162607. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék finomszemcsés enzimkészítmény előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. X. 11. Elsőbbsége: Nagy-Britannia, 1970. X. 14. (48925/70) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. XII. 30. (KO-2456) 1626« Nemzetközi osztályozás: C 11 d 7/42 Feltaláló: Eygermans Petrus Johannes vegyész, Wateringen, Németalföld. Tulajdonos: Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V., Delft, Németalföld. Eljárás és készülék finomszemcsés enzimkészítmény előállítására 1 A találmány enzimeknek finomszemcsés alakban való előállítására és az erre alkalmas készülékre, valamint az így készült finomszemcsés enzimre vonatkozik. Az enzimtartalmú mosószerekben használt finomszemcsés enzimek szokásos előállítási módszerei szerint készült termé- 5 kek részecskéinek mérete széles határok között oszlik meg, aminek az a hátránya, hogy az ilyen szemcsés termék jelentős része annyira finom, hogy porozódik, ami nem kívánatos, ha a terméket mosószerekbe kívánjuk belekeverni. Az egyik ismert módszer a finomszemcsék kialakítása 10 fúvókák segítségével, aminek nagyon változó szemcsenagyság és jelentős mennyiségű por az eredménye. Azonkívül a fúvókák alkalmazásának egyéb hátrányai is vannak, közülük legfontosabb a fúvókák eldugulása, ami nagyon könnyen bekövetkezik, valamint az üzemi körülmények, nevezetesen a 15 nagy kilépési nyomás okozta kopás. Az úgynevezett vivőgá­zos rendszerben sűrített gázt alkalmaznak az anyagnak szemcsés alakban való elragadására, a vivőgáz nélküli rend­szerben pedig az anyagot nagyon nagy, például 80 atm nyomással nyomják át a fúvókákon. További hátrány az, 20 hogy egy adott fúvóka egy bizonyos mérettartományon belüli szemcséket ad, és ha más, például durvább szemcsékre van szükség, más fúvókát kell használni. A találmány fő tárgya új eljárás olyan finomszemcsés enzimkészítmény előállítására, amelynek a szemcseméretű 25 viszonylag szűk határok között oszlik meg, és amely gyakor­latilag pormentes. A találmány szerinti eljárással készült finomszemcsés enzim azonkívül rendkívül tartós. A találmány értelmében a finomszemcsés enzimkészít­mény úgy állítható elő, hogy »z enzimet és egy kötőanyagot 30 tartalmazó folyadékot centrifugális erővel diszpergáljuk egy­forma fogakról, amelyek körpályán mozognak vízszintes síkban, és csúcsuk úgy van kialakítva, hogy rajtuk a kívánt egységes méretű cseppek képződjenek. A fogakról levált lebegő cseppeket azután hűtó'zónán bocsátjuk át, ahol azok 35 enzimet és kötőanyagot tartalmazó szilárd szemcsékké vál­nak. Minthogy nem kívánatos az enzimeket 60 C*-nál magasabb hőmérséklet hatásának kitenni, mert rendszerint bomlékonyak magas hőmérsékleten, előnyös, ha a kötőanyag egy bizonyos, 60 C* feletti hőmérsékleten folyékony, és ez alá a hőmérséklet alá hűtve megszilárdul. A fogaknak olyan sebességgel kell mozogniuk, hogy a folyadékra gyakorolt centrifugális erő következtében a fogakról leszakadó folya­dékból cséppel alakuljanak ki. Előnyös, ha a fogakegy olyan vízszintes korong kerülete mentén helyezkednek el, amelynek első felülete sík, a fogak azonos szögben és egymástól egyenlő távolságra állnak, és a korong széle az egyes fogak között kifelé homorú. A szomszédos fogakat V-alakú vagy ívesen hajló bevágás választ­hatja el egymástól. Ha kívánjuk, a korong felső felületén kifelé nyúló csatornák lehetnek a folyadéknak a fogakhoz vezetésére. Célszerűen a folyadékot a korong közepe táján bocsátjuk a korongra. A folyadék betáplálására különösen alkalmas a korong felett elhelyezett fűtött teknő. Ebben a folyadékot kibocsátó nyílást egy körkörösen elhelyezett henger alakú bukógát veszi körül. A teknő újratölthető a folyékony keverékkeL Még célszerűbb, ha a bukógát fala a teknő feneke alá nyúlik, úgyhogy a folyadék szabadon eshet hengeralakú függönyként a fal alsó szegélyéről a korongra. Ilyen elren­dezés esetén a korong forgatótengelye függőlegesen lehet felszerelve a nyílásban a bukógát tengelyében. Célszerűen a hűtőzónában az alkalma2ott kötőanyag lágyulási hőmérsékleténél jóval, például 20 C*-kal vagy többel alacsonyabb hőmérsékletű gáz vagy folyadék van. Előnyösen a hűtőközeg gáz, előnyösen levegő. A hűtőzóna előnyösen egy olyan nagy tartályban lehet, amelyben a részecskék megdermednek, mielőtt elérnék a tartály falát vagy fenekét. Alkalmas tartályméretek például 10-20 m átmérő és 10-30 m magasság. A szilárd részecs-162607

Next

/
Thumbnails
Contents