162479. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 3-(1-fenetil-4-hidroxi-4- piperidil)-dihidro-2-(3H)-furanonok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. VII. 27. (SA—2226) Svájci elsőbbsége: 1970. VII. 29. (11 441/70) Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 1974. VIII. 31. 162479 Nemzetközi osztály: C 07 d 5/16 C 07 d 29/16 Feltalálók: EBNÖTHER Anton vegyész, Arlesheim, Svájc RISSI Erwin vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: Sandoz A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás szubsztituált 3-(l-fenetil-4-hidroxi-4-piperidil)-dihidro-2(3H)-furanonok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános kép­letű új szubsztituált 3-(l-fenetil-4-hidroxi-4--piperidil)-dihidro-2(3H)-furanonok és savaddí­ciós sóik előállítására. Ebben a képletben Rí fluor-, klór- vagy brómatomot, kevés szén­atomos alkil- vagy alkoxicsoportot vagy tri­fluormetilcsoportot, R2 klór-, bróm- vagy fluoratomot vagy kevés szénatomos alkil- vagy alkoxicsoportot és R3 hidrogénatomot vagy kevés szénatomos alkil­vagy alkoxicsoportot jelent. A találmány értelmében úgy jutunk az I álta­lános képletű vegyületekhez, hogy a) a II képletű vegyületet savlekötőszer jelen­létében valamely III általános képletű vegyület­tel kondenzáljuk — ebben a képletben Rí, R2 és R3 a fenti jelentésűek, és X egy reakcióképes észter savmaradékát jelenti — vagy b) valamely IV általános képletű vegyületet — ebben a képletben R1; R 2 és R 3 a fenti jelentésű — bázisos kondenzálőszer jelenlétében az V kép­letű ^-butirolaktonnal kondenzáljuk, és a kelet­kezett reakcióterméket hidrolizáljuk, és az így kapott I általános képletű termékeket adott esetben savval kezelve átalakítjuk sav­addíciós sóikká. Az RÍ, R2 és R 3 által képviselt kevés szénato­mos alkil- és alkoxicsoportok 1—4, elsősorban 1 vagy 2 szénatomot tartalmaznak. Az a) eljárásváltozatot előnyösen iners oldó-10 15 20 25 30 szerben hajtjuk végre. Erre a célra aromás szén­hidrogének, például benzol, toluol vagy xilol, kevés szénatomos alifás monokarbonsavak di­-(kevés szénatomos)-alkilamidjai, például dime­tilformamid, vagy klórozott alifás szénhidrogé­nek, például kloroform vagy széntetraklorid használhatók. Savlekötőszerként például alkáli­fémkarbonátok, amilyen a káliumkarbonát vagy nátriumkarbonát, tercier aminők, amilyen a tri­etilamin, vagy piridin, illetve a II képletű ve­gyület feleslege alkalmasak. A III általános kép­letű vegyületekben X például klór- vagy jód­atomot vagy egy szerves szulfonsav savmara­dékát, például egy alkilszulfoniloxi- vagy aril­szulfoniloxi maradékot, előnyösen azonban brómatomot jelent. A reakció meggyorsítására a reakciókeveréket melegíthetjük és/vagy kever­hetjük, előnyösen 30 és 100 °C között keverés közben reagáltatunk. A b) eljárásváltozatot előnyösen vízmentes iners oldószerben hajtjuk végre. Erre a célra például cseppfolyós ammónia, telített ciklusos éterek, mint a tetrahidrofurán, vagy aromás szénhidrogének, mint a toluol, használhatók. Bá­zisos kondenzálószerekként például alkálifém­amidok, mint a lítiumamid és nátriumamid, al­kalmasak. A reakcióhőmérséklet az oldószertől függően —35 és +60 °C között lehet. Adott eset­ben a reakciót közömbös gázatmoszférában, pél­dául nitrogénben végezzük. Előnyösen katalizá-162479 1

Next

/
Thumbnails
Contents