162498. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kromon-karbonsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1971. VII. 1. (TA—1127) Japán elsőbbsége: 1970. VII. 1. (57487/1970) Közzététel napja: 1972. VIII. 28. Megjelent: 1974. X. 31. 162498 Nemzetközi osztály: C 07 d 7/34 4 -V k Feltalálók: AKIRA Noihara vegyész, Kyoto TOMONOBU Umetani vegyész, Osaka YOSHIiBUMI Miyata vegyész, Osaka YASUSHI Sanno vegyész, Osaka, Japán Tulajdonos: TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Osaka, Japán Eljárás kromon-karbonsav-származékok előállítására A találmány kromon-karbonsav-származékok és gyógyszerészetileg elfogadható sóik előállítá­sára szolgáló eljárásra vonatkozik. Az új kromon-karbonsav-származékok az (I) általános képletnek felelnek meg. Ebben a kép­letben a két hidroxil-csoport az 5-, 6, 7- és 8-as helyzetek közül bármelyik kettőben, a karboxil­csoport pedig a 2-es vagy a 3-as helyzetben kap­csolódhat. Többféle hisztaminellenes szert vagy hörgőtá^­gító anyagot ajánlottak már a tüdőasztma keze­lésére. Az említett, hisztaminellenes szerek azon­ban csupán antagonisztikus hatást mutatnak az élő szervezetben fejlődő és termelődő hisztamin­nal szemben, és így nem válnak be tüdőasztma kezelésére alkalmas gyógyszerként, például nem hatásosak nem hisztamin által kiváltott allergiát okozó anyagokkal szemben. Az említett hörgőtá­gító anyagok csupán közvetlen tágító hatást fej­tenek ki a hörgők simaizom-szövetére és így csak a tüneti kezelés gyógyszereként használhatók. Másrészt az újabb kutatások azt mutatták, hogy az élő test sejtjeiből kiválasztott SRSA (slow reacting substance of anaphylaxis, túlérzé­kenységet elősegítő lassan ható anyag) jelentős szerepet játszik az allergiás jelenségek, ideszá­mítva a tüdőasztmát is, kialakulásánál és így az SRSA kiválasztódásának a megakadályozása vagy az SRSA hatásának a meggátlása nagyon hatásos a tüdőasztma kezelésére. Ez idáig azonban nem 10 15 20 25 30 sikerült e célnak megfelelő vegyületeket, leg­alábbis gyakorlati vagy ipari szempontból szám­ba jöhető mértékben előállítani. E téren beható kutatásokat végeztünk, és si­került az előzőekben leírt új, eddig még elő nem állított kromon-karbonsav-származékokat szinte­tizálni. Meglepő módon azt találtuk, hogy ezek a ve­gyületek nagyon erős preventív hatást fejtenek ki az SRSA-nak az élő test sejtjeiből történő ki­választódása ellen. Ezen vegyületekkel kapcsolat­ban végzett kutatások továbbá olyan felismerés­hez vezettek, hogy e vegyületek preventív hatást fejtenek ki hisztaminnak az élő szervezetből való kiválasztása ellen az említett SRSA-kiválás el­leni megelőző hatáshoz hasonlóan. Ezenkívül az új vegyületek toxicitása csekély és ezen túlme­nően az említett hatást orális beadás esetén is mutatják. Ezen jellemzőkből származó előnyök figyelem­bevételével megállapíthatjuk, hogy a találmány szerinti vegyületek hatásos gyógyszerekként hasz­nálhatók allergiás betegségek, főképpen a tüdő­asztma megelőzésére és/vagy orális adagolás út­ján való kezelésére. A találmányt e felismerés alapján dolgoztuk ki. A találmány tehát allergiaellenes hatású kro­mon-karbonsav-származékok és gyógyszerészeti­lég elfogadható sóik szintetikus úton történő elő­állítására szolgáló eljárásra vonatkozik. 162498

Next

/
Thumbnails
Contents