162555. lajstromszámú szabadalom • Eljárás racém, vagy optikailag aktív 5,6-dihidro-8H-tiopirano-[4',3':4,5]tieno[2,3-d]-pirimidinek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG OBSZAGOS TALÁLMÁNY! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 28. (Cl—865) Svájci elsőbbségei: 1968. II. 29. (2980/68); 1968. VIII. 09. (12 029/68); 1969. I. 21. (837/69) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. 162555 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/06; C 07 d 51/46; C 07 d 63/18; C 07 d 65/14 Feltalálók: Dr. Schmidt Paul vegyész, Therwil/BL, Dr. Eichenberger Kurt vegyész, Therwil/BL, Dr. Schweizer Ernst vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: CIBA—GEIGY AG., cég, Basel, Svájc Eljárás racém, vagy optikailag aktív 5,6-dihidro-8H-tiopirano[4',3':4,5]tieno[2,3-d]­-pirimidinek előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) általános kópletű racém vagy optikailag aktív 5,6-dihid» ro-ßH-töapirano{4', 3' :4,i5]*ieno['2,3^]^pirimidiinek — ahol a képletben n jelentése 0, 1 vagy 2, alk valamely rövidszénlánoú altoiléncso­port, R0 helyettesítetlen vagy valamely rövid­szénlánoú alkiksoporttal alkiiezett aminocsoiportot, vagy valamely nitro­géntartalmú telített heterociklusos cso­. portot, Rí valamely rövidszénlánoú alkilicsopor­tot, vagy hidrogénatomot, R2 és R3 adott esetben rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkoxi-, trátfluormetil­csoportokkal és/vagy halogénatomok­kal helyettesített feniilosopörtot, R5 pedig valamely rövidszénlánoú alkil­csoportot vagy hidrogénatomot je­lent — és ezen vegyületek sóinak előállítására. Az (I) általános képletű vegyületek újak és eddig nem ismertettek ilyen, vagy hasonló szer­kezetű vegyületeket, amelyek az alábbiakban ismertetett farmakológiai tulajdonságoklkal ren­delkeznek. A rövádszónláncú alkilosoporttal alkiiezett amiinocsoport rövidszénlánicú alkilcsaporttal egy­szeresen, vagy kétszeresen szubsztituált amino­csoport lehet. Nitrogéntartalmú telített hetero-5 ciklusos csoport alatt értelemszerűen azok is értendők, amelyekiben a saénlánc további he­teroatomokkal, így oxigén-, kén- vagy nitrogén­atomokkal megszakított és/vagy amelyek pl. bidroxilcsoportoikkal helyettesi t|ve lehetnek, első-10 sorban egy alkilénainino-, oxaalfeilénamino-, azaalkilénamino- vagy tiaalkilénamiinocsoport. Az R0 aminocsoportot helyettesítő rövidszén­lánoú alkilcsoportok elsősorban legfeljebb 8 szénatomos alkilcsoportok, így például a metil-, 15 etil-, propil-, izotpropil-, egyenes vagy elágazó szénlánoú, tetszőleges helyen kapcsolódó butil­pentil-, hexil- vágy heptilcsoport. A mindkét nitrogénaitomlhoz kapcsolódó rö-20 vidszénlánoú alk alkiliénosaport elsősorban egy előnyösein, legfeljebb 6 széniatomos, egyenes vagy elágazó alkiléncsoport, amely a két nit­rogénatomot 2—5, főleg 2—3, de mindenekelőtt 2 szónatommal választja el, így pl. egy atilén-25 J(il#)-, propilénül,3), butáiénál,4)-, ibutilén­-.(2,4)-, propilén-i(ilj2)-, propílén-i(i2,3)- vagy bu­tilén-3,4)-csoport. Az R0 aminocsoport elsősorban mono-(rövid­szénláncú)-a.lkilaminocsoport, vagy különösen 30 di-:(rövidszénláneú)-aMlaTntoocsoport. vagy, ha 162555

Next

/
Thumbnails
Contents