162669. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált, pirazolo [3,4-b]piridin-5-karboxamidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja 1971. VIII. 3. (SU-653) Elsőbbsége Amerikai Egyesült Államok, 1970. VIII. 10. (62674) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent 1975.1.30. 162669 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 57/04 *v Feltaláló' Hoehn Hans vegyész, Tegernheim, Német Szövetségi Köztársaság, Bernstein Jack vegyész, New Brunswick, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok. Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons, Inc., cég, New York, Amerikai Egyesült Államok. Eljárás szubsztituált pirazolo [3,4-b] piridin-5-karboxamidok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű új szubsztituált pirazolo[3,4-b]piridin- 5-karboxamidok és sav­addiciós sóik előállítására. Az (I) általános képletben és az egész leírásban R. 1-7 szénatomos alkil-, fenil-, fenil-(l-7 szénatomos)-alkil­vagy 3-6 szénatomos cikloalkilcsoportot, R, hidrogénatomot vagy csoportot, 1-7 szénatomos alkil- vagy fenil-Rä 1-7 szénatomos alkilcsoportot jelent, és R4 és R5 azonosak vagy különbözők lehetnek, és hidrogénatomot, 1-7 szénatomos alkil- vagy hidroxialkilcsoportot vagy di-(l-7 szénatomosj-alkilamino- (1,7 szénatomos)-alkil­csoportot jelentenek, vagy R4 és R, együtt egy 5-, 6- vagy 7-tagú egygyfirűs nitrogéntartalmú heterociklusos gyűrűt alkotnak, amely további heteroatomként egy oxigén- vagy kénatomot vagy egy második nitrogénatomot, továbbá egy vagy két egyszerű szubsztituenst tartalmazhat, és ezekkel együtt az -NR4 R ? csoport atomjainak száma (a hidrogénatomokon kívül) összesen legfeljebb 18 lehet. Az (I) általános képletben előnyösek a következő szubsztiruensek: R, 1-7 szénatomos alkil-, különösen etilcsoport; R, hidrogénatom, R, etilcsoport, R4 hidrogén­atomvagy 1-7 szénatomos alkil-, különösen butilcsoport; R5 hidrogénatom vagy di-(1-7 szénatomos)- alkilamino-(1.7 szenafomos)-alku-, különösen dietil-aminoetilcsoport; vagy R4 és R, a velük kapcsolódott nitrogénatommal együtt heterociklusos csoport, például pirrolidino-, piperidino- vagy piperazmocsoport. Amikor R5 di-(l-7 szénatomos)-alkil­amino-(l-7 szénatomos)-alkilcsoportot jelent, akkor R4 előnyösen hidrogénatomot képvisel. Az R,, R2 , R 3 , R 4 és R 5 által képviselt alkilcsoportok egyenes vagy elágazott szénláncúak, mint például a metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, terc.-butilcsoport, ezek közül előnyös a metil- és az etilcsoport, kivéve - amint fentebb már jeleztük - az R4 esetét. Az alkoxi- és hidroxialkilcsoportok, 35 162669 10 15 20 25 JO például a metoxi-, etoxi-, propoxi-, izopropoxi-, hidroxi­metil-, hidroxieblcsoportok. A cikloalkilcsoportok 3-6 szén­atomos cikloalifás csoportok, például ciklopropil-, ciklobutil­ciklopentil-, vagy ciklohexilcsoportok, előnyös a két utóbbi. Az (I) általános képletben az -Nf^ általános képletű, bázisos nitrogénatomot tartalmazó csoportok például az amino-, 1-7 szénatomos alkilamino-. például metilamino-. etilamino-, izopropilaminocsoport; di-(l-7 szénatomos)- alkil­amino-, például dimetilamino-, dietilamino-, dipropilamino­csoport; hidroxi-(l-7 szénatomos)-alkilamino-, például hidroxietilaminocsoport; di- [hidroxi- (1-7 szénát omos)-alkil|­-amino-, például di-(hidroxictil)-aminocsoportot és di-(l-7 szénatomos)-alkilamono-( 1 -7 szénatomos)-alkilamino-. például dimetilamino-metilamino-, dietilamino-etilamino-, di­metilamino-etilaminocsoport, stb. Ezenkívül R4 es R, a nitrogénatommai együtt egy 5-7 tagú egygyűrűs heterociklusos csoportot alkothatnak, további heterotagként adott esetben egy oxigén- vagy kénatommal vagy további nitrogénatommal (összesen legfeljebb két hete­roatommal), mint például a piperidino-, pirrolidino-, morfoli­no-, tiamorfolino-, piperazino-, hexametilénimino- és homo­piperazinocsoport. Ezek a heterociklusos csoportok szubszti­tuensként egy vagy két 1-7 szénatomos alkil-, alkoxi- vagy hidroxialkilcsoportot vagv alkonoil-(l-7 szénatomosValkil­csoportot is tartalmazhatnak. Az alkanoilcsoportok 1-14 szén­atomos zsírsavak acilmaradékai, többek között az acetil-, pro­pionil- vagy butirilcsoport lehetnek. Az-N­\t általános képletű heterociklusos csoportok például a piperidinocsoport, di-(l-7 szénatomos)-alkilpipe-

Next

/
Thumbnails
Contents