162565. lajstromszámú szabadalom • Eljárás félvezetők ohmos kontaktusainak kialakítására

MAGTAR N£PK0ZTARSA£ SZABADALMI LEIRAS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 162565 f Bejelentés napja: 1971. IV. 16. (EE—1915) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. Nemzetközi osztályozás: H 01 r 1/14 f Bejelentés napja: 1971. IV. 16. (EE—1915) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. X ORSZÁGOS ALALMANY HIVATAL f Bejelentés napja: 1971. IV. 16. (EE—1915) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. Feltalálók: Turányi Gáborné vegyészmérnök, Mann Viktor gépésztechnikus, Budapest Trombitás Gábor gépésztechnikus, Alsógöd Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT-, Budapest Eljárás félvezetők ohmos kontaktusainak kialakítására A találmány tárgya a félvezetőtechnikában használt ún. sandwiich-tií|pusú — ohmos érint­kező kialakítása. A találmány szerinti érintkező kialakítás — célszerűen azért előnyös, mivel a termokompressziós kötés tömeggyártásban is — tehát-.nem laboratóriumi körülmények között — azzal jól kialakítható. Célunk az, hogy célszerűién a vékonyréteg technikával kialakított szulbsztráitumon olyan minőségű felületi struktúrájú reprodukálhiatóan érdes konitaktálási felületet hozzunk létre, anxi nemcsak kellő biztonságú mechanikai kötés szilárdságot ad, hanem azon túlmenően lénye­gében ohmikus jellege van. Az irodalóm. és a gyakorlat számos elj árast ismertet ohmos kontaktus kialakítására félveze­tők felületén. Az egyik ilyen — közismert — eljárás, amit főleg a Ge technológiában használnak, az ún sandwichHérintkező kialakítása. Ez úgy történik, hogy a félvezető (Ge) — szokásosan előkészí­tett, felületére — vákuumpárologtatásisal egy­más után három fémréteget visznek fel. Neve­zetesen pl. először Au, majd Ag, végül ismét Au réteget. Ezen hármas (sandwich) réteg szer­kezet a kellő minőségű és tulajdonságú kon­taktust biztosítja. Nevezetesen az első aranyréteg feladata az elektromos kontaktus biztosítása, az arany fe­lületére párologtatott ezüstréteg összefüggő fe-10 15 25 30 2 Kilétet alakít ki, végül az erre felvitt második aranyréteg a kontaktus feMilietét az atmoszfé­rikus káros hatásoktól védi meg, mint nemes fém. Ezen, egyébként kedvező kontaktus-kialakítás hátrányániak tudható 'be, hogy a kontaktus biz­tonságos termokompressziós kötéssel csak ideá­lis feltételek (ilyen pl. a gépi beállítás) között látható el. Ennek az oka a kialakított sand­wich-ifényes, sima felülete. Ez a kialakítás te­hát a tömeggyártási feltételeket nem elégíti ki elégséges mértékben. Elsősoriban az említett hátrány megszünteté­sére törekedtünk kísérleteinkiben, melyek végül is találmányunkhoz vezettek. Találmányunk lényege az a felismerés, hogy nem tükörsima, hanem, megfelelően érdes felü­letű Au réteget kell a párologtatásnál kialakí­tani. Az érdes felületű kontaktuson a termo­kompressziós kötés nagyobb felületen alakiul ki és így kevésbé érzékeny. Ezt a kedvező felüle­tet a párologtatás hőmérsékletének és az egye­nes rétegeik páüologtatási sebességének pontos beállításával érhetjük el. Az első Au réteget gyorsan párologtatjuk, ekkor összefüggő Au réteg nem tud kialakulni a gyors rápárologta­tás miatt, az Au apró, diszkrét cseppekben fedi a félvezető felületét. A soronkövetkező Ag és Au rétegeket már kisebb sebességgel párolog­tatjuk, s így a kialakított hármas — Au-Ag-Au 162565 f

Next

/
Thumbnails
Contents