162543. lajstromszámú szabadalom • Motoros talajművelőgép, eke és földmaró egyesítésével

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TAbALMANY! BIVATAb SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VII. 27. (BO—1144) Közzététel napja: 1972. X. 28. Megjelent: 1974. IX. 30. 162543 Nemzetközi osztályozás: A 01 b 9/00; A 01 b 49/00; A 01 b 17/00 Boldizsár Ferenc oki. gépészmérnök, Budapest Motoros talajművelőgép, eke és földmaró egyesítésével l A találmány kisméretű kormánylemezzel ellá­tott eke és mögötte, vele összekapcsolt csigán talajmaróra vonatkozik, melynek forgástengelye a vontató traktor haladási irányával párhuza­mos síkban fekszik és a barázda fenekével a szerkezetileg megengedhető legkisebb, előnyösen 25°-nál kisebb szöget zár be. A talajmaró ten­gelye meghajtását a vontató traktor motorjá­nak a sebességváltóból kinyúló tengelyvégéről nyeri egy kettős kardáncsukló közbeiktatásával. Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy ä talaj­maró fordulatszáma és a traktor járókerék for­dulatszáma közötti viszonyszámok beállításával olyan aprító hatást érjünk el, amiáltal a talaj minden további megmunkálása, boronálása nél­kül is már vetésre kész magágyat létesíthetünk. A csigás talajmaró éles peremén, a forgásten­gellyel párhuzamosan vágóélek valamint a ten­gely végén külön vágókarok vannak kialakítva az aprító és talajforgató hatás fokozására. A ta­lálmány jobb öntolási hatásfokkal bír, mint az ismert nagy kerületi sebességgel forgó, kapálva maró gépek, mert itt a csigatengely irányában ható tolóerő sebességének és a traktor haladási sebességének viszonyszámát egyszerűen úgy le­het beállítani, hogy a tolatási-vontatási hatás­fok maximum legyen, mely mindig nagyobb, mint a jelenleg ismert >talaijimaróké. A csiga tengelyben állandóan ható tolóerő a traktor gördülési és csúszási veszteségeit haté-2 konyán lecsökkenti, mert a vonókerekek meg­csúszása a csigatengely fordulatszámána'k hir­telen felgyorsulásával jár, miáltal a jól kapasz­kodó csiga azonnal és automatikusan pótolja a 8 kieső vonóerőt. Mindezen kedvező hatásokat a szerkezet csak akkor tudja kifejteni, ha az eke­test és a csigás talajmaró a találmány szerint van összeépítve, vagyis úgy, hogy a szántásnál fellépő talajellenállási erők eredőjének függőle-10 gesen lefelé ható és az ekét a barázda fenekére szorító erőkomponense nemcsak az ekét, hanem a hozzá csuklósan és rögzíthető beállíthatóság­gal kapcsolt "gerendelyt a benne vezetett csiga­tengellyel együtt biztosan tartja a szántás mű­is velete alatt az ekevas ß beállítási szögének meg­felelő helyzetében. A gép munkamenete a kö­vetkező. A kis kormánylemezmű, kis súrlódási veszteségű eke, mely a talajt nagyobb mély­ségben képes gazdaságosan fellazítani, mini a 20 szokványos talajmaró szerszám, átadja a részben forgatott talajt a mögötte elrendezett csigás ta­lajmarónak, mely azt beállítható hatással ap­rítja, forgatja és betolja az előző üres baráz­dába (Fig. 4 és 7). A marócsiga alakjánál és a 25 barázda fenekéhez való lejtős elrendezése foly­tán fokozatosan végzi a talaj aprítását és for­gatását. A vázolt tényezők összhatásaként e géppel 30 egyszeri munkamenettel, könnyebb traktorral 162543

Next

/
Thumbnails
Contents