletnél nagyobb hőfokon, lúgos közeg-25 ben valósítható meg kielégítő hozammal. A reakció körülményei között az l^(4-diazónium­-f enU)-2^acetamino-l ,3-propándiol4clorid részben a kálium-etilxantogenáttal reagál, részben mel­léktermékké alakul, például a fentemlített 1-30 -fénil-2-acetamino-l,3-propándipllá és l-(4-h,idr-162779

Next

/
Thumbnails
Contents