162518. lajstromszámú szabadalom • Eljárás D,D'2,2'-(Etiléndimino)-DI-1-butanol-dihidroklorid előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1972. II. 11. (AE—354) Amerikai Egyesült Ällamok-beli elsőbbsége: 1971. II. 11. (114 725) Megjelent: 1974. XII. 31. Közzététel napja: 1972. X. 28. 162518 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 89/00 í ! u \ i Ü Í; a Feltaláló: KAZAN John vegyész, Somerville, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos : AMERICAN CYANAMID COMPANY cég, Wayne, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás d,d'-2,2'-(etiléndiimino)-di-l-butanol-dihidroklorid előállítására 1 A találmány d,d'-2,2'~(etiléndiimino)-di-l­-butanol-dihidroklorid (ethambutol hidroklorid) előállítására szolgáló javított eljárásra vonatko­zik. Az ethambutol olyan gyógyászati készítmény, amelyet a Tuberculosis bacillus által okozott fer­tőzések, különösen a Mycobacterium tuberculosis által okozott humán tuberkulózis kezelésére hasz­nálnak. A d-izomer gyógyászati aktivitását a J. Am. Chem. Soc. 83, 2212 (1961) irodalmi helyen ismertetik. Az ethambutol d,d'-alakját etiléndiklorid és d­-2-amino-l-butanol reakciójával állítják elő. C1CH2 CH 2 C1 + 2CH3CH2CHCH2OH -NH2 CH3CH2CH—NH—CH2 CH 2 —NH—CH— I I CH2 OH CH2OH —CH2 CH 3 + 2 HCl A reakció során hidrogénklorid képződik, amely a d-2-amino-l-butanollal reagálva hidrokloridot képez. Ezért minden mól etiléndikloridra leg­alább 4 mól amint alkalmaznak. Az ethambutolt bázisként különíthetjük el és dihidroklorid-sóvá alakítják. Ha a d-2-amino-l-butanol arányát növelik, 10 15 20 35 30 csökken a melléktermékek képződése, azonban problémát okoz az ethambutol elkülönítése a d­-2-amino-l-butanoltól. Problémát okoz az ethambutol olcsó és gyógyá­szatilag elfogadható tisztaságban való előállítása, ami azt jelenti, hogy a vegyület megfelelő olva­dásponttal rendelkezik, hamumentes, megfelelő optikai forgatóképességű és az eljárás hozama is jó. A kiindulási anyagok közül az etiléndiklorid több mint egy nagyságrenddel olcsóbb, mint a d­-2-amino-l-butanol. Míg a legtöbb kémiai reak­cióban az olcsóbb komponenst adagolják felesleg­ben, ebben a reakcióban a végtermék tisztaságát figyelembe véve a d-2-amino-l-butanolt kell fe­leslegben alkalmazni. Minthogy a d-2-amino-l­-butanol reagál a képződött hidrogénkloriddal, minden mól etiléndikloridra legalább 4 mól d-2--amino-1-butanol szükséges. A művelet hatásos­sága és a jobb tisztaság elérésére ennél nagyobb mennyiségben adagolják, 16 mól vagy ennél na­gyobb mennyiségben. Minthogy a d-2-amino-l-butanol költséges, szükség van a visszanyerésére, hogy a termék megfelelő áru legyen. Azt találtuk, hogy jobb hozamokat és nagyobb tisztaságú terméket kapunk, ha az etiléndiklori­dot nagy feleslegben levő d-2-amino-l-butanollal hozzuk reakcióba, az előnyös arány 1:6 — 1:32 mól. A d-2-amino-l-butanol nagyobb részét fel-162518

Next

/
Thumbnails
Contents