162775. lajstromszámú szabadalom • Szalaganyagból 2,4,6 többsorban több, egymásután következő lépésben húzó előnyösen mélyhúzó körülvágó, illetve kivágó szerszám

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •^sr^f. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. II. 26. (EE—1627) Közzététel napja: 1972. XI. 28. Megjelent: 1974. X. 31. 162775 Nemzetközi osztályozás: B 23 d 27/00 Feltaláló: Tőke László szerszámkészítő, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt, Budapest Szalaganyagból 2, 4, 6, többsorban több, egymásután következő lépésben húzó előnyösen mély húzó körül vágó, illetve kivágó szerszám l Találmányunk tárgya szalaganyagból 2, 4, 6, többsorban egymásután következő lépésben hú­zó, előnyösen mélyhúzó (szükség esetén fokoza­tos) és körülvágó, illetve kivágó szerszám, amelynél lyukasztó művelet során bevágással ki­csípéssel, mint az l/a példa képpeni kivitelnél látható módon képezzük a munkadarabok to­vábbítására szolgáló és azokat Összekötő hulla­dékhalót. A sorozathúzó szerszámnak nevezett (francia snitt néven is ismert), fokozatokban, több lépés­ben alakító sajtolószerszám tervezésénél a mű­velethelyek távolságát, az ütköző (cvikker) he­lyét, valamint a munkadarabot körülölelő ab­lakot és hulladékhálót, ami meghatározza a hul­ladókhálót kivágó szerszámok helyét és a szalag szélességét, valamint a szalag előtolásának nagy­ságát elhanyagolni nem lehet: ennek eredmé­nyeként a szalaganyag jelentős százaléka hul­ladókként az olvasztóba kerül. A sajtolt tárgyak nagy darabszáma, valamint a hulladékszázalék nagysága következtében a hulladék mennyisége meglepően nagy. A hulla­dék csökkentésére számos sikertelen kísérlet született, ezért napjainkban is a hagyományos un. ablakos hullaidékháló képezi a technológiai processzus tervezésének alapját. Találmányunk célja a ihulladjéklhányad csök­kentése a sorozat húzó szerszám segítségével 10 15 20 25 30 végzett munkák során a termelékenység egy­idejű növelésével úgy, hogy a munkadarab to­vábbításához szükséges merevítést nem a szo­kásos tartókerettel, hanem a hulladékhíd meg­felelő elrendezésével és kialakításával bizton sítjuk. Közismert eljárás a sorozathúzó szerszámmal végzendő munkák megtervezésénél, hogy a sza­laganyag szélességét meghatározzuk a munka­darab húzás előtti kiterített méreténeik, a muav kadarabot a tartókerettel összekötő és a munka­darab deformációját (zsugorítását) engedő háló szélességének, valamint a fent hivatkozott de­formácíómentes tartókeret méretének ismereté­ben. A tartókeret közismerten a több, egymás­után következő lépésben deformálódó munka­darab továbbítását szolgálja és a műveletsor utolsó művelete a tartókeret eltávolítása a hasz­nos termékről, a munkadarabról. A tartókeret és a háló mérete a munkadarab kiterített méretével együtt meghatározza egy­szersmind a sorozaitjhiúizó szerszám két egymást követő munkahelye közötti távolságot, Vagyis a szalag előtolásának nagyságát is. A tartókeret eltávolítására irányuló törekvés tehát érthető és sikere jelentős anyagmegtakarítást eredmé­nyezne. -Találmányunk lehetőségiét biztosít a tartó­kenetek elhagyására. 162775

Next

/
Thumbnails
Contents